Organisering

”Därför stödjer vi inte förslaget om en ny organisering”

Skola Rinkeby

”Vi tror på facklig kvalitet före facklig kvantitet. Vi har valt att gå med i LR av just den anledningen”, skriver debattörerna.

| Foto: Shutterstock
Medlemsomröstning
  • 20 januari till 15 februari 2022 genomförs en medlemsomröstning om en eventuell ny organisering.
  • Här hittar du inriktningsdokument för ny organisering.

I veckan stundar en helt avgörande medlemsomröstning. Alla medlemmar i Lärarnas Riksförbund ska få rösta om huruvida vårt förbund ska upplösas eller inte. Vi ska rösta om vi vill ha en ny facklig organisering tillsammans med det gamla Lärarförbundet, eller om LR ska bestå.

Vi anser att Lärarnas Riksförbund ska bestå. Så gör även delar av vår förbundsstyrelse, något som inte framgår i kommunikationen med medlemmarna. Det var en oenig förbundsstyrelse som valde att gå vidare med organiseringsprocessen.

Vi anser oss inte fått ett enda vettigt argument varför de ämnesundervisande lärarna i grundskolan skulle gynnas av det stora grundskoleblock som blir verklighet vid ett ja till en ny organisering.

  • Vi har i grundskolan ofta stött på intressekonflikter mellan de ämnesundervisande lärarna och de som är anställda inom fritidsverksamheten. Fritids har en annan läroplan och är inte heller en obligatorisk skolform. Vi citerar Skolverket:
    ”Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid före, efter eller på annat sätt i samband med skoldagen, samt under loven˝.
  • Vi vet att ämnesundervisande lärare måste rastvakta och täcka upp för fritidsmöten på många skolor. Vi vet att lågstadielärare behöver ha tillsyn på morgonen samt sitta med på sena APT-möten.
  • Vi i LR driver alltid att våra lärare endast ska planera, undervisa och dokumentera, vilket är kärnuppdraget. Det vill vi fortsätta med utan interna motsättningar från andra yrkeskategorier.

Det finns också farhågor kring vem eller vilka som ska företräda våra medlemmar vid en ny organisering. Båda förbunden har redan nu befintliga lokalombud och skyddsombud ute på skolorna. Det är inte säkert att de valda LR-ombuden kommer sitta kvar vid en ny organisering. Om Lärarförbundet nu är störst på din skola kommer det med största sannolikhet bli deras ombud som får fortsätta under en ny organisering, medan Lärarnas Riksförbunds ombud entledigas sina uppdrag.

Det är en demokratisk process där man väljer sina ombud via majoritetsbeslut. Det är vanligt förekommande att Lärarförbundet är större än LR på grund av att de även representerar anställda som verkar inom fritidsverksamheten. Det finns alltså en risk att våra nuvarande LR-medlemmar kommer att representeras av anställda inom fritidsverksamheten i en ny organisering. När två förbund ska bli ett förlorar vi fackliga företrädare vid samverkan då de fackliga uppdragen reduceras. Arbetstagarparten blir således svagare i den lokala samverkan och arbetsgivaren blir starkare.

”Vi tror på facklig kvalitet före kvantitet”

Inom privat sektor har Lärarförbundet lyst med sin frånvaro. De har tackat nej till förhandlingar och nekat att delta vid solklara tvister. Lärarnas Riksförbunds ombud verkar också få en mer gedigen utbildning i arbetsrätt och arbetsmiljö, något som är väldigt viktigt att vara insatt i inom den privata sektorn, som ser annorlunda ut än den kommunala.

Distrikt Stockholm stad anser att organiseringsutredningens förslag ska avvisas. Distriktsstyrelsen i Stockholm stad har djupgående diskuterat vad utredningen innebär för våra befintliga medlemmar och valt att inte ställa sig bakom förslaget. De anser att vi ska fortsätta vara ett förbund för de yrkesgrupper vi rekryterar idag. Vi instämmer i detta, men med ett instick om att vi bör se över huruvida vi ska organisera lärare i fritidshem framgent. De har oftast andra anställningsavtal och inte ett renodlat undervisningsuppdrag. Vi tycker att alla yrkeskategorier förtjänar att företrädas av fackliga representanter som driver just deras frågor.

Den nya organiseringen blir ett arbetsplatsförbund och inte ett yrkesförbund. Om vi röstar nej till en ny organisering måste LR genomgå en förändring och bli ett än mer tydligt yrkesförbund för just ämnesundervisande lärare och studie- och yrkesvägledare.

Vi tror på facklig kvalitet före facklig kvantitet. Vi har valt att gå med i LR av just den anledningen. Vi tror på ett ännu starkare Lärarnas Riksförbund framgent. Därför stödjer vi inte en ny gemensam organisering.

Simon Sandström – Legitimerad lärare, FK-6, matematik och svenska, FK-9, idrott, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Kristina Ringqvist –Legitimerad lärare, 7-9 och gymnasiet, SO och svenska, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Britt-Marie Selin – Legitimerad lärare, 7-9, svenska och SO, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Eva L Bercsenyi – Legitimerad lärare, 1-7, svenska och SO, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

John Nilsson – Legitimerad lärare, gymnasiet, biologi, geografi och idrott, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Anna Nord – Legitimerad lärare, 4-9, SO, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Elisabeth Sandstedt  – Legitimerad lärare, 1-7, svenska och SO, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Hanna Nerström – Legitimerad lärare, 1-7, svenska och SO, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Gunnar Ångström – Legitimerad lärare, gymnasiet, samhällskunskap och historia, 7-9, SO, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Marianne Bäckström Liljedahl – Legitimerad lärare, 3-9, specialpedagog, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Lisa Grönberg – Legitimerad lärare, gymnasiet, 7-9, hem och konsumentkunskap, 7-9, matematik, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Irene Ziverts – Legitimerad lärare, 7-9, matematik och NO, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Bengt Nordström – Legitimerad lärare, 7-9, matematik och NO, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Abboud Aphrem – Legitimerad lärare, grundskolan F-6, grundsärskolan 7-9, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Anne-Marie Gustafsson – Legitimerad lärare, 7-9, svenska och SO, gymnasiet, historia och samhällskunskap, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Patrik Söderström – Legitimerad lärare, gymnasiet, samhällskunskap, religion och geografi, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Monica Hansson – Legitimerad lärare, 7-9, SO, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Ida Storoni – Legitimerad lärare, gymnasiet, svenska och engelska, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Johan Enbuske – Legitimerad lärare, gymnasiet, historia och samhällskunskap, Bitr. föreningsombud Lärarnas Riksförbund Stockholm

Niklas Bremler – Legitimerad lärare, vuxenutbildningen, matematik/lektor, Huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund Stockholm

Linn Johansson – Legitimerad lärare, gymnasiet, samhällskunskap och historia, Bitr. föreningsombud/HSO Lärarnas Riksförbund Stockholm

Peter Lindholm – Legitimerad lärare, 4-9, matematik och slöjd, Bitr. föreningsombud Lärarnas Riksförbund Stockholm

Jessica Fryksten – Legitimerad lärare, gymnasiet och 3-9, historia och religionskunskap, Föreningsombud, ordförande, Lärarnas Riksförbund IES

Henrik Levinson – Legitimerad lärare, 6-9, historia, religion, geografi och samhällskunskap, Bitr. föreningsombud, vice ordförande, Lärarnas Riksförbund IES

Samuel Byström – Legitimerad lärare, 7-9, gymnasiet, engelska och svenska, Huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund IES

Johanna Snell – Legitimerad lärare, 3-9, engelska och spanska, Lokalombud, styrelseledamot, Lärarnas Riksförbund IES

Alessandro Visconti – Legitimerad lärare, gymnasiet och 3-9, svenska och engelska, Huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund IES

Catharina Hetzer – Legitimerad lärare, 1-6, tyska, 4-VUX, engelska, Lokalombud och skyddsombud Lärarnas Riksförbund IES

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera