klassrum_pride_kopia

Normkritik är ett synsätt att bära med sig under lektionerna, menar Annika Sjödahl.

| Foto: Iakov Filimonov
Stockholm Pride

Därför ska lärare använda normkritik

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen. Det menar läraren Annika Sjödahl som deltar i ett webb-seminarium på fredagen i samband med Stockholm Pride.

Seminariet på webben

Seminariet ”Få syn på normerna — att skapa utmanande undervisning” sänds direkt på Lärarnas Riksförbunds Instagramkonto @lararnas fredagen den 31 juli klockan 13:30. Där kan du även ta del av det i efterhand.

– Normkritik är inte en metod och det är ingen quick fix. Det är ett synsätt som hjälper oss skapa delaktighet i klassrummet, säger Annika Sjödahl till Skolvärlden.

Hon är själv lärare i svenska och engelska på högstadiet och har tidigare föreläst om normkritik för andra lärare. Hon ser det som ett sätt att komma åt de bakomliggande orsakerna till bland annat konflikter eller schismer i klassrummet eller det som sker bortom vuxnas ögon, och samtidigt ge eleverna verktyg att utveckla sitt tänkande och sina ämneskunskaper. Som lärare handlar det om att granska vad som synliggörs i klassrummet och varför man gör som man gör.

Annika Sjödahl
Annika Sjödahl | Foto: Marcus Marcetic

– Från början var normkritiken i skolan en motreaktion mot det som kallades toleranspedagogik. Där var tanken att man skulle acceptera de som var avvikande. Men genom att fokusera på det som stack ut ökade man klyftorna istället. Normkritik går istället ut på att undersöka vilka normer som skapar problematiska uppdelningar från första början.

Varför ska lärare ägna sig åt det här?

– Säg att du jobbar på en skola där många elever har starka åsikter om något, det kan handla om homofobi till exempel. Om man pratar om vad som skapar de synsätten istället för att prata om de som är utsatta, eller bara säga ”du har fel”, så kan man komma åt det och öka förståelsen.

Hon menar att skolans styrdokument också gör tydligt att arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt, och refererar både till värdegrunden och till specifika kursplaner där syftet är att öka förståelsen och toleransen för varandra.

– Dessutom pratar Skolverket om att förena värdegrundsarbetet med lektionsarbetet. Arbetet med diskrimineringsgrunderna är inte något som kan klaras av på en temavecka utan måste återkomma regelbundet utifrån elevernas frågor och funderingar. Om innehållet i undervisningen tar sin utgångspunkt i frågor kring värdegrund möjliggörs det, säger hon.

Annika Sjödahl ser inte normkritik som något extra lärare måste ägna sig åt utöver undervisningen. Snarare är det ett spektrum genom vilket undervisningen sker, och som berikar den.

– Om en elev uttrycker sig rasistiskt, gör det till en skoluppgift att läsa på om var de föreställningarna kommer ifrån. Då får man in ett kritiskt textarbete där man kanske kommer fram till att man inte har täckning för den där åsikten eller förstår hur andra kan tänka kring frågan.

Hur benägen är en elev som uttrycker sig rasistisk att faktiskt göra den läxan?

– Det finns ju inget enkelt svar ”gör så här så fungerar det”. Men gör det till en uppgift kopplat till undervisningen och betygsättningen. Sedan bedömer man ju inte elevernas åsikt utan deras arbete med texten. Men en åsikt som går emot skolans värdegrund måste man problematisera, säger hon.

Fredagens seminarium har precis som hela Stockholm Pride och så mycket annat fått lov att flytta till nätet och kommer att sändas live på Lärarnas Riksförbunds Instagram. Där diskuterar hon tillsammans med lärarkollegorna Mia Smith och Robin Smith.

– Det blir ju en dialog mellan oss tre, men folk kommer att vara med och kunna ställa frågor. Det skapar en viss delaktighet. Vi hoppas också få med dem som inte vet riktigt vad det handlar om och vi kommer lyfta lite litteratur och andra tips för den som blir intresserad av att lära sig mer.

Seminariet ”Få syn på normerna — att skapa utmanande undervisning” sänds direkt på Lärarnas Riksförbunds Instagramkonto @lararnas fredagen den 31 juli klockan 13:30. Där kan du även ta del av det i efterhand.

Kommentera