Sorgenfriskolan

Därför har Skolinspektionen inte prövat anmälningarna

Skolinspektionen vinden

”Vi beslutade inte om något föreläggande kring undervisning i särskild undervisningsgrupp”, säger Cecilia Kjellman, enhetschef på Skolinspektionen.

Kalla Faktas avslöjande om hur Sorgenfriskolan i minst tio år placerade stökiga elever i ett avskilt rum på vinden väcker starka reaktioner – och rektorn har sagt upp sig efter att programmet sänts.
Skolvärlden har ställt fem frågor till Skolinspektionen om hur det kunde bli så här.

Skolinspektionen har valt att svara på frågorna skriftligt. I samma veva som frågorna låg i Skolinspektionens inkorg valde Sorgensfriskolans rektor Mickael Westerdahl att säga upp sig. Men beslutet berodde inte på vad som framkommit i Kalla Fakta. Till Sydsvenskan anger Malmö Stads utbildningschef Ingrid Sundström Stockbro i stället hörselnedsättning som orsak.

Vad har ni gjort för att bryta det mönster som framkommit, att rektorn satte i system att flytta ”stökiga” elever till rummet (utan fönster) på fjärde våningen? Hur kunde det pågå under så lång tid, enligt Kalla Fakta i minst tio år?

– Det är huvudmannen som har ansvaret för sina skolor och att skolans verksamhet uppfyller de lagar och krav som finns. Vi på Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn på skolor i landet och upptäcker vi missförhållanden kräver vi att de rättas till. Vi kan tyvärr inte uttala oss om de omständigheter som kommit fram i Kalla Fakta utan att ha utrett uppgifterna, säger Cecilia Kjellman, enhetschef på Skolinspektionen.

Prövas inte eftersom eleverna slutat

Enligt vittnesmål från elevassistenterna, som också själva gjort anmälningar till er, fick eleverna ingen lärarledd undervisning, eller åtminstone enbart undervisning en gång varannan vecka eller en gång i månaden? Vad visade er inspektion, stämmer uppgifterna?

– Då eleverna var anonymiserade kan Skolinspektionen inte vara säker på vilka anmälningar det gäller. De anmälningar som är mest lika har renderat i beslut att inte pröva ärenden då eleverna redan hade slutat på skolan.

– Den tillsyn vi gjorde 2021 omfattade inte lärarledd undervisning och SU-gruppen specifikt. Däremot fick vi en signal inför besöket (som inte gällde nutid) som berörde att åtgärdsprogram inte följts och att särskilt stöd enbart getts till elever som hade föräldrar som var ”resursstarka”.

– I signalen stod också att eleverna hade suttit åtskilda från sina klasser år efter år i speciella grupper oftast med outbildad personal. Vid besöket ställdes frågor till rektor angående dessa uppgifter, utifrån de svar vi fick om nuläget fann vi inga brister.

Bedömde att bristerna var avhjälpta

Vad har Sorgenfriskolan efter Skolinspektionens föreläggande förra året gjort för att säkerställa att elever i särskild undervisningsgrupp får undervisning?

– Föreläggandena avsåg bland annat att alla elever inte fick extra anpassningar och att utredning av elevers behov av särskilt stöd inte alltid gjordes skyndsamt. Vi beslutade inte om något föreläggande kring undervisning i särskild undervisningsgrupp, säger Cecilia Kjellman.

– Huvudmannen inkom med redovisning av vilka åtgärder de vidtagit för att se till att alla elever ska få extra anpassningar och att utredningar ska ske skyndsamt och vi bedömde, utifrån redovisningen och samtal med rektorn, att bristerna var avhjälpta.

”Huvudmannen har fullt ansvar”

Hade ni kunnat göra mer i ”ärendet Sorgefriskolan”?

– Vi agerar så snart vi får vetskap om missförhållanden på en skola. Det vi gör då är att tydligt peka ut eventuella brister och kräver att de rättas till. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att huvudmannen själv har fullt ansvar för att skolan i alla dess delar uppfyller de lagar och krav som ställs. Det är också viktigt att veta att vi bara utreder nuläget, vi kan inte utreda och ge kritik för något som hänt på skolan tidigare.

Finns några ärenden på ert bord just nu gällande andra svenska skolor som påstås använda åtgärden särskild undervisningsgrupp för att sortera bort elever som stör andra elever?

– Det pågår granskningar i hela landet hela tiden så det är svårt att svara på vad de olika granskningarna fokuserar på, säger Cecilia Kjellman.

Kommentera