Strejk

Därför strejkar finska lärarna – för första gången på 38 år

INGER_DAMLIN_finsk lärarstrejk

”Ingångslönen för en klasslärare i grundskolan är 2 760 euro i månaden. Det motsvarar inte en högskoleexamen med det ansvar som en klasslärare de facto har”, säger Inger Damlin, ordförande i Finlands svenska lärarförbund.

| Foto: Susanna Elenius och Frida Lönnroos

22 000 lärare i Finland strejkar för högre löner och en rimlig arbetsbelastning. Lärarstrejken är den första i Finland sedan 1984.
– Arbetsgivaren har inte lyssnat på oss. Nu går vi inte med på det här längre, säger Inger Damlin, ordförande i Finlands svenska lärarförbund, till Skolvärlden.

Den kommunala strejken, som också omfattar lärare, inleddes i början av april för att därefter skifta mellan orter och städer. Totalt berörs 425 000 kommunalt anställda, omkring 15 procent av Finlands arbetstagare, av konflikten.

Flera olika kvinnodominerande yrkesgrupper, däribland vård och undervisning, i den kommunala sektorn kräver extra löneökningar medan arbetsgivaren hävdar att det inte finns något ekonomiskt utrymme för det. På lärarsidan slåss man i huvudsak för en bättre löneutveckling och minskad administrativ börda.

– Vi anser att tiden för undervisning och förarbete är okej men det övriga arbetet svämmar över. Det handlar bland annat om en omfattande och rigorös dokumentation. Den andra frågan handlar om ett löneprogram. Privata sektorns löneglidningar gör så att lönerna inom den offentliga sektorn blir efter, gapet blir för stort.

– Under tre förhandlingar har vi pratat om löneprogram men arbetsgivaren har inte lyssnat på oss. Nu går vi inte med på det här längre, säger Inger Damlin.

Samlar alla lärare

Ingångslönen för en klasslärare i grundskolan är 2 760 euro, vilket motsvarar drygt 29 300 kronor.

– Det motsvarar inte en högskoleexamen med det ansvar som en klasslärare de facto har.

Lärarstrejken påkallades av undervisningssektorns fackliga paraplyorganisation OAJ som samlar alla lärarfack, däribland Finlands svenska lärarförbund, FSL. Den senaste strejkvågen, den femte i ordningen, pågick 3–9 maj och omfattade 81 000 anställda. Av dessa var drygt 22 000 lärare, varav 900 från FSL.

– Det motsvarar 20 procent av de finlandssvenska lärarna, säger Inger Damlin.

Under tisdagen återvände de strejkande till sina arbetsplatser. På frågan om varför strejken inte fortsätter trots att parterna inte är överens svarar hon:

– När undervisningspersonal strejkas drabbas en tredje part och därför valde vi att strejka i vågor. Förhandlingarna med arbetsgivaren strandade i slutet av mars. Därefter gick vi till förlikningsmannen som sedan gav ett medlingsbud i början av april, ett bud vi förkastade. Då tillsattes en förlikningsnämnd vilket innebär att arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan sitter på läktaren. Parterna kan alltså inte påverka och därför spelar det ingen roll när strejken tar slut.

Nytt bud

Vid lunchtid på tisdagen, kort efter intervjun med Inger Damlin, presenterade förlikningsnämnden ett nytt medlingsbud. Parterna fick 24 timmar på sig att ta ställning till det och ska svara senast klockan 12, finsk tid, på onsdagen. Vad som sker om någon av parterna även nobbar dagens bud är oklart.

– Det vet ingen i Finland och det är svårt att förutspå vilken nästa åtgärd blir.

Enligt Svenska Yle är budet delat i en treårig avtalsperiod och ett femårigt löneprogram med löneförhöjningar. På en pressträff förklarade förlikningsnämndens ordförande Elina Pylkkänen att avtalsperioden i praktiken ska följa den allmänna linjen med en lönehöjning på omkring 2 procent, men att de lägsta lönerna får en höjning på minst 46 euro per månad.

”Balanserat och rättvist”

Löneprogrammet löper från 2023 till 2027 med höjningar på sammanlagt 5,1 procent under perioden.

Elina Pylkkänen kallade budet balanserat, rättvist, hållbart och stabiliserande, skriver Svenska Yle.

– Det här kan trygga arbetstagarnas köpkraft och försörjning. Det är rättvist för att det framför allt riktas till dem med lägst lön, sade hon.

Kommentera