jag_ar_larare_daniel

Daniel Plastrougi undervisar i engelska, svenska och är IT-pedagog (7–9) på Skola: Kronängsskolan i Vaxholm.

| Foto: Magnus Glans
Läraryrket

Daniel: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Daniel Plastrougi i Vaxholm berättar varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– För att jag är lärare, som person. Jag mår bra när jag får se eleverna lyckas, när jag läser deras uppsatser, när jag får ta del av deras tankar om livet, när jag lyckas reda ut konflikter, när jag får trösta den där eleven som äntligen fick lätta på trycket, när jag hälsar välkomna i dörren in till klassrummet, när jag ges chansen att stötta ungdomar som hamnat på glid.

– Ett annat stort skäl till mitt val av yrke är ferietjänsten. Jag har fyra döttrar och jag vet inget annat yrke som ger mig möjligheten att kunna finnas där för dem på samma sätt. Tiden och balansen i livet, som min lärartjänst ger mig, går inte att mäta i pengar.

  • Bästa stunden i veckan

– Vi har mentorstid som första lektion på måndagarna. Det är en hedersstund när jag och min medmentor möter upp våra elever och tillsammans kan planera veckan och diskuterar deras vardag i vårt eget forum.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Öppna upp för olika lönesystem. Som det ser ut i dag så är möjligheterna för lärare begränsade. Detta slår mot skolans ledning och mot eleverna när lärares enda chans att få upp lönen är att byta skola. Korta även utbildningstiden för lärarutbildningen, den är alldeles för lång i förhållande till den lönenivå som råder i dag. Det är orimligt att lärare skall ha lika stor studieskuld som yrken där ingångs- och snittlönerna är betydligt högre.

Kommentera