corona_stol_skola

Foto: Shutterstock

Corona

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.
Skolvärlden har sammanställt hur några av landets kommuner och skolor agerar inför skolstarten med anledning av smittspridningen.

Under torsdagen gav utbildningsminister Anna Ekström (S) beskedet att från nästa vecka kan även högstadieelever gå över till distansundervisning. Detta sedan Smittskyddet i flera regioner deklarerat att högstadieeleverna bör studera på distans när skolorna drar igång.

På fredag planerar regeringen besluta om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet.

Skolministern framhåller även vikten av att hålla skolan öppen så länge som möjligt. Även nu när man öppnar för huvudmännen att själva avgöra om man ska använda fjärr- och distansundervisning i högstadiet betonar Anna Ekström att så ska ske först när alla andra möjligheter att uppfylla myndigheternas rekommendationer är uttömda.  

– Jag har hela tiden haft inställningen att skolan ska vara öppen i så stor utsträckning som möjligt. Situationen ser olika ut runt om i landet och därför måste besluten tas på plats, säger hon.

Beslutet väntas träda i kraft på måndag. Samtidigt förbereder sig kommuner och skolor för fullt med att få alla bitar på plats inför terminsstarten. 

Skolvärlden har sammanställt hur några av landets kommuner agerar för att visa hur beredskapen i gymnasie- och grundskolan ser ut nu inför skolstarten.

I Malmö stad kommer elever i högstadiet (årskurs 7–9) undervisas via distans och inte i skolan. Undantaget är årskurs 7–9 i grundsärskolor och särskilda verksamheter. För de lägre årskurserna (F–6) är grundskolorna öppna som vanligt och friska barn ska komma till skolan.

De kommunala grundskolorna i Gävle kommun kommer att starta vårterminen som planerat med undervisning på plats, det vill säga närundervisning. De kommunala gymnasieskolorna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsätter distansundervisningen till 24 januari.

Det är obligatoriskt med munskydd inomhus för all personal på skolan

På Älvboda friskola i Skutskär har man beslutat att samtliga lärare ska bära munskydd när terminen drar igång. Anställda på skolan ska bära munskydd i korridorer, arbetsrum och under möten mellan vuxna på skolan, rapporterar Arbetarbladet.

– Vi har infört att det är obligatoriskt inomhus för all personal på skolan, berättar rektor Johan Sennerfeldt till tidningen.

I Stockholm stad kommer gymnasieskolorna att fortsätta med undervisning på distans till 24 januari sedan tidigare beslut – men högstadieskolor kommer att arbeta som vanligt.

– Regeringens beslut om möjlighet för högstadiet att bedriva undervisning på distans innebär att vi får större möjligheter att göra lokala anpassningar där det behövs men planen är att alla Stockholms stads högstadieskolor kommer att öppna som vanligt när terminen startar på måndag, skriver pressavdelningen på utbildningsförvaltningen i ett mejl till Skolvärlden.

I Västervik fick vårdnadshavare under onsdagskvällen reda på att man beslutat att gå över till fjärrundervisning i kommunens högstadieskolor. Redan under fredagen ska undervisningen ske på distans, skriver Västerviks-Tidningen. 

Elever i årskurs 7–9 på Eskilstunas kommunala grundskolor börjar vårterminen med distansundervisning fram till 24 januari.

– Vi har varit förberedda sedan i våras på att snabbt ställa om till distansundervisning om det skulle behövas. Min bedömning är att våra högstadieskolor har en god planering för hur detta ska genomföras, säger Hans Ringström, skolchef för grundskolan, i ett pressmeddelande. 

I Motala är beslutet att alla grundskoleelever ska komma till skolan som normalt. Beslutet har tagits av tjänstemännen, nämnden och efter överläggningar med regionens smittskyddsläkare som intygat att det i dagsläget inte finns ett sådant behov i Motala.

– Vi har också tittat på hur personalläget ser ut. Under torsdagen var det totalt fem av 120 medarbetare på högstadiet som var frånvarande så utifrån det läget ser vi inget behov av distansundervisning just nu, säger grundskolechef Kent Landoff till Östgöta Correspondenten.

Det finns en överhängande risk för att läget kommer att försämras

Falköpings högstadieelever studerar på distans under nästa vecka. Beslutet fattades på torsdagseftermiddagen, efter en uppmaning från smittskyddsläkare.

– Jag våndas, jag tycker inte om det här att eleverna inte kan gå i skolan. Men vi är tvungna som jag ser det, säger Eva Dahlgren (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, till Falköpings Tidning. 

Barn- och skolnämnden i Lunds kommun meddelar att kommunens högstadieskolor kommer att bedriva fjärrundervisning från och med måndagen den 11 januari. 

– Det är ett allvarligt läge som gör att vi utifrån rekommendationen från Smittskydd Skåne har beslutat om att övergå till fjärrundervisning i de kommunala högstadieskolorna, säger Mia Honeth (L), ordförande barn- och skolnämnden, i ett pressmeddelande. 

Blekinges högstadieskolor går över till distansundervisning från och med måndag den 11 januari och två veckor framåt, rapporterar Blekinge Läns Tidning och SVT. 

– Det finns en överhängande risk för att läget kommer att försämras ytterligare nu efter jul- och nyårshelgerna när folk återvänder till sina arbetsplatser och skolorna öppnar. Då blandas personer från olika miljöer igen och nya smittkedjor skapas lätt, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Kommentera