tangentbord-dator-712

De ersätter skolböcker med webbläromedel

Västerholms Friskola i södra Stockholm fasar ut tryckta läroböcker för att övergå till internetbaserade läromedel. ”En högre måluppfyllelse är vårt enda mål”, säger rektor Anna Ramberg.

Västerholms Friskola i Skärholmen har elever från förskoleklass till årskurs 9. I fjol gick omkring 60 procent av eleverna ut nian utan att ha godkänt alla ämnen. Nu hoppas skolan höja elevernas resultat med hjälp av en stor satsning på digital pedagogik.

– Vi vill ligga främst inom det digitala för att ge våra elever en bra framtid. Sedan förra hösten satsar vi jättemycket på den digitala kompetensen med datorer, smartboards och vi ser nu hur mycket det ger oss. Sen är det ju också så att läroböcker är dyra och blir gamla efter några år, säger Anna Ramberg.

Elever i F-klass och årskurs 1 använder surfplatta för att lära sig skriva och läsa. I matematik och SO-ämnena används numera internetbaserade läromedel vid sidan om de traditionella böckerna.

– Datorn kan användas för att både se och lyssna och man kan även spara alla övningar för att sedan gå hem och jobba vidare. Vi har ett matteprogram där en lärare pratar och då kan man gå hem och lyssna en gång till om man behöver det. Vi har också märkt att yngre elever som är nyfikna på något särskilt som man går igenom i högre årskurser nu har möjlighet att titta närmare på det, säger Anna Ramberg.

Målet är att övergå till digitala läromedel och använda datorer i all undervisning, både i skolan och hemma.

– När vi började förra hösten släppte vi datorn fri så att säga och då var det mycket Facebook och så. Sedan dess har vi byggt upp elevernas och lärarkårens kunskap så även om alla inte är i hamn så används datorn i alla ämnen i många klassrum. Det är ju dit vi ska. 

Kommentera