pisa-torn
Foto: Anna Karlsson
Pisa-2012

Dålig motivation inte orsak till Pisa-ras

Sämre kunskaper. Det är orsaken till Pisa-raset 2012. Varken elevernas motivation eller uthållighet förklarar de kraftigt sjunkande resultatet, enligt en ny rapport från Skolverket. 

Sedan Pisa-resultatet presenterades i december 2012 har många sökt efter förklaringar till de kraftigt sjunkande svenska resultaten. En tänkbar förklaring som har lyfts fram är elevernas bristande motivation. Eftersom Pisa-provet inte påverkar betyget så har elever antagits vara mindre motiverade att göra sitt bästa.

Men nu visar Skolverkets analys av den del i Pisa-provet där eleverna fick skatta sin ansträngning att motivationen inte förklarar det stora resultatraset.

Enligt rapporten ansträngde sig de svenska eleverna något mindre när de skrev Pisa 2012 jämfört med tidigare Pisa-prov. Men enligt Skolverket förklarar det bara en liten del av de sjunkande resultaten.

Totalt handlar det om att 4-5 poäng per ämne kan förklaras med elevernas lägre motivation, men det totala tappet var 31 poäng för matematik respektive läsförståelse, och 21 poäng för naturvetenskap.

– Vi kan inte se någon annan förklaring än att den kraftiga nedgången beror på sämre kunskaper och det måste vi ta på allvar. Staten, kommuner, skolor, rektorer och lärare måste fokusera på att förbättra undervisningen för eleverna. Bara så kan vi vända utvecklingen, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i en kommentar.

Skolverket har också jämfört hur de svenska eleverna skiljer sig från sina nordiska grannar. De finska eleverna är de som anstränger sig mest, följt av Danmark, Island, Norge och så Sverige på sista plats. Men skillnaderna är ganska små.

Även elevernas uthållighet i att besvara Pisa-frågorna har analyserats. Resultatet visar att uthålligheten inte har försämrats sedan 2003, men däremot är det färre elever som har lyckats svara rätt på frågorna.

– Vi har i en annan rapport även analyserat om Pisa-provens utformning kan missgynna svenska elever men ser inga belägg för att det har bidragit till de sjunkande resultaten. Proven var utformade på i stort sett samma sätt 2003, när svenska elever presterade toppresultat, säger Anita Wester, undervisningsråd på Skolverket i en kommentar.

Kommentera