johan_alm

Johan Alm, lärare, författare och skolutvecklare.

Debatt

”Dags att byta fokus från bedömning till lärande”

Debatt ”Med en skola som fokuserar på begripligt lärande och undervisning får vi mer motiverade och professionella lärare, elever som begriper och en minskad psykisk stress för alla”, skriver läraren Johan Alm.

Så är vi åter i maj, bedömningens och betygshetsens månad. Tio år av ”bedömning för lärande” har gett mycket bedömning, men lite lärande. Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer.

Diskussionen måste föras tillbaka till skolans kärna: Hur får vi elever att begripa vad och hur de ska lära sig något? Först när vi lyckas begripligt formulera vad elever ska lära sig är det meningsfullt att diskutera likvärdig och rättvis bedömning. Först när jag vet vart eleven ska, kan jag skapa effektiv undervisning.

Begripligt lärande är nyckeln till större likvärdighet i skolan, på alla plan. Redan 2016 konstaterade Skolverket i sin utvärdering av den nya betygsskalan: Lärare har aldrig lagt ner så mycket tid på att förklara mål, eleverna har aldrig förstått mindre.

Det är inte förvånande när mål presenteras för eleverna med abstrakta läroplansuttryck, som att de exempelvis vid muntlig redovisning ska anpassa sig till mottagaren. Mål måste kopplas till konkreta uppgifter och uttryckas i begripliga handlingar. Elever vill veta vad de förväntas göra, vad ”anpassa sig” kan innebära och hur man lär sig det. De behöver mål som beskriver handlingarna de ska öva och som sammantaget ger en bra redovisning: Att jag tittar upp, flyttar blicken mellan personer, pratar starkt tydligt och långsamt, ändrar tempo och röststyrka och pekar med händerna. Handlingar som alla kan avgöra om de gjort eller inte.

Jag blev inte lärare för att agera domare.

Ingen behöver tolka och värdera, det räcker med att kolla och konstatera. Elever slipper att gissa om läraren tycker de anpassat sig, de får kontroll över sitt lärande. När elever i förväg förstår vad de ska lära sig, kan alla sedan fokusera på hur man lär sig det. Läraren sätter ord på elevernas kunskapsutveckling och får syn på vad undervisning och respons ska riktas mot. En målstyrd skola kräver lärare som blir proffs på att formulera iakttagbara mål och får elever att nå dem.

Skolverkets bedömningsstöd styr därför våra tankar fel när de uppmanar lärare att ”kommunicera bedömningsaspekter till eleverna” istället för att förklara vad de ska lära sig. Elever blir objekt som bedöms och med det följer psykisk ohälsa. Skolverket erkänner att ”ökad stress hos elever kan ha sin förklaring i att större fokus läggs på bedömning” (s. 110). Det är dags att göra något åt saken.

Svensk skola behöver ändra fokus från bedömningshets till lärande genom att

  • …satsa på kompetensutveckling för lärare i att formulera iakttagbara mål
  • …vrida diskussionen mot lärande och undervisning, bort från bedömning
  • …ge lärare de praktiska verktyg som finns för att göra lärande begripligt

Jag blev inte lärare för att agera domare. Med en skola som fokuserar på lärande och undervisning får vi mer motiverade och professionella lärare, elever som begriper och en minskad psykisk stress för alla. Det är hög tid. Eleverna väntar otåligt.

Johan Alm, lärare, författare och skolutvecklare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera