Löner och avtal

Därför drar friskoleavtalet ut på tiden

"Vi är inte nöjda med det vi sett så här långt"

Ingrid Lindholm, förhandling, Almega
Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Avtalen som omförhandlas

Friskoleavtalet Almega Tjänste­företagen är det största läraravtalet i privat sektor och samlar ett stort antal arbetsgivare inom Svenskt näringsliv, exempelvis Academedia, Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan.

Almega Kompetensföretagen hette tidigare Bemanningsföretagen och samlar arbetsgivare som hyr ut skolpersonal, exempelvis Manpower, Vikariepoolen och Lärarförmedlarna.

Fremia samlar tidigare KFO och IDEA Skolavtalet, som samlar ideella arbetsgivare, exempelvis Kulturama, Fryshuset och olika föräldrakooperativ.

Förhandlingarna om det största skolavtalet i privat sektor drar ut på tiden då parterna inte lyckas enas i avgörande frågor.

Avtalsförhandlingarna med friskolorna har passerat sin deadline och Lärarnas Riksförbunds förhandlingschef Ingrid Lindholm kan i dagsläget inte ge någon fingervisning om när ett nytt avtal kan finnas på plats.

– Det är omöjligt att säga. Det kan gå väldigt snabbt och det kan ta lång tid. Men det lär visa sig de närmaste dagarna vilket håll det går åt, säger hon.

Hon menar att anledningen till att förhandlingarna drar ut på tiden är att lärarfacken har större ambitioner med avtalet än vad de uppfattar att arbetsgivaren har.

– Vi är inte nöjda med det vi sett så här långt, säger hon.

Vilka frågor är det som gör att det låser sig?

– Det vi tycker är nödvändigt är skrivningar som adresserar arbetsmiljö och arbetsbelastning, och ett ökat ansvarstagande från Almegas sida i de frågorna.

Och där är de inte berätta att släppa till någonting?

– Inte tillräckligt skarpa skrivningar vad vi sett hittills, säger Ingrid Lindholm.

Förhandlingarna fortgår och än så länge är det inte tal om att plocka in medlare. LR:s vice ordförande Svante Tideman förutspådde i juni att förhandlingarna skulle komma att bli tuffa. Han lyfter bland annat frågan om facklig tid för privat anställda som en viktig punkt.

– I kommunal sektor har vi ett avtal som reglerar att vi har rätt till 4 timmar facklig tid per medlem och år. Det finns inte i privat sektor. Vi vill reglera detta i kommande avtal, säger han.

När det kommer till lön vill lärarfacken att erfarenhet och kontinuitet ska spela en aktiv roll i lönesättningen, och inte enbart rektorns bild av lärarens arbete. De senaste läraravtalen har varit sifferlösa och Inger Lindholm säger att Arbetsmarknaden i stort har rört sig åt det hållet.

– Vi vill ha någonting mer än ett sifferlöst avtal. Sen vad det består i mer precis behöver förhandlingarna visa.

Ursprungligen skulle ett nytt avtal finnas på plats den 1 september. Det rådande avtalet förlängs per automatik så länge förhandlingarna pågår.

Kommentera