laptop_elev_distans

Högstadieelever i Blekinge inleder vårterminen hemma.

| Foto: Aleksandr Davydov
Skolstarten

Covid-19: Blekinge stänger högstadiet

Regeringen ger grundskolor möjlighet att undervisa på distans.
Flera regioner avvaktar med beslut om skolstarten men i Blekinge gäller distansundervisning på högstadiet nästa vecka.

Regeringen meddelade på en presskonferens på torsdagen att högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken.

– Det är samma regler som tidigare gällde för de öppna gymnasieskolorna. När vårterminen nu börjar kommer öppna grundskolor att kunna använda sig av distansundervisning i högstadiet. Högstadiet kommer alltså att kunna använda samma regelverk som gymnasiet använt. säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Beslutet om distansundervisning ligger på respektive huvudman.

– Det här är ytterligare ett verktyg för att hindra smittspridning i samhället, säger Anna Ekström, och betonar ”det måste se olika ut utefter skolornas olika förutsättningar”.

Beslutet gäller inte grundsärskolan.

På onsdagen skrev 30 medlemmar av Kungliga Vetenskapsakademins expertgrupp i en debattartikel i Dagens Nyheter att ”Mellan vecka 47 och vecka 50 var grundskolan den ojämförligt viktigaste miljön för coronautbrott i miljöer för allmänheten (och där ingår till exempel arbetsplatser och sällskap som träffas i hemmet). Vecka 50 stod grundskolan för hela 45 procent av alla sådana covid-19-utbrott i landet!”

Artikelförfattarna manar därför Folkhälsomyndigheten och regeringen att hålla högstadiet stängt under de närmsta veckorna.

Trots det avvaktar flertalet regioner med sina rekommendationer kring distans- eller närundervisning på högstadiet vid nästa veckas skolstart.

Blekinges högstadieskolor går över till distansundervisning från och med måndag den 11 januari och två veckor framåt, rapporterar Blekinge Läns Tidning och SVT. Beslutet gäller i regionens samtliga fem kommuner och kommer efter rekommendationer från Smittskydd Blekinge där smittskyddsläkare Bengt Wittesjö hoppas åtgärden ska hålla nere smittspridningen, som bedöms vara hög i regionen.

– Det finns en överhängande risk för att läget kommer att försämras ytterligare nu efter jul- och nyårshelgerna när folk återvänder till sina arbetsplatser och skolorna öppnar. Då blandas personer från olika miljöer igen och nya smittkedjor skapas lätt, säger Bengt Wittesjö.

Beslutet rör cirka 5 000 högstadieelever i både kommunala och privata skolor. Grundsärskolan berörs inte av beslutet och undantag kan även göras för elever med stödbehov i grundskolan.

– Det var ett självklart beslut att följa smittskyddsläkarens rekommendation. Med en delvis stängning av högstadiet kommer flertalet av eleverna att undervisas på distans, samtidigt som det finns en säker möjlighet för elever med särskilda behov att även fortsättningsvis få undervisning på plats i skolan, säger Åsa Evaldsson, ordförande i utbildningsnämnden i Ronneby kommun till SVT Nyheter.

Även i Västra Götalandsregionen och Region Skåne rekommenderar smittskyddet att högstadieeleverna ska studera på distans till och med den 24 januari efter att man sett en markant ökad smittspridning av covid-19 bland högstadieeleverna under veckorna före jul.

Kommentera