likvardighet_andreas_spang_0

Andreas Spång är chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Likvärdighetsbidrag

Därför riskerar statsbidraget att öka ojämlikheten mellan skolor

Det finns en risk för att statsbidraget för likvärdighet i framtiden kan få motsatt effekt – och förstärka ojämlikheten. Det menar Skolverket i en ny utvärdering.

För att få ta del av statsbidraget för likvärdighet får inte huvudmannen samtidigt sänka sina egna kostnader. Men enligt Skolverkets utvärdering som lämnats över till Regeringskansliet finns det en risk att just detta villkor på sikt skulle kunna göra att bidraget i själva verket förstärker ojämlikheten.  

– Kommuner med en ansträngd ekonomi som behöver dra ner på budget kommer inte heller kunna ta del av det här statsbidraget som ju är ganska stort. Då kan det få en dubbel effekt, dels neddragningar och dels att de inte kan ta del av statsbidraget, säger Andreas Spång som är chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Han konstaterar dock att det är alltför tidigt för att dra några slutsatser:

– Vi vill inte lämna några rekommendationer i nuläget om att se över konstruktionen eftersom vi ännu inte vet om det kommer bli en sådan effekt.

Han konstaterar också att många huvudmän lyfter bidraget som något positivt.

– Framförallt lyfter man det fria användandet av medlen. Så det finns två sidor i det här: Dels att man tycker det är positivt att det är mycket pengar som man får använda där det finns ett lokalt behov. Det har efterfrågats i många år. Samtidigt är det kostnadsvillkoret som är helt nytt för ett statsbidrag och man behöver då ha en tid för att sätta sig in i det tänker jag.  

Sedan tidigare har Skolverket gjort en granskning av de åtta kommuner som själva angett att de sänkt sina kostnader, varav sju blev återbetalningsskyldiga. Framöver ska man kontrollera ytterligare 30 huvudmän som har uppgett att man inte har sänkt sina kostnader – men som Skolverket vill dubbelkolla och se om man kommer fram till samma slutsats.

Hur väl fungerar kontrollen av de huvudmän som har fått bidraget?

– Vi kan konstatera att det är möjligt att följa upp kostnadsvillkoret, men det är svårt och förknippat med många utmaningar för både Skolverket och för huvudmännen.

Svårigheterna ligger i att man behöver ta fram uppgifter tre år bakåt i tiden.

– Det finns en stor flora av ekonomisystem ute i kommunerna vilket gör det väldigt komplext. I vissa organisationer är det också personbundet vem som har kunskapen om kostnaderna och om en viss person har slutat kan det vara svårt att få fram de uppgifter vi efterfrågar. Så jag tror att det kommer ta lite tid att bygga upp en organisation kring sina ekonomisystem så att det passar in i förhållande till det här statsbidraget.

Här kan du läsa utvärderingen i sin helhet.

Kommentera