Annons

”Dags att motverka antireligiösa attityder i skolan”

Publicerad 17 april 2020

Relaterat

Debatt Många unga kristna upplever att de blivit utsatta för kränkningar på grund av sin tro. "Mest oroväckande var dock att ungefär 25 procent av ungdomarna hade blivit kränkta av en lärare" skriver Efthymios Thanasoulelis, SO-lärare på Hagaskolan i Örebro. 

Religionsfriheten en mänsklig rättighet. Dock är den inte mycket värd om man som troende inte kan känna sig trygg i sin vardag. Statistik från BRÅ vittnar om att både antireligiösa och främlingsfientliga hatbrott ökat de senaste åren. 

Intoleransen avspeglas och kommer till uttryck även i skolans värld. Sveriges kristna råd presenterade nyligen rapporten ”Unga troende i samhället”. I den fick ungefär 400 unga kristna svara på ifall de blivit utsatta för kränkningar på grund av sin tro. Resultatet visade att cirka hälften av ungdomarna hade blivit kränkta vid ett eller flera tillfällen. Inte sällan av en kompis eller klasskamrat. Mest oroväckande var dock att ungefär 25 procent av ungdomarna hade blivit kränkta av en lärare. 

Det är inte första gången religiösa elevers utsatthet uppmärksammas. Till exempel visade en rapport från Skolverket (SUB 2015) att cirka 3 procent av de tillfrågade eleverna i årskurs nio hade blivit utsatta för olika antireligiösa hatbrott. Undersökningen visade även att upprepad utsatthet var vanligt förekommande.

Denna trista bild överensstämmer med Karin Kittelmanns Flensners avhandling. I den visar hon att religion i klassrummet behandlas främst utifrån ett ateistiskt perspektiv. Religion beskrivs ofta som något föråldrat och främmande. Det är inte ovanligt att öppet tala om religiösa som tex psykiskt sjuka eller mindre begåvade. 

Enligt en undersökning som genomfördes av Skolvärlden upplevde ungefär 70 procent av de tillfrågade lärarna förekomsten av främlingsfientliga fördomar och attityder bland sina elever. Nästan 40 procent ansåg att skolan misslyckas med att bemöta dessa åsikter. Trots detta, uppgav endast 19% av lärarna på grundskolan att de fått någon form av kompetensutveckling i ämnet. Det är viktigt att påpeka att islamofobiska och antisemitiska åsikter ofta uttrycks i främlingsfientliga termer. Även om Skolvärldens undersökning inte enbart fokuserade på antireligiösa attityder så ger den ändå en fingervisning om hur situationen ser ut. Lärare saknar ofta kompetensen för att hantera dessa situationer. 

Elevers trygghet är av enorm betydelse för hur väl de lyckas med sina studier. Varje skola har en skyldighet att se till att elever inte utsätts för kränkande behandling. Att lärare saknar förmågan att hantera sådana situationer är dock föga förvånande då lärarutbildningarna sällan innehåller några kurser om hur man i sin lärarroll ska bemöta och hantera främlingsfientliga och antireligiösa attityder. Särskilt oroande är det faktum att elever vittnar om att de blivit kränkta av sina lärare. 

Att mer än 80 procent av lärarna aldrig fått någon kompetensutveckling om hur de ska motarbeta antireligiösa eller främlingsfientliga attityder i skolan, samtidigt som intoleransen i samhället ökar, visar hur låg prioriterat ämnet är. Att bryta fördomar kräver kunskap, tid och engagemang. En del pedagoger saknar helt kunskaper och färdigheter för att hantera sådana situationer. Andra bidrar aktivt till skapandet och upprätthållandet av ateismnormen. Konsekvensen blir att troende elever riskerar att hamna i en situation där de tvingas dölja sin tro för att inte bli utsatta för trakasserier. Det är en utveckling som inte är värdig en modern demokrati som Sverige.

För att konstruktivt och effektivt motverka de antireligiösa attityderna bör lärare ha rätt kompetens och förutsättningar. Antireligiösa och främlingsfientliga attityder bör lyftas fram som ett specifikt ämnesområde i lärarutbildningen. Verksam skolpersonal bör få stöd i form av kompetensutveckling samt utbildning vad gäller sitt förhållningssätt till religiösa frågor. Dessutom bör mer undervisning om tex islamofobi, kristofobi och antisemitism föras in i ämnen som historia, religions- och samhällskunskap. 

Det är dags att intensifiera arbetet mot antireligiösa attityder.  

Efthymios Thanasoulelis, SO-lärare på Hagaskolan i Örebro

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons