bredaredskolan_corona

Foto: Shutterstock

Corona

Corona i skolan: Pressat läge efter personalbortfall

Tio medarbetare på Bredaredskolan i Borås har insjuknat, flera i Covid-19. 
Mellanstadiet har därför stängt efter beslut av grundskolenämndens ordförande.
Men undervisningen i årskurserna F-3 fortsätter.

Undervisningen har stoppats helt för årskurs 4–6. Flera lärare är sjukskrivna och med ett personalbortfall på 70 procent saknar skolan resurser, samt beslut för distansundervisning. Däremot fortgår undervisningen i de lägre årskurserna, något en del föräldrar kritiserar.

”Med tanke på den stora smittspridningen hade det varit bättre att stänga hela skolan en vecka”, säger en vårdnadshavare till Borås Tidning.

Skolans tillförordnade rektor Anette Lejon säger till Skolvärlden att hon mött blandade reaktioner från föräldrahåll. Men hon menar att beslutet, som omprövas under fredagen, är väl avvägt.

– Vi har en skolplikt och den följer vi. De yngre barnen klarar sig inte ensamma hemma. I årskurs F-3 har många fritids också. Det skulle bli en väldigt stor påfrestning på olika samhällsfunktioner om vi stängde helt och därför håller vi i gång verksamheten för våra lägre årskurser.

Anne Pihlo. Foto: Anders Engströ
Anne Pihlo. Foto: Anders Engström

Anette Lejon har full förståelse för den oro som finns för smittspridning. Skolan har vidtagit åtgärder för att minska riskerna och de vikarier som tagits in arbetar bara utomhus.

– De avlastar personalen som rastvakter och bedriver utomhusundervisning och kommer inte in i skolbyggnaden alls. Jag vill ge en eloge till all personal. De är helt fantastiska, lösningsorienterade och kämpar på, säger hon.

Anne Pihlo är ordförande för Lärarnas riksförbund i Borås. LR saknar representation på den aktuella skolan, men hon säger att det generellt är bra att en skola stängs helt eller delvis vid smittoutbrott.

– Man kanske ska ta det säkra före det osäkra lite oftare än man gör. Vi har människor i skolan som drabbas.

Hon berättar att det ända sedan coronapandemins början funnits en oro bland lärare att smittas på arbetsplatsen.

– Vi har haft diskussioner med grundskoleförvaltningen och lämnat in ett formellt krav om att de ska gå ut med att det är okej att använda munskydd och visir som lärare. Men de vill att man ska göra en konsekvensanalys. Om den visar att det finns särskilda anledningar ska skyddsutrustning kunna tillåtas. Men vår inställning är att hela pandemin är en särskild anledning. Vi förstår inte resonemanget.

Grundskoleförvaltningen har senare lättat någon på sin inställning.

– Nu kan man ha ett samtal med sin rektor och komma överens om man tycker att det finns särskild anledning att få bära skyddsutrustning.

Kommentera