np_stopp

Med anledning av coronavirusets spridning har Skolverket beslutat att resterande nationella prov under våren.

| Foto: Shutterstock
Nationella prov

Därför ställer Skolverket in alla nationella prov

Skolverket har beslutat att ställa in samtliga vårens nationella prov, både i gymnasie- och grundskolan. Anledningen är coronapandemin.
– Vi ser en väldigt stor osäkerhet kring hur den här våren kommer att fortlöpa, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Skolverket om nationella proven
  • Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar.
  • Nuvarande läge i skolan är mycket osäkert och situationen kan ändras mycket snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
  • Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.

Källa Skolverket

Just nu undervisas elever på landets gymnasieskolor, komvux och högskolor på distans. Samtidigt är många elever och lärare hemma med sjukdomssymtom, och i slutet av förra veckan fick regeringen mandat att stänga alla grundskolor.

Med anledning av coronapandemin beslutade regeringen i fredags att ge Skolverket mandat att ställa in vårens nationella prov – ett eller flera. Tidigare har myndigheten endast haft mandat att skjuta upp prov.

Nu meddelar Skolverket att alla vårens nationella prov i grund- och gymnasieskolan ställs in.

– Skolornas situation är väldigt pressad. Nationella prov kräver tid, organisation, frisk personal och att eleverna är på plats, och där ser vi en väldigt stor osäkerhet kring hur den här våren kommer att fortlöpa, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Dessutom, menar han, hade det funnits en ökad risk för smittspridning om de nationella proven hade genomförts.

– Vi gör bedömningen att de betygsstödjande proven riskerar att locka elever med sjukdomssymtom till skolan, eftersom provet är så betydelsefullt för eleven. Det skulle vara bekymmersamt eftersom Folkmyndighetens tydligaste rekommendation är att stanna hemma när man har sjukdomssymtom.

Att lämna beslutet att genomföra proven upp till varje huvudman skulle inte fungera, säger Anders Boman.

– Om huvudmän och rektorer ska ta beslut om att genomföra prov när de passar utifrån de lokala förutsättningarna blir det knepigt. Där gör vi bedömningen att det högst sannolikt skulle sluta med en otillåten spridning av proven och därmed skulle det bli ett stort merarbete för skolorna i ett läge där det är allt annat än önskvärt.

Anders Boman säger att beslutet att ställa in de nationella proven var svårt, då proven är framtagna för att stödja lärare i betygssättningen.

– Nationella prov ska särskilt beaktas och vi vet att det här materialet är mycket uppskattat av den stora majoriteten lärare. Lärarna har det väldigt bekymmersamt nu då de blixtsnabbt måste ställa om till att hitta andra former av undervisning, men också andra former av bedömning, säger han.

Blir det svårt att sätta rättvisa betyg nu?

– Man får inte glömma bort att de nationella proven inte är ett examensprov, det är inte de som enskilt ska avgöra ett betyg. Det är ett underlag för betygssättning, om än kanske det viktigaste. Lärare måste titta på all uppvisad kunskap som man har kunnat ta del av under kursens gång, men det är ju självklart så att det är mycket och många som prövas nu i rådande situation.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker att det är ett rimligt beslut som fattats i dagens coronaläge.

– Det ser så olika ut runtom i skolorna just nu. Det är många elever som är hemma vilket gör att det blir många som missar undervisning, men också att man som lärare får undervisa på lite andra sätt. Under de här förutsättningarna funkar ändå inte de nationella proven som det är tänkt. 

Vad får beslutet för konsekvenser för lärarna? 

– Vi ska komma ihåg att nationella proven inte finns i alla årskurser och ämnen, så det är vissa lärare som aldrig har behövt nationella proven för att kunna sätta sina betyg. I de ämnen och kurser där man brukar ha det får man hitta andra sätt att pröva elevernas kunskaper. Det är klart att det blir en lite större utmaning, men det tror jag att lärare löser om de får rätt förutsättningar, säger hon och fortsätter: 

– Framförallt tror jag att det är många elever som tycker att det här är ett jobbigt beslut. Man kanske hade tänkt att det här skulle vara sista chansen för mig att visa att jag kan de här sakerna. Jag tror att det kan vara ganska mentalt jobbigt för många elever att det inte blir av nu. 

Åsa Fahlén påpekar samtidigt att det stora problemet för skolan inte är att de nationella proven brinner inne, utan det är konsekvenserna av hela skolsituationen som man befinner sig i just nu.

– Kunskapstapp hos eleverna, tillsammans med ökade problem med likvärdighet, det är de stora problemen som vi kommer att se när vi kommer ut ur det här coronakaoset.

Kommentera