lena_adamson_tomt_klassrum_0

Lena Adamson

Forskning

Därför avgår chefen för skolforskningen i protest

Skolforskningsinstitutets första myndighetschef, Lena Adamson, avgår i protest mot regeringens bristande stöd.
För Skolvärlden förklarar hon bakgrunden till avhoppet.

Om institutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör man genom att

  • sammanställa forskningsresultat och
  • bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning

Skolforskningsinstitutet slog upp sina portar 2015 och dess första myndighetschef, Lena Adamson, utsågs av regeringen i juni samma år. Men nu har Lena Adamson begärt entledigande från sitt uppdrag. Orsaken är bristande stöd från regeringen vad gäller institutets verksamhet.

– Det handlar om det svaga stödet som institutet fått under den här tiden, men det som avgjorde det hela är frågorna om den praktiknära forskningen, säger Lena Adamson till Skolvärlden och förklarar vad det handlar om.

– Vi har inte fått någon utökning av anslaget överhuvudtaget, vilket innebär att om det inte blir någon utökning i nästa hösts budget så kommer vi inte kunna göra någon utlysning 2019 eftersom hela 2020 års budget då redan är uppbunden i pågående forskningsprojekt.

Lena Adamson hänvisar också till att regeringen under rubriken ”Ny satsning på skolforskning” avsatt 120 miljoner kronor som under ett antal år ska gå till fyra lärosäten men som det visat sig, säger hon, i stället handlar om infrastruktur och samverkansfrågor snarare än faktiskt forskning.

– Man ignorerar den egna myndigheten helt och hållet – man kunde ha byggt in oss i processen. Vi borde åtminstone varit en del i denna satsning på något sätt. Det är framför allt de här frågorna som till slut blivit avgörande för mig. Det är knepigt att man satsar så mycket pengar på infrastruktur i stället för på forskningsprojekt som behövs.

Vilken roll tycker du att Skolforskningsinstitutet borde spela?

– Jag tycker att vi skulle ha ett utökat uppdrag så att vi också fick in även den beprövade erfarenheten. Sen tycker jag att institutet skulle vara navet och ingången vad gäller allt det som rör undervisningens vetenskapliga grund. Både med behovsinventeringar, sammanställningar och forskning. Vi skulle även kunna ha en stor roll vad gäller den digitala strategin för skolan, till exempel. Dessa frågor måste nu lyftas in i undervisningen och knytas till skolämnena. Här behövs mängder med forskningssammanställningar. Vi har släppt en om matematik men vi borde få resurser att ta fram det för andra ämnen också.

I ert uppdrag ligger att göra forskningen mer tillgänglig för lärare – når ni ut?

– Det är svårt att säga än, vi har nyligen lanserat våra första rapporter men vi kommer noggrant följa upp det. De forskare som tittat på rapporternas kvalitet har gett dem strålande omdömen om våra vetenskapliga metoder för att göra den här sortens sammanställningar. En del lärare har också utryckt sig positivt i sociala medier över själva innehållet men det är för litet underlag att bygga på.

Vad önskar du för din efterträdare?

– Jag hoppas mycket på de utredningar som är på gång nu, utredningen om ökad samverkan kring praktiknära forskning och Skolmyndighetsutredningen. Jag hoppas att de ser institutets potential och skriver fram det och ser hur man skulle kunna bygga ut och utnyttja Skolforskningsinstitutet på ett bra sätt. Det önskar jag min efterträdare.

Regeringen har meddelat att man inom kort kommer utse en vikarierande chef för Skolforskningsinstitutet och samtidigt inleda rekrytering av en ny direktör för myndigheten.

Utbildningsminister Gustav Fridolin kommentar Lena Adamsons beslut i ett pressmeddelande.

– Lena Adamson har som direktör gjort ett mycket gott och viktigt arbete med att bygga upp Skolforskningsinstitutet och därigenom bidragit till att stärka skolans forskningsanknytning. Under hösten har hon kunnat presentera myndighetens första stora forskningsöversikter som kommer ge lärare och rektorer stort stöd i sitt uppdrag med att bedriva undervisning på vetenskaplig grund.

– Jag hade gärna sett att Lena fullföljt sitt förordnande, men respekterar hennes beslut och vill tacka för hennes insats för staten och svensk skola.

Kommentera