roth_klassrum

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Rebecca Roth.

VFU

Därför är din VFU så viktig för utbildningen

VFU:n är den absolut viktigaste delen av lärarutbildningen. Men i dag blir upplevelsen väldigt olika för olika lärarstudenter.
Det menar LR Stud:s ordförande Rebecca Roth.

Vad är det som gör VFU:n så viktig?

– Jag menar att VFU:n är den enskilt viktigaste komponenten av lärarutbildningen, eftersom det är då du har möjlighet att verkligen testa det du pluggar. Du får omsätta allt det du har lärt dig på högskolan i verkligheten och lära känna den miljö du sedan ska ut i. 

– Ibland pratar man om en praxischock – att man som nyexaminerad lärare inte känner sig förberedd när man väl kommer ut på sitt första jobb. Här tror jag att VFU:n spelar en avgörande roll. Har den fungerat väl så har du fått öva dig på olika klasser och situationer och känner dig mer förberedd. 

Vad tycker du att man kan förvänta sig av sin VFU som lärarstudent?

– Ett absolut minimum är att man ska förvänta sig en kvalitativ och lärorik VFU. Man ska få lov att undervisa, det ska finnas tid för ordentliga samtal med handledaren, man ska få ta del av lektionsplaneringar och få tid för att auskultera flera lärare.

Finns det något du skulle vilja ändra med VFU:n så som den är uppbyggd i dag? 

– Dels anser jag att 20 veckor är för lite tid på en så pass lång utbildning, så jag skulle önska att VFU:n utökades. Dels märker jag att VFU:n blir väldigt olika för olika lärarstudenter. Därför bör det finnas tydligare krav på att handledaren måste ha tid för en, det måste exempelvis finnas tid för uppföljning efter lektioner.

– Ett annat problem är att olika examinatorer är olika hårda i dag. För studenterna är VFU:n en väldigt omtumlande upplevelse i sig, man ska försöka orientera sig i yrket och hitta sin egen lärarstil. Då blir det viktigt att det inte också är otydligt vad som förväntas av en. 

Hur har din egen upplevelse av VFU varit? 

– Precis som för många andra har jag haft väldigt blandade upplevelser. På min ena VFU fick jag undervisa väldigt mycket, vilket var nyttigt för då kastade man sig bara ut. Däremot fanns det inte så mycket tid för feedback från handledaren. 

– På min andra VFU hade jag en annan kommunikation med handledaren och fick öva på precis det jag behövde. Jag fick följa med på möten, ta del av lektionsplaneringar och auskulterade andra. Men då fanns inte samma tid för egen undervisning.

Har du något tips till studenter som ska ut på VFU?

– Våga fråga – vid minsta lilla fundering eller känsla av osäkerhet. Roffa åt dig av all planering. Och andas tre gånger innan du ska ha din första lektion. Det kan kännas jobbigt, men det är ett övningstillfälle och mestadels är det ju kul.

Kommentera