Annons
Foto: Shutterstock

Corona på skolorna: Så rustade är kommunerna

Publicerad 11 mars 2020

Relaterat

Flera länder stänger sina skolor på grund av coronasmittan. I Sverige är Nacka, Jönköping och Kungsbacka några platser som drabbats av coronasmitta i skolan.
Skolvärldens rundringning visar att beredskapen för ett större utbrott skiljer sig åt mellan kommunerna.

Folkhälsomyndigheten bedömer smittorisken inom landet som mycket hög, regeringen slopar karensdagen och Stockholms stad uppmanar nu vårdnadshavare att hålla förkylda barn hemma.

Coronaviruset påverkar hela det svenska samhället och inte minst skolan. Flera fall av smittade elever och vårdnadshavare har bekräftats runt om i landet och enskilda skolor har hållt stängt som reaktion. 

Ute i Europa och andra delar av världen håller man bland annat kurser med lärare och inventerar teknik för att kunna bedriva fjärr- och distansundervisning om skolorna behöver stänga under en längre period.

I Norge stängs alla skolor och förskolor från och med måndag den 16 mars, enligt norska medier. Från och med fredagen uppmanas också föräldrar till förskolebarn att hålla sina barn hemma.

Även i Danmark stängs alla skolor, förskolor, universitet och bibliotek från och med måndag, uppger statsministern Mette Frederiksen. De kommer vara stängda i två veckor framöver. 

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM LÄRARE: LÄRARNAS RIKSFÖRBUND SVARAR PÅ FRÅGOR OM CORONA

I Spanien har skolor och universitet stängt sedan tidigare. Från och med måndag i nästa vecka stängs alla skolor i Österrike för elever äldre än 14 år och från och med onsdag nästa vecka ställs även undervisningen för yngre elever in. 

Skolvärlden har pratat med åtta kommuner runt om i landet för att ta reda på hur skolförberedelserna ser ut inför en eventuell pandemi.

 

JÖNKÖPING: "Vi sitter och jobbar med det här precis nu"

På onsdagen rapporterar medier om det första fallet av ett barn smittat av coronaviruset i Jönköping. När Skolvärlden ringer upp är förvaltningen mitt i arbetet med att ta fram riktlinjer.

– Vi har utarbetat en pandemiplan med anledning av det här. Vi ska skicka den vidare till våran samordningsgrupp. Vi fokuserar på skolor och förskolor, säger Susanne Törnvall, Chef för utvecklingsavdelningen på utbildningsförvaltningen.

Vad ingår i den planen?

– Kontinuitetsplanering, personal. Vi jobbar också mycket med att uppdatera vår webb och vårt intranät för att kunna stötta rektorer och andra som kommer i kontakt med anhöriga.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Förvaltningsledningen agerar krisgrupp i de här frågorna, och den sortens frågor hamnar där.

Om rekommendationen kommer att stänga skolorna, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Det är ju smittskydd som kan rekommendera det. Fjärrundervisning eller digital undervisning i någon form kan ju bli aktuellt, men vi har inte färdiga rutiner för det. Men frågan är uppe för diskussion, säger Susanne Törnvall

 

KUNGSBACKA: ”Vi tror att vi kommer att klara oss ganska väl”

Två elever på Särö skola i Kungsbacka är smittade av Corona och sitter i karantän. För övriga elever fortsätter skolan som vanligt, även om vissa föräldrar hållit sina barn hemma av oro för smitta.

Har ni någon beredskapsplan för kommunens skolor i händelse av ett större coronautbrott?

Maria Andersson– Ja det har vi men den är sekretessbelagd, säger Maria Andersson, Skolchef i Kungsbacka kommun.

Kan du säga något om vad som ingår i den planen?

– En personalplanering för eventuell brist på personal. Vi har identifierat var personalen bor i förhållande till sina enheter så at vi kan se hur man kan flytta runt personal. Vi har också sett vad som är vår lägstanivå för personal.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och / eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Vi har valt att prioritera små barn och särskolebarn, där behöver vi ha hyfsat intakt personalnärvaro. Vi har identifierat att elever från högstadiet och uppåt är stora nog att sköta sin undervisning på egen hand, typ distansundervisning. Så personaltätheten prioriteras i någon sorts fallande skala – ju äldre elever desto färre personal.

Om rekommendationen kommer att stänga skolorna, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Vårt mål är att tillgodose elevernas rätt till undervisning. Vi har våra lärplattformar och så, så vi tror att vi kommer att klara oss ganska väl. Från 10 års ålder har alla elever ett eget verktyg de kan logga in i hemifrån. Vi har en viktig samhällsbärande funktion också i att se till att folk som arbetetar i vården har barnomsorg och kan fortsätta gå till jobbet, säger Maria Andersson.

 

GÖTEBORG: ”Vi förbereder oss för att kunna undervisa på distans”

Göteborg har en beredskapsplan klar för kommunens skolor, även om den fortsätter att utvecklas dagligen beroende på ny information.

– Vi har en beredskapsplan för pandemisk influensa. Det vill säga ett komplement till vår redan befintliga krisplan, säger Tomas Berndtsson, utbildningsdirektör Göteborgs stad.

Vad ingår i den planen?

Tomas Berndtsson– Där framgår det hur vi ska organisera och strukturera vårt krisledningsarbete. Just nu håller vi på med ett arbete kopplat till just Covid-19.

Vilket stöd ger ni de ansvariga ute i verksamheten?

– Den professionella bedömningen om hur man ska agera gör Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland. Vi förser hela tiden rektorerna och utbildningscheferna med den mest aktuella informationen ut till skolorna. Sedan försöker vi kommunicera med chefer och personal hela tiden så att de har bra information. Så fort de får en fråga de inte kan hantera är vi där och hjälper till.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Det är en utav de sakerna som vi precis just nu håller på att förbereda oss för. Det vi gör här är att vi förbereder oss för att kunna undervisa på distans, så att det finns teknik men också en kunskap om hur tekniken ska användas i ett sådant scenario.

Om rekommendationen kommer från myndigheterna att stänga skolor, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Vi har hög kapacitet för att bedriva fjärrundervisning. Vi har exempelvis en en-till-en-lösning för alla elever och vi har väl utbyggda system för att kunna hantera det här. Det som vi inte riktigt har hundra koll på är respektive enskild elevs möjligheter till en uppkoppling. Men vi gör en bedömning att absolut den största andelen av våra elever har möjlighet till uppkoppling i hemmet.

 

ESKILSTUNA: ”I dag skulle jag inte kunna leverera något”

I Eskilstuna har arbetet inte kommit lika långt som i Göteborg, men arbetet med frågan pågår.

Ingrid Sköldmo– Vi har precis inlett arbetet tillsammans med kommunledningen kring hur vi ska agera. Frågar du mig precis i dag så skulle jag inte kunna leverera något. Men det arbetet är igång, säger Ingrid Sköldmo, utbildningschef Eskilstuna kommun.

Kan du säga någonting om vad som ingår i planen?

– Det som finns är de trygghetspunkter som beslutas i kommunen, vilka förskolor ska vi ska öppna och vi har också sagt att vi stänger uppifrån och ner. Det vill säga om vi behöver förflytta personal i kommunen då stänger vi på gymnasiet och högstadiet för att förflytta personal till låg- och mellanstadiet, särskola och förskola. Men kanske också för att förflytta personal till vård och omsorg.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Vet ej i dag.

Om rekommendationen kommer från myndigheterna att stänga skolor, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– All undervisning kommer inte att upphöra. Men det är klart att det kommer att bli ett väldigt ansträngt läge. Där har vi inte heller klart för oss, vad det innebär utifrån skolplikt och annat, hur vi ska hantera det här. Det vet jag inte i dagsläget.

– För oss är det jätteviktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd och vad vår smittskyddsläkare i Sörmland säger. Än så länge går vi strikt på det – är man förkyld/sjuk då stannar man hemma och är man frisk då bedriver vi skola precis som vanligt.

 

NACKA: ”Ingen av oss är smittskyddsexperter”

Nacka kommun har hittills haft ett bekräftat fall av coronasmitta i skolan. Eleven sitter i karantän och flera andra elever har varit aktuella för att testas.

Har ni någon beredskapsplan för kommunens skolor i händelse av ett coronautbrott?

Einar Fransson– Vi har planer i grunden. Sedan håller vi på att uppdatera planen beroende på typ av händelse till exempel om det blir ett virusutbrott, säger Einar Fransson, skolchef i Nacka kommun.

Vad ingår i den planen?

– Det är sådana bitar som bemanning, kommunikation och se till att de system vi har fungerar.

Vilket stöd ger ni de ansvariga ute i verksamheten?

– Vi har tät kontakt naturligtvis och jag själv har regelbundna samlingar där jag går igenom läget. Sedan har vi även elevhälsan som är ett väldigt bra stöd ute på skolorna. För många frågor är relaterade till hälsa och medicin – även om vi är väldigt tydliga med att ingen av oss, vilket även gäller elevhälsan, är smittskyddsexperter. Så vi kan inte svara på den typen av frågor. Däremot kan jag säga generellt om du är hängig så ska du vara hemma. Vi är tydliga med att vi arbetar efter Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Lyckligtvis står vi inte inför det. Men det är klart att vi tittar på ett sådant scenario också och det måste vi göra. Man kan generellt säga att det är enklare med de äldre eleverna därför att där har vi väldigt starkt genomslag vad gäller digitala hjälpmedel och läromedel. Vad gäller de yngre barnen är omsorgsdelen särskilt viktig.

Om rekommendationen kommer från myndigheterna att stänga skolor, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Vi bedömer att vi kan fortsätta med fjärrundervisning. Sedan beror det såklart också på vad respektive familj har för nätverksuppkoppling hemma. Om en familj inte har fungerande uppkoppling så får vi hjälpa till att lösa det. Det är viktigt att vi nu ligger steget före och se till att det finns olika backups på olika sätt, säger Einar Fransson.

 

STOCKHOLM: ”F-3 ska prioriteras”

Stockholm har en beredskapsplan för kommunens skolor. Man följer hur läget ser ut dag för dag och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

– Vi har gjort en övergripande beskrivning av hur saker går till, vem som fattar beslut och i vilket skede. Sedan har vi gjort en checklista som skolor kan använda för att göra sina konkreta planer och använda i bedömningar, säger Lena Holmdahl, utbildningsdirektör i Stockholm.

Vad ingår i planen?

Man måste tänka till utifrån sin lokala kontext.

– Det ingår vad skolorna ska tänka på om det bryter ut ordentligt. Vad händer om si och så många i personalen inte kan komma till jobbet? Vilka grupper ska prioriteras? F-3 ska prioriteras eftersom det finns en omsorgsdel där. Det är en förutsättning för att föräldrarna ska kunna gå till sina jobb, för de kan ju jobba inom sjukvården, polisen eller vad som helst.

– Det handlar om prioritetsordningar, men också om hur vi klarar matförsörjning till skolorna. Varje skola behöver förbereda sig för olika scenarion som kan uppstå och man måste veta vem som fattar beslut om vad.

Hur skulle man hantera en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Om eleverna är frånvarande så påverkar det givetvis att de kommer efter i undervisningen och då måste vi hantera det, men den största sårbarheten är om personalen blir sjuka och inte kan komma till jobbet. Där försöker vi titta på om vi kan stuva om bland den personal vi har för att säkra upp de verksamheter som måste vara igång. Man måste tänka till utifrån sin lokala kontext, och där försöker vi ge ett stöd.

Om det skulle komma en rekommendation från myndigheterna att stänga skolor, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Det är alldeles beroende på den lokala kontexten, vilka åldersklasser och vilka volymer det handlar om. I gymnasiet har alla elever datorer, men det har vi ju inte på grundskolan. Det finns inte ett svar i en sådan här situation.

 

MALMÖ: ”Det är folkhälsomyndigheten som ger rekommendationer”

I Malmö stad tycks man inte se värdet av en specifik coronaplan, istället har man täta kontakter såväl med Smittskydd Skåne som mellan förvaltningarna.

– Vi jobbar såklart jättemycket med detta, och vi jobbar med det gemensamt i hela staden. Vad gäller skolan har vi täta kontakter. Vi har haft två skolor där vårdnadshavare konstaterats smittade, och barnen har satts i karantän. De visade sig senare inte vara smittade, så vi har haft tur, säger Marina Glisovic, Kommunikationschef grundskoleförvaltningen.

Vilket stöd ger ni de ansvariga ute i verksamheten?

– Vi jobbar ju med detta hela tiden och vi får in många frågor. Vi samlar all information på malmö.se där vi har en fråga/svar-sida. Rektorer uppmanas att hänvisa till samma källa när de får frågor av oroliga vårdnashavare. Utifrån arbetsmiljöperspektiv ligger det på varje skola att göra en riskanalys: om personalen är orolig, vad gör vi då? Om någon varit i ett riskområde, vad gör vi då?

Det är inte tanken att vi ska stänga ner hela skolor.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och / eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Vi har hela tiden avstämningar med smittskydd Skåne, och det är folkhälsomyndigheten som ger rekommendationer, som vi följer. Sen förändras det ju, det som gäller idag kanske inte gäller imorgon. Vissa går ju längre än andra och ställer till exempel in tjänsteresor även inom landet.

Om rekommendationen kommer att stänga skolorna, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Det beror på i vilken omfattning det blir. När vi haft barn hemma i karantän har vi lagt upp en plan för dem. Men det är inte tanken att vi ska stänga ner hela skolor.

– Utifrån arbetsmiljöperspektiv ligger det på varje skola och även på förvaltningen, så har vi gjort en riskanalys: om personalen är orolig, vad gör vi då, om någon varit i ett riskområde, vad hör vi då.

 

UMEÅ: ”Ser över vikarietillgången och städrutiner”

I Umeå hade man sportlov vecka tio och i söndags beslutade kommunen att alla medarbetare och elever som varit på resa i ett riskområde ska stanna hemma. I nuläget gäller det veckan ut.

– Vi har inte frångått Folkhälsomyndigheten som expertmyndighet, men vi har vidtagit en arbetsmiljöåtgärd för att minska oron på arbetsplatser, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå.

Vi gör olika riskbedömningar kring olika scenarion.

Har ni någon beredskapsplan för kommunens skolor i händelse av ett coronautbrott?

– Det finns en krisberedskap för en extraordinär händelse i utgångsläget, sen antog Umeå kommun så sent som i går en mer specifik beredskapsplan med anledning av covid-19. Jag och mina kollegor jobbar med att förtydliga hur beredskapen ser ut specifikt för vår utbildningsverksamhet, och det är ett arbete som vi redan har inlett. 

Vad ingår i den planen?

– Vi arbetar med att tydliggöra organisationen, roller och ansvar. Med vilka planeringsförutsättningar som finns, åtgärder som minimerar smitta. Vi gör olika riskbedömningar kring olika scenarion, för olika nivåer av människor som inte är på plats på sitt arbete. 

– Sedan är det viktigt att se över personalplanering, vikarietillgång, städrutiner, information, basala hygienrutiner, se till att det finns ordentligt med tvål och handsprit. Man kan också överväga besöksförbud. Förskolor och skolor är ju ingen allmän plats där vem som helst får komma in, det är ju utgångsläget alltid, men man kan ju snäppa upp det. 

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Vi måste utgå från lagstiftning och samhällsviktig verksamhet, som att förskoleverksamhet alltid måste vara igång. Verksamheten ska ändå ska fungera, även om många medarbetare är sjuka. Man kommer att behöva prioritera.

– Men det viktigaste för oss är att jobba förebyggande och väldigt aktivt jobba med att minska smittspridning och vidta försiktighetsåtgärder, att ge information. Vår förhoppning är att undvika ett allvarligare läge än det vi har i dag. 

Om det kommer en rekommendation från myndigheter att stänga skolor, finns det då några resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning att upphöra?

– Det är ju ett extremt läge, men skulle det vara så ger ju digitaliseringen helt andra möjligheter än för 20 år sedan. Man kan arbeta med hemuppgifter och vara uppkopplad, och naturligtvis är ju det enklare för äldre elever än yngre. Men ja, vi har en beredskap för att nyttja digital teknik.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

LR: ”Man monterar ner anställningstryggheten”

Fackligt 

 Utredarens förslag kan ändra arbetsrätten i grunden. ”Extremt”, ”totalt obalanserat” och ”en katastrof” är några uttalanden om regeringens las-utredning.

Annons
Annons
Debatt

”Stefan Löfven – leken med våra liv måste få ett slut”

Debatt

”Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Nedskärningar i skolan

Östersunds rektorer flaggar för ohållbara budgetkrav

Arbetsmiljö

Rektorerna i Östersund har gått samman och skriver i ett öppet brev att nedskärningarna som krävs för att få ihop kommunens budget inte är hållbara. 

Rektorn säger upp sig i protest mot nedskärningar

Arbetsmiljö

I höst kommer sju tjänster på Styrsöskolan i Göteborgs kommun att försvinna. Beslutet har gjort att skolans rektor Christina Ingblad sagt upp sig. 

Annons
Annons
Annons

Fler lärare kan få a-kassa i sommar

Lön och villkor

I sommar har lärare utan anställning rätt till a-kassa även om de får ferielön – men bara om anställningen avslutas rätt månad.

Coronaviruset

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

Coronaviruset

Lärare ingår inte i MSB:s nya prioriteringslista.

Regeringen vill covid-testa fler yrkesgrupper

Coronaviruset

Staten tar kostnaderna för testning av personer med samhällsviktiga yrken, meddelar socialminister Lena Hallengren.

LR välkomnar testning av lärare

Coronaviruset

– Det är viktigt med klarhet i den här svåra tiden, säger vice ordförande Svante Tideman.

Betyg

500 miljoner för att minimera kunskapstappet: ”Otillräckligt”

Corona

De 500 miljoner som skjuts till för att minimera risken för kunskapstapp efter coronakrisen inte är tillräckligt, anser LR:s Åsa Fahlén.

Så stöttar du elever med språkstörning

Specialpedagogik

Vad är viktigast att tänka på som lärare när man undervisar en elev med språkstörning? Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare
Annelie Westlund delar med sig av de viktigaste tipsen.

Hon tilldelas prestigefyllt lärarpris

Svenska

Annika Sjödahl tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris 2020.

Här belönas slitna lärare med extra ledig dag

Arbetsmiljö

På Volgsjö skola får lärarna en extra ledig dag som belöning.

LR-kongressen 2020

Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

LR-kongress 2020

Ett av fredagens beslut är att inleda en ny försöksverksamhet med stöd till lärare i privat sektor.

LR:s första digitala kongress – ”Det flyter på ganska bra”

LR-kongress 2020

Medlemsavgifter, föreningsanslag och stöd till medlemmar i privat sektor är några av de delar som avhandlas under kongressdag ett av två.

Åsa Fahlén: Vi har en tydlig linje i förbundet

LR-kongress 2020

Många beslut kvarstår till hösten, men ordförande Åsa Fahlén är glad över den digitala kongressen.

Här är styrelsens förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

stor lärarenkät

Corona har skapat kunskapstapp för miljardbelopp

Kunskapskrav

En majoritet av lärarna anser att coronapandemin har en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling, visar en ny undersökning.

Facken: ”Anna Ekströms löften om sänkta krav infrias inte”

Coronakonsekvenser

Lärarfackens båda ordföranden kritiserar utbildningsministern för att inte hålla vad hon lovar lärarna.

Högre frånvaro bland lärare i grundskolan än på gymnasiet

Corona

I en rapport från Skolverket, som TT tagit del av, framgår det att bland grundskolans lärare var frånvaron 20 procent högre veckan efter påsk jämfört med föregående år. Frånvaron bland gymnasielärarna var nästintill samma i år som förra året.

Debatt

Debatt: ”Facket ska jobba för läraren – inte arbetsgivaren”

Debatt

”Jag vill vara medlem i ett fack som vågar lyfta den verklighet lärare befinner sig i, som vågar vara jobbigt”, skriver Alexander Skytte i en debattartikel.

Kommentera
Arbetsmiljö

Lärarna drunknar i dokumentation: ”Hanteringen av klagomål bör ses över”

Arbetsmiljö

Statskontoret ska utreda klagomålshanteringen i skolan.

”Vi behöver en alternativ plan när det blir krisläge”

Corona

”Vi behöver ett läge där vi kan dra ner på delar av vår verksamhet för att fokusera på undervisning i krisläge”, skriver Karin Boberg.

Här är eleverna i skolan varannan vecka: ”Klokt beslut”

Corona

För att minimera smittrisken under coronakrisen är eleverna på Stenbocksskolan i Ulricehamn på plats i skolan varannan vecka. 

Lärarfacken: Skolverkets stöduppdrag är meningslöst

Kritik

På torsdagen lade Skolverket upp stödmaterial för lärare på webben. Men lärarfacken är inte imponerade.

Skolverkets blixtuppdrag: Sänk arbetsbelastningen för lärare

Coronakrisen

Senast på torsdagen ska nya stödinsatser vara igång för en hårt prövad lärarkår.

Malmö vill testa tre terminer – ser paralleller med coronakrisen

Treterminssystem

Malmö stad vill bryta upp läsåret i tre terminer på sina skolor – och ser intressanta paralleller med coronasituationen.

Lärarna tvingas jaga in elever till distanslektionerna

Distansundervisning

Elever som inte loggar in, spelar tv-spel under lektionen eller tar med sig videochatten in på toaletten. Det är exempel från ämnesläraren Eva Hjelms och hennes kollegors vardag.

Undersökning: Varannan elev har varit frånvarande

Corona

I län som varit hårdast coronadrabbade har upp till hälften av eleverna varit hemma från skolan, visar en granskning av SVT.

Ljusdal sparar på skolan – drar in 100 tjänster

Nedskärningar

För att spara pengar planerar Ljusdals kommun att mitt under coronakrisen minska antalet anställda inom skolan och förskolan.

Debatt

”Hjälp skolpersonal att hantera radikalisering”

Debatt

”Det är viktigt att ge skolor och skolpersonal kunskap om vilka tecken en ung person som håller på att radikaliseras visar upp”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Här är magister Fridolins nya liv som lärare: ”Ringrostigt”

Intervju

Så ser Gustav Fridolins nya liv som lärare ut. ”Det var lite ringrostigt i början”, säger han när Skolvärlden hälsar på som första media.

Skolverkets tre scenarier inför höstterminen

Coronaviruset

Lärare kan tvingas välkomna nya gymnasieklasser på distans. Det är ett av Skolverkets framtidsscenarier.
– Jag får ont i magen när jag tänker på det, säger svenskläraren Filippa Mannerheim.

Debatt

”Lagförslaget om distansundervisning är redan föråldrat”

Debatt

”Låt utbildning via fjärr- och distansundervisning fortsatt få vara en möjlighet för Sveriges elever och lärare. Inte bara vid pandemier, utan även när normalläget är tillbaka”, skriver Peter Wilcke, verksamhetsansvarig på NTI-skolan.

Kommentera

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

SYV

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

NPF

Coronakrisen har slagit hårt mot elever med NPF, enligt en ny rapport. 

Ny studie: Barn kan smitta lika mycket som vuxna

Corona

Barn som smittats av coronaviruset kan vara lika smittsamma som vuxna, uppger SVT och hänvisar till en ny tysk-brittisk studie som bygger på testresultat från Berlin.

Den avlidnes lärarkollegor: Varför skyddas vi inte?

Corona

Lärare på Stocksundsskolan som mist en anställd till covid-19 är oroliga för smittspridning.
– Det är jobbigt att gå till arbetet, säger en av dem till Skolvärlden.

Lärare avled i covid-19 – personalen stöttas i sorgen

Corona

På Kågeskolan i Skellefteå har en av de lärare som testat positivt för corona avlidit. 

Hovrätten: Försenat stöd är diskriminering

Särskilt stöd

Hovrätten fastställer domen som säger att Malmö stad ska betala 20 000 kronor till en elev i diskrimineringsersättning.

”Integrera sex- och samlevnad i alla ämnen”

Debatt

”Flera kvinnojourer flaggar för att kvinnor och barn utsätts för våld och sexualbrott som följd av corona-isoleringen. Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp”, skriver gymnasieläraren Cajsa Blekemo.

Kommentera

Här får lärarna själva välja om de vill arbeta hemifrån

Corona

Coronapanedemin har delat upp lärarkåren i två läger: de som vill jobba hemifrån och de som vill fortsätta skolundervisningen som vanligt. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Borås får lärarna själva välja.

LR: Regeringens beslut är en arbetsmiljörisk för lärare

Coronakrisen

”Flexibilitet” säger utbildningsminister Anna Ekström om att öppna för distansundervisning i grundskolan. ”Arbetsmiljörisk” menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

”Bevara mångfalden i svensk folkbildning”

Debatt

”Slopat mobilitetsstödet hotar folkhögskolors överlevnad och i förlängningen en levande landsbygd, utjämning av utbildningsklyftor, samt riskerar att en lång tradition av kunskap går förlorad”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Debatt: ”Lärarförbunden har spelats ut mot varandra”

Debatt

”Hur de två förbunden skall kunna samla alla lärargrupper under ett tak utan inbördes löne- och revirstrider och glömma det förflutna är en gåta”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera
Likvärdighet

Per Kornhall: Den här utredningen säger det självklara

Likvärdighet

Skolexperten Per Kornhall om Björn Åstrands utredning för en likvärdig skola: ”Låt oss fatta dessa beslut så vi kan börja ha lite ordning och reda i skolan.”

Förslaget: Slut med kösystem till populära skolor

Förslag

Idag lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen.
– Staten måste ta ett större ansvar, säger utredaren Björn Åstrand.

Debatt

”IT och heltäckande läromedel är chanslösa mot läraren”

Debatt

”Även när det kommer till distansundervisning behövs en lärare som leder arbetet. Läraren är och förblir den centrala och mest behövliga aktören i all skolans undervisning”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Norges skolor öppnar – facket kritiskt till riktlinjerna

Corona

De norska skolorna öppnar igen, men frågetecken kvarstår kring formerna.

Fler vill bli lärare i coronatider

Utbildning

Fler har sökt till lärarutbildningen i höst, visar nya siffror från UHR. 

L: Inför nationella priolistor för alla lärare

Politik

Landets hårt prövade lärare och måste avlastas under coronakrisen, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Distansundervisning

Oro bland lärare: Mer distansundervisning efter krisen

Arbetsmiljö

När coronakrisen har lagt sig kommer flera skolor att fortsätta med den digitala undervisningen. Det tror Marcus Larsson, lärare och engagerad i tankesmedjan Balans.

Kommunens plan: Fortsätta undervisa på distans efter krisen

Digitalt

I Huddinge planerar man att fortsätta med distansundervisningen även efter coronapandemin. 

Coronakrisen drabbar SFI hårt: ”Förödande”

SFI

Utmaningarna inom SFI är stora och många lärare oroas över följderna av coronaviruset.

Föräldrar som corona-trotsar skolplikten riskerar böter

Corona

I Ekerö hålls friska elever hemma av oroliga vårdnadshavare. Nu hotar kommunen med vite.
– Föräldrar försämrar chansen för sina egna barn att klara skolan, säger en lärare.

Antalet skyddsombud inom LR växer

Skyddsombud

En kartläggning visar att Lärarnas Riksförbund har fler skyddsombud i dag än för åtta år sedan. 

SPSM efter stor skolenkät: Vi måste fånga de elever som faller

Debatt

Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Kommentera

Skolan tillverkar visirhållare till äldrevården i coronakrisen

Teknik

På Jämtlands gymnasium finns fem 3D-skrivare som eleverna vanligtvis använder i undervisningen. Nu används skrivarna i stället för att skapa visirhållare till äldrevården.

Läraren: ”Vår arbetsbörda under corona är övermäktig”

Arbetsvillkor

Sjukskrivna kollegor, vikariebrist och undervisning för elever såväl i klassrummet som hemma tär på lärarna i grundskolan.
– Det är som att vi ska vara någon sorts evigt fungerande maskiner, säger läraren Hanna Hermanson.

Fotbollsstjärnornas nya plan – ska bli lärare: ”Inspirerande”

Lärarutbildning

Samtidigt som de spelar fotboll på elitnivå håller Malin Winberg och Viktor Elm på att utbilda sig till lärare.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons