skarmavbild_2016-08-09_kl._09.36.48

Aras Amin är statsvetare, liberal debattör och f d läxhjälpare.

Debatt

”Dags för blocken att enas om skolans framtid”

Snart öppnar skolor runt om i landet. Unga vaknar återigen tidigt på morgonen och längtar tillbaka till sina vänner och engagerade lärare. Men enbart engagemang, intressanta lektioner och entusiastiska lärare räcker inte.

OECD har gång på gång påtalat vikten av att vända ett allt sämre skolresultat. De påpekar att svenska elever presterar allt sämre i framför allt språk, matematik och naturvetenskap.

Det är förvisso viktigt att lyfta upp de skolor som levererar goda resultat, men i stora drag går Sverige mot en mer diffus framtid. Flera lärare hoppar av sitt yrke och lärarbristen är redan ett aktuellt problem. Om ca 8 år kommer Sverige att ha brist på ca 65 000 lärare. Elevers kunskapsnivå är lägre än OECD:s genomsnittliga nivå. Det är dags att se denna utmaning som en nationell kris. 

Svenska skolan är i behov av modernisering och effektivisering. Ännu flera miljoner av skattemedel kommer inte att ge resultat för de fallande skolresultaten. Skolan behöver komma ur det viktorianska systemet och anpassa sig efter den samtida forskningen. Den forskning som alla från höger till vänster kan ställa sig bakom. Den svenska skolan behöver komma i kapp den digitala revolutionen och anpassas efter den moderna arbetsmarknaden. Detta är förstås mer än bara utrusta skolor med paddor.

Det krävs ett tätare samarbete mellan svenska partier. Men vi är dessvärre långt ifrån ett blocköverskridande samarbete. Svenska skolan kan liknas vid en båt i ett stormigt hav. Ett hav där höger- och vänstervågor skickar båten i diverse riktningar utan att tillsammans navigera den till en stillsam kust. Elever och lärare är trötta på att vart fjärde år göra sig beredda på nya förändringar. Förändringar som kan ta några år att bli van vid. Detta för att sedan invänta en ny regering som föreslår ytterligare ombildningar eller åsidosätter tidigare förändringar. 

Svenska skolan kommer inte att falla av de sämre skolresultaten, utan av den enorma osäkerheten. Jag har under mina år som läxhjälpare uppmärksammat det brinnande engagemanget hos lärarna och den enorma kunskapstörsten hos eleverna. Låt oss inte förlora dessa ovärderliga resurser.

Det är dags för svenska politiker, från höger till vänster, att inse att skolfrågan handlar i grund och botten om Sveriges framtid. Skolpolitiken kräver precis som pension och försvaret en blocköverskridande lösning. Den behöver stabilitet.

Aras Amin

Statsvetare, liberal debattör och före detta läxhjälpare.

Kommentera