tabell
Arbetsmiljö

Därför är fler lärare sjuka på jobbet

Fler svenskar blir sjuka på jobbet. Inom utbildningssektorn är organisatoriska och sociala faktorer de absolut vanligaste orsakerna till arbetssjukdom.

Arbetsmiljöverket presenterade på onsdagen sin arbetsskadestatistik för 2015. Den omfattar alla fall av arbetsolyckor och arbetssjukdomar som anmälts till Försäkringskassan.

Statistiken, som är uppdelad efter kön, ålder och näringsgrenar, visar att anmälningarna av arbetssjukdomar ökar för sjätte året i rad. För männen är det främst belastningsfaktorer som ligger bakom, medan det bland kvinnorna är sociala och organisatoriska faktorer. 

– Kvinnors arbetssjukdomar fortsätter att öka och för andra året i rad är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken. Det är en oroande trend som arbetsgivarna inte lyckats bryta, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Sedan 2011 har arbetssjukdomar på grund av sociala och organisatoriska orsaker ökat med 83 procent bland kvinnor och 60 procent bland män. För kvinnorna inom utbildningssektorn är de nämnda faktorerna de absolut vanligaste skälen till arbetssjukdomar. 

Utbildning hamnar för kvinnorna på plats tre av alla branscher vad gäller utsatthet för arbetssjukdomar på grund av sociala och organisatoriska problem. Bara offentlig förvaltning och vård och omsorg har en högre förekomst.

Totalt anmäldes 12 400 fall av arbetssjukdomar under 2015, varav 7 600 berörde kvinnor och 4 800 män.

tabell_3
tabell_4
Kommentera