Annons
Foto: Shutterstock

Corona på skolorna: Så rustade är kommunerna

Publicerad 11 mars 2020

Relaterat

Flera länder stänger sina skolor på grund av coronasmittan. I Sverige är Nacka, Jönköping och Kungsbacka några platser som drabbats av coronasmitta i skolan.
Skolvärldens rundringning visar att beredskapen för ett större utbrott skiljer sig åt mellan kommunerna.

Folkhälsomyndigheten bedömer smittorisken inom landet som mycket hög, regeringen slopar karensdagen och Stockholms stad uppmanar nu vårdnadshavare att hålla förkylda barn hemma.

Coronaviruset påverkar hela det svenska samhället och inte minst skolan. Flera fall av smittade elever och vårdnadshavare har bekräftats runt om i landet och enskilda skolor har hållt stängt som reaktion. 

Ute i Europa och andra delar av världen håller man bland annat kurser med lärare och inventerar teknik för att kunna bedriva fjärr- och distansundervisning om skolorna behöver stänga under en längre period.

I Norge stängs alla skolor och förskolor från och med måndag den 16 mars, enligt norska medier. Från och med fredagen uppmanas också föräldrar till förskolebarn att hålla sina barn hemma.

Även i Danmark stängs alla skolor, förskolor, universitet och bibliotek från och med måndag, uppger statsministern Mette Frederiksen. De kommer vara stängda i två veckor framöver. 

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM LÄRARE: LÄRARNAS RIKSFÖRBUND SVARAR PÅ FRÅGOR OM CORONA

I Spanien har skolor och universitet stängt sedan tidigare. Från och med måndag i nästa vecka stängs alla skolor i Österrike för elever äldre än 14 år och från och med onsdag nästa vecka ställs även undervisningen för yngre elever in. 

Skolvärlden har pratat med åtta kommuner runt om i landet för att ta reda på hur skolförberedelserna ser ut inför en eventuell pandemi.

 

JÖNKÖPING: "Vi sitter och jobbar med det här precis nu"

På onsdagen rapporterar medier om det första fallet av ett barn smittat av coronaviruset i Jönköping. När Skolvärlden ringer upp är förvaltningen mitt i arbetet med att ta fram riktlinjer.

– Vi har utarbetat en pandemiplan med anledning av det här. Vi ska skicka den vidare till våran samordningsgrupp. Vi fokuserar på skolor och förskolor, säger Susanne Törnvall, Chef för utvecklingsavdelningen på utbildningsförvaltningen.

Vad ingår i den planen?

– Kontinuitetsplanering, personal. Vi jobbar också mycket med att uppdatera vår webb och vårt intranät för att kunna stötta rektorer och andra som kommer i kontakt med anhöriga.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Förvaltningsledningen agerar krisgrupp i de här frågorna, och den sortens frågor hamnar där.

Om rekommendationen kommer att stänga skolorna, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Det är ju smittskydd som kan rekommendera det. Fjärrundervisning eller digital undervisning i någon form kan ju bli aktuellt, men vi har inte färdiga rutiner för det. Men frågan är uppe för diskussion, säger Susanne Törnvall

 

KUNGSBACKA: ”Vi tror att vi kommer att klara oss ganska väl”

Två elever på Särö skola i Kungsbacka är smittade av Corona och sitter i karantän. För övriga elever fortsätter skolan som vanligt, även om vissa föräldrar hållit sina barn hemma av oro för smitta.

Har ni någon beredskapsplan för kommunens skolor i händelse av ett större coronautbrott?

Maria Andersson– Ja det har vi men den är sekretessbelagd, säger Maria Andersson, Skolchef i Kungsbacka kommun.

Kan du säga något om vad som ingår i den planen?

– En personalplanering för eventuell brist på personal. Vi har identifierat var personalen bor i förhållande till sina enheter så at vi kan se hur man kan flytta runt personal. Vi har också sett vad som är vår lägstanivå för personal.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och / eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Vi har valt att prioritera små barn och särskolebarn, där behöver vi ha hyfsat intakt personalnärvaro. Vi har identifierat att elever från högstadiet och uppåt är stora nog att sköta sin undervisning på egen hand, typ distansundervisning. Så personaltätheten prioriteras i någon sorts fallande skala – ju äldre elever desto färre personal.

Om rekommendationen kommer att stänga skolorna, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Vårt mål är att tillgodose elevernas rätt till undervisning. Vi har våra lärplattformar och så, så vi tror att vi kommer att klara oss ganska väl. Från 10 års ålder har alla elever ett eget verktyg de kan logga in i hemifrån. Vi har en viktig samhällsbärande funktion också i att se till att folk som arbetetar i vården har barnomsorg och kan fortsätta gå till jobbet, säger Maria Andersson.

 

GÖTEBORG: ”Vi förbereder oss för att kunna undervisa på distans”

Göteborg har en beredskapsplan klar för kommunens skolor, även om den fortsätter att utvecklas dagligen beroende på ny information.

– Vi har en beredskapsplan för pandemisk influensa. Det vill säga ett komplement till vår redan befintliga krisplan, säger Tomas Berndtsson, utbildningsdirektör Göteborgs stad.

Vad ingår i den planen?

Tomas Berndtsson– Där framgår det hur vi ska organisera och strukturera vårt krisledningsarbete. Just nu håller vi på med ett arbete kopplat till just Covid-19.

Vilket stöd ger ni de ansvariga ute i verksamheten?

– Den professionella bedömningen om hur man ska agera gör Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland. Vi förser hela tiden rektorerna och utbildningscheferna med den mest aktuella informationen ut till skolorna. Sedan försöker vi kommunicera med chefer och personal hela tiden så att de har bra information. Så fort de får en fråga de inte kan hantera är vi där och hjälper till.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Det är en utav de sakerna som vi precis just nu håller på att förbereda oss för. Det vi gör här är att vi förbereder oss för att kunna undervisa på distans, så att det finns teknik men också en kunskap om hur tekniken ska användas i ett sådant scenario.

Om rekommendationen kommer från myndigheterna att stänga skolor, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Vi har hög kapacitet för att bedriva fjärrundervisning. Vi har exempelvis en en-till-en-lösning för alla elever och vi har väl utbyggda system för att kunna hantera det här. Det som vi inte riktigt har hundra koll på är respektive enskild elevs möjligheter till en uppkoppling. Men vi gör en bedömning att absolut den största andelen av våra elever har möjlighet till uppkoppling i hemmet.

 

ESKILSTUNA: ”I dag skulle jag inte kunna leverera något”

I Eskilstuna har arbetet inte kommit lika långt som i Göteborg, men arbetet med frågan pågår.

Ingrid Sköldmo– Vi har precis inlett arbetet tillsammans med kommunledningen kring hur vi ska agera. Frågar du mig precis i dag så skulle jag inte kunna leverera något. Men det arbetet är igång, säger Ingrid Sköldmo, utbildningschef Eskilstuna kommun.

Kan du säga någonting om vad som ingår i planen?

– Det som finns är de trygghetspunkter som beslutas i kommunen, vilka förskolor ska vi ska öppna och vi har också sagt att vi stänger uppifrån och ner. Det vill säga om vi behöver förflytta personal i kommunen då stänger vi på gymnasiet och högstadiet för att förflytta personal till låg- och mellanstadiet, särskola och förskola. Men kanske också för att förflytta personal till vård och omsorg.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Vet ej i dag.

Om rekommendationen kommer från myndigheterna att stänga skolor, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– All undervisning kommer inte att upphöra. Men det är klart att det kommer att bli ett väldigt ansträngt läge. Där har vi inte heller klart för oss, vad det innebär utifrån skolplikt och annat, hur vi ska hantera det här. Det vet jag inte i dagsläget.

– För oss är det jätteviktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd och vad vår smittskyddsläkare i Sörmland säger. Än så länge går vi strikt på det – är man förkyld/sjuk då stannar man hemma och är man frisk då bedriver vi skola precis som vanligt.

 

NACKA: ”Ingen av oss är smittskyddsexperter”

Nacka kommun har hittills haft ett bekräftat fall av coronasmitta i skolan. Eleven sitter i karantän och flera andra elever har varit aktuella för att testas.

Har ni någon beredskapsplan för kommunens skolor i händelse av ett coronautbrott?

Einar Fransson– Vi har planer i grunden. Sedan håller vi på att uppdatera planen beroende på typ av händelse till exempel om det blir ett virusutbrott, säger Einar Fransson, skolchef i Nacka kommun.

Vad ingår i den planen?

– Det är sådana bitar som bemanning, kommunikation och se till att de system vi har fungerar.

Vilket stöd ger ni de ansvariga ute i verksamheten?

– Vi har tät kontakt naturligtvis och jag själv har regelbundna samlingar där jag går igenom läget. Sedan har vi även elevhälsan som är ett väldigt bra stöd ute på skolorna. För många frågor är relaterade till hälsa och medicin – även om vi är väldigt tydliga med att ingen av oss, vilket även gäller elevhälsan, är smittskyddsexperter. Så vi kan inte svara på den typen av frågor. Däremot kan jag säga generellt om du är hängig så ska du vara hemma. Vi är tydliga med att vi arbetar efter Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Lyckligtvis står vi inte inför det. Men det är klart att vi tittar på ett sådant scenario också och det måste vi göra. Man kan generellt säga att det är enklare med de äldre eleverna därför att där har vi väldigt starkt genomslag vad gäller digitala hjälpmedel och läromedel. Vad gäller de yngre barnen är omsorgsdelen särskilt viktig.

Om rekommendationen kommer från myndigheterna att stänga skolor, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Vi bedömer att vi kan fortsätta med fjärrundervisning. Sedan beror det såklart också på vad respektive familj har för nätverksuppkoppling hemma. Om en familj inte har fungerande uppkoppling så får vi hjälpa till att lösa det. Det är viktigt att vi nu ligger steget före och se till att det finns olika backups på olika sätt, säger Einar Fransson.

 

STOCKHOLM: ”F-3 ska prioriteras”

Stockholm har en beredskapsplan för kommunens skolor. Man följer hur läget ser ut dag för dag och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

– Vi har gjort en övergripande beskrivning av hur saker går till, vem som fattar beslut och i vilket skede. Sedan har vi gjort en checklista som skolor kan använda för att göra sina konkreta planer och använda i bedömningar, säger Lena Holmdahl, utbildningsdirektör i Stockholm.

Vad ingår i planen?

Man måste tänka till utifrån sin lokala kontext.

– Det ingår vad skolorna ska tänka på om det bryter ut ordentligt. Vad händer om si och så många i personalen inte kan komma till jobbet? Vilka grupper ska prioriteras? F-3 ska prioriteras eftersom det finns en omsorgsdel där. Det är en förutsättning för att föräldrarna ska kunna gå till sina jobb, för de kan ju jobba inom sjukvården, polisen eller vad som helst.

– Det handlar om prioritetsordningar, men också om hur vi klarar matförsörjning till skolorna. Varje skola behöver förbereda sig för olika scenarion som kan uppstå och man måste veta vem som fattar beslut om vad.

Hur skulle man hantera en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Om eleverna är frånvarande så påverkar det givetvis att de kommer efter i undervisningen och då måste vi hantera det, men den största sårbarheten är om personalen blir sjuka och inte kan komma till jobbet. Där försöker vi titta på om vi kan stuva om bland den personal vi har för att säkra upp de verksamheter som måste vara igång. Man måste tänka till utifrån sin lokala kontext, och där försöker vi ge ett stöd.

Om det skulle komma en rekommendation från myndigheterna att stänga skolor, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Det är alldeles beroende på den lokala kontexten, vilka åldersklasser och vilka volymer det handlar om. I gymnasiet har alla elever datorer, men det har vi ju inte på grundskolan. Det finns inte ett svar i en sådan här situation.

 

MALMÖ: ”Det är folkhälsomyndigheten som ger rekommendationer”

I Malmö stad tycks man inte se värdet av en specifik coronaplan, istället har man täta kontakter såväl med Smittskydd Skåne som mellan förvaltningarna.

– Vi jobbar såklart jättemycket med detta, och vi jobbar med det gemensamt i hela staden. Vad gäller skolan har vi täta kontakter. Vi har haft två skolor där vårdnadshavare konstaterats smittade, och barnen har satts i karantän. De visade sig senare inte vara smittade, så vi har haft tur, säger Marina Glisovic, Kommunikationschef grundskoleförvaltningen.

Vilket stöd ger ni de ansvariga ute i verksamheten?

– Vi jobbar ju med detta hela tiden och vi får in många frågor. Vi samlar all information på malmö.se där vi har en fråga/svar-sida. Rektorer uppmanas att hänvisa till samma källa när de får frågor av oroliga vårdnashavare. Utifrån arbetsmiljöperspektiv ligger det på varje skola att göra en riskanalys: om personalen är orolig, vad gör vi då? Om någon varit i ett riskområde, vad gör vi då?

Det är inte tanken att vi ska stänga ner hela skolor.

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och / eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Vi har hela tiden avstämningar med smittskydd Skåne, och det är folkhälsomyndigheten som ger rekommendationer, som vi följer. Sen förändras det ju, det som gäller idag kanske inte gäller imorgon. Vissa går ju längre än andra och ställer till exempel in tjänsteresor även inom landet.

Om rekommendationen kommer att stänga skolorna, har ni resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning upphöra?

– Det beror på i vilken omfattning det blir. När vi haft barn hemma i karantän har vi lagt upp en plan för dem. Men det är inte tanken att vi ska stänga ner hela skolor.

– Utifrån arbetsmiljöperspektiv ligger det på varje skola och även på förvaltningen, så har vi gjort en riskanalys: om personalen är orolig, vad gör vi då, om någon varit i ett riskområde, vad hör vi då.

 

UMEÅ: ”Ser över vikarietillgången och städrutiner”

I Umeå hade man sportlov vecka tio och i söndags beslutade kommunen att alla medarbetare och elever som varit på resa i ett riskområde ska stanna hemma. I nuläget gäller det veckan ut.

– Vi har inte frångått Folkhälsomyndigheten som expertmyndighet, men vi har vidtagit en arbetsmiljöåtgärd för att minska oron på arbetsplatser, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå.

Vi gör olika riskbedömningar kring olika scenarion.

Har ni någon beredskapsplan för kommunens skolor i händelse av ett coronautbrott?

– Det finns en krisberedskap för en extraordinär händelse i utgångsläget, sen antog Umeå kommun så sent som i går en mer specifik beredskapsplan med anledning av covid-19. Jag och mina kollegor jobbar med att förtydliga hur beredskapen ser ut specifikt för vår utbildningsverksamhet, och det är ett arbete som vi redan har inlett. 

Vad ingår i den planen?

– Vi arbetar med att tydliggöra organisationen, roller och ansvar. Med vilka planeringsförutsättningar som finns, åtgärder som minimerar smitta. Vi gör olika riskbedömningar kring olika scenarion, för olika nivåer av människor som inte är på plats på sitt arbete. 

– Sedan är det viktigt att se över personalplanering, vikarietillgång, städrutiner, information, basala hygienrutiner, se till att det finns ordentligt med tvål och handsprit. Man kan också överväga besöksförbud. Förskolor och skolor är ju ingen allmän plats där vem som helst får komma in, det är ju utgångsläget alltid, men man kan ju snäppa upp det. 

Hur hanterar ni en situation där en stor del av eleverna och/eller personalen blir frånvarande i flera veckor?

– Vi måste utgå från lagstiftning och samhällsviktig verksamhet, som att förskoleverksamhet alltid måste vara igång. Verksamheten ska ändå ska fungera, även om många medarbetare är sjuka. Man kommer att behöva prioritera.

– Men det viktigaste för oss är att jobba förebyggande och väldigt aktivt jobba med att minska smittspridning och vidta försiktighetsåtgärder, att ge information. Vår förhoppning är att undvika ett allvarligare läge än det vi har i dag. 

Om det kommer en rekommendation från myndigheter att stänga skolor, finns det då några resurser att bedriva fjärrundervisning eller kommer all undervisning att upphöra?

– Det är ju ett extremt läge, men skulle det vara så ger ju digitaliseringen helt andra möjligheter än för 20 år sedan. Man kan arbeta med hemuppgifter och vara uppkopplad, och naturligtvis är ju det enklare för äldre elever än yngre. Men ja, vi har en beredskap för att nyttja digital teknik.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Facket om nya sparkraven: ”Det känns orimligt”

Nedskärningar

Besparing på 35 miljoner både oroar och ifrågasätts. 

Annons
Annons

Personer aktiva på Skoltwitter stängdes av

Twitter

Utbildningsminister Anna Ekström vädjade att få dem tillbaka. 

Annons
Annons
Annons

LR: Skolverkets siffror kan dölja corona-effekter

Betyg

Fler niondeklassare än tidigare är behöriga till gymnasieskolan efter coronavåren. Men LR:s ordförande Åsa Fahlén varnar för att det inte är hela bilden.

Annons
Granskning: lärarbristen

”Obehöriga lärare är billigare att anställa”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Bokmässan 2020

Följ Skolvärlden live på Bokmässan

Webb-tv

I fyra direktsända studioprogram bevakar Skolvärlden de viktigaste skolfrågorna och vägleder lärare bland intressanta seminarier på Bokmässans bildningshubb.

Svenskläraren: ”I dag vill fler unga skriva än tidigare”

Läsa och skriva

Elisabeth Engvall Younsi vänder på perspektivet att unga skriver sämre i dag.

Forskare: Unga skriver inte sämre

Svenska

Elevers bristande skrivförmåga har väckt het debatt. Men Karin Forsling tror inte att unga skriver mindre, eller sämre. 

Sara Bruun: Tvinga eller locka – vi måste se till att unga läser mer

Blogg

”Om vi inte lyckas inspirera, motivera eller locka unga till frivillig läsning, ja, då måste vi sätta ner foten och faktiskt tvinga dom”, skriver Sara Bruun.

Ledarskap

Lärarna om konsten att äga sitt klassrum

Ledarskap

Vill du utveckla ditt ledarskap? Då måste du utmana dig själv och börja prata om det med dina kollegor.

Expertens kroppsknep: Så rör du dig som en ledare

Ledarskap

John Steinberg ger sina bästa tips på hur du som lärare kan bli en bättre ledare genom kroppsspråket.

Granskning: Klasskillnader hamnar i skymundan

Studie

Trots skillnader i betyg och tillgång till utbildade lärare – klassernas samlade resultat inte i fokus. 

Studie- och yrkesvägledning

Så blir lärare och syv bättre på att samarbeta

Syv och lärare

Läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren David Spak vet vad som krävs för att nå ett lyckat samarbete över professionsgränserna.
 

Minskad lärarstress efter treårigt forskningsprojekt

Arbetsmiljö

Lokalombudet: ”Nu slipper vi uppfinna hjulet flera gånger”.

Satsningen ska få fler att bli lärare: ”Inte ett så stort steg”

Lärarutbildning

Omställningsorganisationen TRR och Beredskapslyftet inleder samarbete för att locka fler att omskola sig till lärare.

Lärare fick fel lön – i tre år

Lön

Får 60 000 kronor efter registreringsmiss.

Kritiken mot FHM: Lärare kan vara ett riskyrke

Corona

"Läraren förtjänar att veta det mest troliga". 

Studie- och yrkesvägledning

”Vi vill öka samarbetet mellan skola och arbetsliv”

SYV

På Dalängskolan i Lidköping får eleverna sin lunch serverad med en framtidstanke.

Debatt: ”Kunskap och bildning – nej tyvärr!”

Debatt

”Fokus på kunskap och bildning” är en god ambition men tyvärr, den fullföljdes inte. Nu får vi väl dras med dessa kursplaner i tio år”, skriver professorn Hans Albin Larsson.

Kommentera
Arbetsmiljö

Ökad risk för utbrändhet bland socialt engagerade lärare

Forskning

Lärare som engagerar sig mer med elever och kollegor utöver själva undervisningen riskerar att bli utbrända i större utsträckning än lärare som är mindre engagerade. 

Rekordstor vikariebrist tär på lärarna i grundskolan

Arbetsmiljö

Kommunombudet: ”Det blir nödlösning på nödlösning”.

Debatt

”Ingen vinner på att lärare arbetar för mycket”

Debatt

"Vi måste lita på vår förmåga att värdera elevernas kunskaper utan att vi samlar in så mycket material att vi går under", skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Lön

Skolorna nobbar lärarpengar – för att undvika orättvisa

Stadsbidrag

Ulricehamn tackar nej till lönetillägg på 10 000 kronor i månaden åt fyra lärare.

”Skolans besparingskrav får förödande konsekvenser”

Debatt

"Så länge besparingskraven sitter i kommunens väggar, likt fossiler i berggrunden, kommer utbildning inte ses som viktigt", skriver läraren Elsa Jensen.

Kommentera

1,6 skolmiljarder i budgeten – ”Viktigt att de går till rätt saker”

Budget

Regeringen lägger 1,6 miljarder kronor på skolan i budgeten för 2021.

Skolinspektionen

LR om förslaget: ”Ett plåster på en öppen fraktur”

Förslag

Lärarnas Riksförbund välkomnar hårdare tag mot oseriösa aktörer, men menar att grundproblemet är ett annat.

Förslag: Gör det lättare att stänga skolor

Nya regeländringar ska stoppa oseriösa skolaktörer, menar utbildningsminister Anna Ekström. 

Debatt

Astrid: ”Jag är inte som de andra”

Debatt

”Jag är annorlunda. Jag är inte som de andra. Men jag är väl fortfarande lika mycket värd som de andra eleverna i klassrummet?”, skriver Astrid som har adhd och går andra året på gymnasiet.

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Efter kritikstormen: Regeringen släpper på hemligstämplingen

Sekretess

Nytt förslag ska öppna Skolverkets register.

Skolverkets register hemligt i Sverige – men offentligt i EU

Sekretess

Skolverkets hemligstämplade register kan enkelt laddas hem via EU-kommissionens hemsida.

Idéburna friskolor: ”Uppgifterna ska självklart vara offentliga”

Offentlighetsprincip

Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Sveriges idéburna friskolor (ISR).
 

Skyddsombudens larm: Elev till sjukhus och avbrutna lektioner

Arbetsmiljö

Den dåliga luften på en skola i Gällivare kräver snabba åtgärder, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Debatt

”Tidsbudgetera för bättre arbetsmiljö”

Debatt

”Ett första steg för att hjälpa våra medlemmar vore att driva frågan om tydliga, tidsbudgeterade tjänstefördelningar”, skriver Anne-Catherine Ernehall, gymnasielärare och biträdande kommunombud och lokalombud för LR i Göteborg.

Kommentera
Fackligt

LR inleder nytt samarbete med Skolledarförbundet

Lärarfacken

Men att samverkan skulle ske istället för den omtalade organiseringen med Lärarförbundet, tillbakavisas av LR:s ordförande.

Debatt

Skolverket: Nationella proven ska genomföras som planerat

Replik

I en replik skriver Skolverket att planen är att genomföra de nationella proven som planerat.

Kommentera

”Det finns igen logik i att ställa in proven”

Debatt

"Att Skolverket skulle sakna adresser till Sveriges skolor är inte ett rimligt skäl att ställa in nationella proven", skriver debattörerna.

Kommentera
Läromedel

Lärare kan inte köpa läromedel: ”Dramatiskt olikvärdigt”

Rapport

Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel.

Lärarförbundet röstar ja: ”Hoppas LR kommer tillbaka”

Lärarfacken

På onsdagen beslutade Lärarförbundets kongress att utreda nya sätt att organisera lärarkåren fackligt.

LR-kongressen 2020

LR: Ingen annan ska tala om för oss hur vi ska utreda

Lärarfacken

Lärarnas Riksförbund tillsätter en alternativ utredning av lärarnas organisering – Eva Dekany-Ström: "Jätteviktigt att vi gör det här på vårt eget sätt."

Beslut: LR utreder lärarnas organisering

Lärarfacken

Lärarnas Riksförbunds kongress röstade på måndagen ja till att utreda en ny organisering av lärarkåren.

Per Kornhall: ”Rätt hanterat kan det bli en nystart för lärarkollektivet”

Kongress

Per Kornhall om LR:s beslut att utreda en eventuell ny organisering av Sveriges lärare.

”Trappsystem ska ge lärare lön efter beprövad erfarenhet”

Kongress

Förslag på en ny lönemodell för att säkra lärares kompetensutveckling. Det blev resultatet av LR-kongressens beslut.

Så ska LR bli mer demokratiskt

Kongress

Tätare förbundsmöten, en ny mandatfördelning och en ny avtalsdelegation ska bidra till att ge fler medlemmar mer inflytande i förbundet.

Här är LR:s nya styrelse

Kongress

Fem nya ledamöter valdes in i Lärarnas Riksförbunds styrelse på söndagen.

Årets språkliga eldsjäl

Prisade modersmålsläraren: ”Inget jag förväntat mig”

Utmärkelse

Dina Geraki har blivit utsedd till Årets språkliga eldsjäl.

NPF

NPF-krav på lärarutbildningen: Alla ska lära sig mer om adhd

NPF

Regeringen inför nya examensmål för lärarutbildningen.

Skyttes fem råd: Så ska lärare bättre förstå elever med NPF

NPF

Alexander Skytte vill hjälpa andra lärare att förstå NPF-elever bättre. 

Debatt

"Mindre undervisning och mer bedömning är en ekvation som inte går ihop"

Debatt

Elever undviker att ställa frågor i klassrummet på grund av rädslan att bli bedömd, skriver läraren Sophie Zail.

Kommentera
Lärarlegitimation

Kämpade för krav på legitimation – nu förlorar han själv jobbet

Behörighet

Sebüktay Kaan har kämpat för legitimationskrav på modersmålslärare. Nu förlorar han själv jobbet – medan icke-legitimerade lärare får ha kvar sina tjänster.

Sex och samlevnad

Läraren: ”Vi måste våga problematisera vad som händer”

Sexualundervisningen

Beslutet om att alla blivande lärare ska utbildas i sexualkunskap kan leda till en mer jämlik skola, menar Annika Sjödahl. 

Utsatta områden

Läraren om gängkriminaliteten: Saknas resurser att hjälpa elever

Brott

"Det börjar redan i lågstadiet."

Nedskärningar i skolan

Läraren om skolans sparkrav: ”Vi bryter mot lagen och barnen far illa”

Nedskärningar

När Borlänge kommun sparar på skolan står elever utan särskilt stöd och stöd på modersmål – i strid med skollagen.

Lärare smittade: Så är corona-läget i skolorna

Corona

Sex anställda på en grundskola i Lund har smittats av corona.

Så ser svensklärarna på bristande skrivkunskaper

Svenska

Unga vuxna skriver för dåligt. Konsekvenserna är att de väljs bort i arbetslivet eller får svårt att klara högre studier, enligt en ny dokumentär från UR.

Ny bok: Tvålärarsystem behöver inte kosta mer

Tvålärarsystem

I tider av nedskärningar kan ett tvålärarsystem kännas som en utopi. Men Lotta Elmbro menar att metoden inte behöver kosta mer.
 

corona i undervisningen

Han låter eleverna skriva nya kapitel i corona-historien

Corona i undervisningen

Läraren Karl Liljas valde att ägna sista tiden av vårterminen till att samla in elevernas upplevelser av pandemin.

”Det är berättelser om corona som måste samlas in”

Corona

Eleverna Verina Attalla och Julia Isaksson är två av alla som har skrivit berättelser till Stadsmuseets insamling.

Debatt

”Den tidiga läsinlärningen – samhällets livlina?”

Debatt

”Lärarna är idag i en situation där målen är otydliga och vägen dit kantad av ’hjälpmedel’ som snarare stjälper än hjälper”, skriver Martin Ingvar, professor på Karolinska Institutet.

Kommentera
Arbetsmiljö

De har hittat en nyckel till bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

”Arbetsmiljöarbete är så komplext – det är en färskvara”

Skolstart

SPSM: Så blir skolstarten bättre för elever med NPF

Skolstart 

SPSM:s Lennart Hansson vet vad som krävs för att elever med NPF ska få en lyckad terminsstart.

lärarexamen

Allt färre grundskolelärare har examen

Lärarexamen

”Tragiskt att ett av Sveriges viktigaste yrken inte är tillräckligt attraktivt”

Coronaviruset

Stora skillnader i hur skolor har rustat vid skolstarten

Arbetsmiljö

”Jag vet flera kollegor som känner samma oro som jag gör”

Lönegranskning

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

Friskolor

Skolvärldens siffror visar: Födelseland styr val av skolform

Friskolor

Barn födda i länder med hög utbildningsnivå som har invandrat till Sverige går i friskola i betydligt större utsträckning än barn från fattiga länder, visar Skolvärldens granskning.

Debatt

Bättre psykisk hälsa i skolan med mental träning

Debatt

Författaren och föreläsaren Maria Braula vädjar till lärarna: Ge eleverna metoder att hantera sin stress.

Kommentera
Terminsstart

Riskgruppsläraren: ”Jag vill jobba i klassrummet”

Corona

Läraren Eva Dahlberg Cramér slits mellan kärleken till att undervisa och rädslan för att drabbas av det virus som riskerar ta hennes liv.

vuxenutbildning

Lärare om nedläggningen: ”Det känns som ett hån”

Vuxenutbildning

Växjö väljer att lägga ner all vuxenutbildning i kommunal regi.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolverket hemligstämplar vilka skolor som finns i Sverige

Beslut

Registret över vilka skolor som finns i Sverige – kommunala såväl som privata – hemligstämplas av Skolverket.

Skolverket om sekretessen: ”Hade inget alternativ”

Beslut

Skolverket uppger att man inte hade något annat val än att sluta publicera uppgifter om enskilda skolor.

Åsa Fahlén: ”Lagen behöver ändras”

Beslut

Offentlighetsprincipen bör även omfatta skattefinansierade friskolor. Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Så vill riksdagspartierna hantera skolstatistik i framtiden

Enkät

Politikerna i riksdagens utbildningsutskott vill göra det möjligt för Skolverket att även i framtiden publicera statistik om enskilda skolor.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons