klocka-712
Granskning

Dålig koll på undervisningstiden

Rektorer och lärare är oense om eleverna på gymnasiet får den undervisningstid de har rätt till. Det visar en rapport från Skolverket. 

Undervisningstid

Enligt skollagen är eleverna grananterade 2 430 timmar på yrkesprogram och 2 180 timmar på högskoleförberedande program. 

Läs hela rapporten ”Undervisningstid och heltidsstudier i gymnasieskolan” här:

Skolverket har undersökt hur gymnasieskolor och skolhuvudmän tillgodoser att alla elever får den garanterade undervisningstiden på gymnasiets nationella program. Men medan nio av tio huvudmän och rektor säger att eleverna får den undervisningstid de har rätt till enligt lag framkommer en annan bild när lärarna tillfrågas.

20 procent av lärarna svarar att deras lektioner blivit inställda någon gång under en given tvåveckorsperiod. Var tionde lärare säger att inställda lektioner inte blir kompenserade och var fjärde uppger att skolan inte dokumenterar om lektioner ställs in.

Eftersom det vanligaste antalet timmar som rektorerna totalt lägger ut på en kurs är precis den garanterade undervisningstiden så finns det mycket små marginaler att ställa in lektioner, konstaterar Skolverket.

– Vi kan konstatera att kontrollen av undervisningstiden handlar mer om en noggrann planering än om att den genomförda tiden verkligen följs upp, säger rapporterns projektledare Henrik Bengtsson i ett pressmeddelande.

Rektorerna beskriver också att de prioriterar att eleverna får undervisning i alla moment i en kurs när lektioner ställs in framför att kompensera för exakt antal timmar.

– Undervisningens kvalitet och omfattning får inte ställas mot varandra i utbildningen. Eleverna ska ha möjlighet att utvecklas för att nå så långt som möjligt, och inte bara klara de grundläggande kunskapskraven, säger Henrik Bengtsson.

I våras gjorde Lärarnas Riksförbund en egen undersökning av undervisningstiden i grundskolan. Resultatet av den visade bland annat att hälften av lärarna, 48 procent, upplever att eleverna inte får den undervisningstid de har rätt till och som behövs för att de ska kunna nå de nationella målen.

Kommentera