Friskolor

Därför vill regeringen få bort köer till friskolan

Lina

Lina Axelsson Kihlblom skrev själv i Skolvärlden hur hon som rektor på en friskola kunde rigga kösystemet. Som skolminister vill hon lagstifta mot systemet.

Lina Axelsson Kihlblom skrev själv i Skolvärlden hur hon som rektor på en friskola kunde rigga kösystemet och elevurvalet.
Som skolminister vill hon lagstifta mot det hon kallar ”avarter i systemet”.
– Man ska inte kunna paxa en plats i skolan, säger hon.

Det ska inte gå att placera ett nyfött barn i kön till en populär friskola. Regeringen vill helt enkelt ta bort kötid som urvalsgrund.

– Det finns ingen valfrihet i att ett barn som föds sent på året ska komma efter i kön eller att en familj som flyttar till en annan stad ska var helt chanslös när det gäller att välja skola, säger skolministern.

Lina Axelsson Kihlblom skrev så här i Skolvärlden i oktober drygt en månad innan hon utsågs till skolminister:

”Kombinationen av vinstkrav, svag skolvalreglering och brist på öppenhet och offentlighet gjorde mycket till en gråzon där praktiken i det dolda är i utkanten av vad som är acceptabelt”

Är det den här gråszonen du täpper till med det nya förslaget?

– Ja, mitt vittnesmål när jag skrev är utifrån en rektors perspektiv och som rektor har jag också mött vårdnadshavare som är djupt olyckliga över att de inte får en chans i skolvalssystemet. Jag har också träffat mammor i utsatta områden som säger att de vill välja skola på en annan plats, men de har aldrig fått en chans och aldrig förstått vilka kriterier det är som gäller, säger Lina Axelsson Kihlblom till Skolvärlden.

Friskolor kritiserades av Skolinspektionen

Sedan gäller väl inte alltid kötiden i den här gråzonen du beskrev i debattartikeln?

– Jag har hört berättelser om föräldrar som ställt sina barn i kön en vecka och de vet att andra börjat köa veckan efteråt. Ändå har de fått se den andra familjens barn få plats i skolan samtidigt som de blivit utan, säger hon.

I början på februari kom skolinspektionen med en granskning.

24 av dem kritiserades för brister i elevurval, mottagandet och i arbetet med färdighetstester. Dessutom slog Skolinspektionen fast att fler än hälften av skolorna frågade efter mer information än vad de har rätt till i ansökningsformuläret; till exempel om eleven har ett annat modersmål än svenska.

– Jag blir förbannad, var Lina Axelsson Kihlbloms första kommentar till TT om rapporten.

Nu säger skolministern så här:

– Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som syftar till att öka likvärdigheten i den svenska skolan. Vi för in i skollagen att huvudmän ska verka för en allsidig social sammansättning för elever på sina skolor.

”Saknas en pusselbit”

Något gemensamt skolval är inte aktuellt ännu.

– Tanken var att vi också skulle ha ett förslag om ett gemensamt skolval, men på grund av att M, KD och SD:s budget röstades igenom av riksdagen så är det inte möjligt nu, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Hon tillägger:

– Det saknas därför tyvärr en pusselbit för att få till ett skolval som är mer rättvist och mer öppet för alla. Vi får återkomma till detta längre fram, Lina Axelsson Kihlblom.

Kommentera