mellbystrand1

Draperierna skapar rum i rummet.

| Foto: Mellbystrandskolan
Lärmiljö 

De får studiero med ljuddämpning och draperier

Ljuddämpande möbler och draperier som skapar små rum i rummet ger bättre studiero i Mellbystrand.

När kommunala F-6-skolan Mellbystrandsskolan utanför Laholm skulle bygga om och bygga ut för att rymma en växande elevskara passade man på att se över lärmiljön. Efter att ha undersökt flera olika alternativ fastnade de till slut för en ljuddämpande inredning, sammansatt på olika sätt i de olika klassrummen för att passa olika undervisnings-situationer. Dessutom satte de upp ljuddämpande draperier som går att dela av rummen med.

– De flesta klassrummen har ljuddämpande mattor, möbler och soffor. Vissa av dem kan man också dela in i fyra olika delar med hjälp av draperierna. Tanken är att det ska vara en flexibel miljö som kan passa alla barn, säger Eva Karlberg, skolans rektor.

Enligt henne har den nya inredningen inte kostat mer än traditionella skolmöbler. Bord, bänkar och stolar delar på utrymmet med soffor, kuddar och saccosäckar. Den ljuddämpande mattan är också mjuk, och en del elever föredrar att sitta på golvet. Eleverna väljer fritt var de vill sitta när de jobbar med en uppgift.

– En del elever gillar att gå undan när de ska arbeta. Draperierna gör det enkelt att anpassa, säger Eva Karlberg

Men finns det inte en risk att barnen hittar på mer bus när de sitter dolda bakom ett draperi?

– Jo visst. Utmaningen är att få alla elever att förstå hur man använder dem.

Var det en stor omställning för elever och lärare?

– Både och. Vi pratade mycket med varandra på skolan innan vi landade i just den här lösningen, om hur vi vill arbeta. Nu startar lärarna upp i ett rum, och kan sedan erbjuda de olika miljöerna för eleverna att jobba vidare i. Sen kan man ju alltid utveckla allting med tiden.

Klasserna på Mellbystrandsskolan ligger på runt 30 elever, och en del är ännu större. I gengäld har varje klass fler än en vuxen på plats, och varje team väljer hur de vill organisera sin undervisning.

Tre terminer in i det nya konstaterar Eva Karlberg att den nya miljön har en positiv effekt på studieron. Både elever och lärare uttrycker att det är en bättre arbetsmiljö, och särskilt draperierna bidrar till minskat stök och bättre koncentration.

– Nu har vi en lärmiljö som är mer anpassad till dagens samhälle, och som underlättar att jobba inkluderande. Förhoppningen är att det ska bidra till en så bra måluppfyllelse som möjligt.

mellbystrand2

Extra höga ryggstöd skapar ett avgränsat ljuddämpat utrymme.

| Foto: Mellbystrandskolan
mellbystrand3

En del elever tycker bäst om att jobba nere på golvet.

| Foto: Mellbystrandskolan
mellbystrand4

Möblerna går att flytta runt och sätta samman efter behov.

| Foto: Mellbystrandskolan
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm