Organisering

”Därför är LR bättre än Sveriges Lärare”

larare_elev_lagstadiet

”Vårt största och enda intresse är att lärare i Sverige ska få det bättre än de har det idag när det gäller lön och arbetsvillkor”, skriver debattörerna.

| Foto: Shutterstock
Medlemsomröstning

Lärarnas Riksförbund ska utreda och välja den bästa organiseringen vi kan tänka oss för våra medlemmar, bestämdes det på kongressen. Nu får det i stället bli den bästa organisationen som Lärarförbundet kan acceptera då målet är en gemensam organisation.

Lärarförbundets största medlemsgrupp är förskollärarna. Deras idé har alltid varit att organisera och ena alla professioner som arbetar i skola, förskola. En fin tanke. Men hur lätt är det att ena olika yrkesgrupper med olika villkor och intressen i just ett fackförbund som har till uppgift att företräda och kämpa för just din yrkesgrupp?

LR, som inte i nuläget organiserar förskollärare, skulle kunna välja att ge förskollärarna och eventuellt fritidslärarna och syv ett eget förbund i sin organisationsskiss, det vill säga en konfederation i Sacos anda med ”yrkesförbund”. Tyvärr vill inte Lärarförbundet det så det blir ett förslag med ett jättestort förbund, många olika yrkeskategorier och många viljor att hantera internt.

Det ger facklig styrka

Det föreslås bli ett förbund av federativ karaktär vilket låter fint, men vad innebär det i praktiken för oss? Den federativa karaktären är visst enbart yrkesföreningar i den interna organisationen men alla dessa yrkesgrupper ingår i ett enda stort förbund som ska representeras i samverkan med arbetsgivaren.

Den lokala styrelsen i städerna ska utses och bestå av alla olika yrkesgrupper vad vi kan förstå. Idag, i Umeå, har alla skolor som vill möjlighet att ha ett ombud i LR Umeås styrelse och få inspiration av andra skolors fackliga arbete varje månad. Det ger facklig styrka.

Vår största farhåga är att vi på de flesta skolor och kommuner kommer att bli färre representanter, som ska företräda fler. Ger det facklig styrka i förhandling med arbetsgivaren? Ett förbund får ju inte fler mandat än två förbund. I Umeå, till exempel, företräds lärarna idag ofta av tre representanter på skolorna, då Saco har två mandat och Lärarförbundet ett. Det upplever vi ger facklig styrka. Vi menar i stället att två stora förbund som LR och Lärarförbundet som samarbetar och driver frågor tillsammans ger mer facklig styrka än ett jättestort förbund.

Svårt att konkurrera

Vilka argument tycker vi oss då höra som talar för den nya organiseringen? Vi har bett om dem och vi har lyssnat aktivt.

  • Storlek ger styrka! Är det sant att stora förbund med många medlemmar och yrkesgrupper lyckas bättre än mindre mer specialiserade yrkesförbud? Vi som jobbar fackligt och fått inblick upplever snarare motsatsen.
  • Vi skulle slippa ägna så mycket tid till rekrytering. Det är sant för det skulle ju bara finnas ett fackligt alternativ för förskollärare, fritidspersonal, lärare på alla nivåer och i alla skolformer och skolledare. LR ägnar inte mycket tid och pengar på rekrytering. Vi växer ändå trots Lärarförbundets jättedyra reklamkampanjer.
  • Vi måste anta den nya organiseringen för annars vet vi inte vad Lärarförbundet väljer att göra mot oss. Att välja att lägga ned sitt eget förbund pga oro för vad som ett annat förbund eventuellt skulle kunna göra känns inte konstruktivt. Vi vill basera så viktiga beslut på fakta i stället. Dessutom har vi högre tankar om vårt systerförbund och har svårt att tänka oss att gå ihop med ett förbund som skulle straffa oss om vi valde en annan väg.
  • Nu har ju Lärarförbundet blivit så lika oss så det blir svårt att konkurrera med dem. Tidigare har det ibland setts som ett problem att LR och Lärarförbundet haft olika inställning och organisation. Nu är tydligen även likheter ett problem. Ja, ev i ett konkurrenshänseende, men måste vi se varandra som konkurrenter.  Kan och bör vi inte vara, samarbetspartners med gemensamma intressen som jobbar för lärarnas villkor. Måste vi vara ett förbund för att samarbeta?

Så skulle vi lösa Sveriges framtid

Skulle framtidens LR inte bli så demokratiskt, välfungerande och tufft, som vi tycker att nutidens LR är så har vi ju ett alternativ. Skulle framtidens nya gemensamma lärarorganisation inte leverera resultat har vi tyvärr inget annat fackligt alternativ.

Vårt intresse är inte att bevara vårt förbund LR eller våra uppdrag i förbundet. Vårt största och enda intresse är att lärare i Sverige ska få det bättre än de har det idag när det gäller lön och arbetsvillkor. Vår dröm är att läraryrket ska bli så fritt, kreativt och attraktivt som det faktiskt varit en gång. På så vis skulle vi lösa både kompetensförsörjningen och Sveriges framtid.

Birgitta Larsson, föreningsombud, LR Umeå
Dan Åberg, bitr föreningsombud, LR Umeå
Maria Cronqvist, bitr föreningsombud, LR Umeå

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera