vfu_sofie_markstedt_nytt

Sofie Markstedt

Lärarutbildning

De gjorde praktik utomlands

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del av all lärarutbildning. Men har du funderat på att göra din VFU utomlands? Så gjorde Isak, Sofie och Rikard för att testa andra skolsystem än det svenska.

När den nya lärarutbildningen sjösattes 2001, blev den verksamhetsförlagda utbildningen (Vfu) en viktig del. VFU:n ska utgöra min 30 poäng.
Under VFU:n får lärarstudenterna möta erfarna praktiker, skolorna får en möjlighet att rekrytera och lärarna kan samtidigt få del av studenternas uppdaterade pedagogiska kunskaper.

Isak Skogstad, Sofie Markstedt och Rikard Lennemo valde alla att göra en del av sin praktik utomlands.

Artiga elever i USA

”Det var ett helt nytt samarbete mellan mitt lärosäte och University of North Carolina som utannonserades på mitt lärosäte. För att bli antagen krävdes goda rekommendationer från universitetslärare, samt att man blev intervjuad på engelska för att säkerställa att man hade tillräckliga språkkunskaper.

Det var mycket förberedelser, så det är av största vikt att man är ute i god tid när det gäller det praktiska kring visum, försäkringar och intyg. Ta hjälp av studie- och yrkesvägledaren på ditt lärosäte!

Man bör också tänka på att praktiken kommer att kosta mycket pengar. Jag var exempelvis tvungen att hyra en bil under hela min praktik då, som det ofta är i USA, kollektivtrafiken inte fungerade tillfredsställande.

Att göra praktik under en längre period i USA är inte helt lätt då du behöver ansöka om visum på amerikanska ambassaden och säkerställa praktiska frågor, som exempelvis försäkringar och intyg. 

Det var oerhört givande att få uppleva ett helt annat skolsystem. Jag lärde mig mycket om det jag undervisade om – det amerikanska statsskicket och deras juridiska instanser, samt om hur eleverna såg på Sverige och Europa. Det första som slog mig var att de hade mycket rutiner för att upprätthålla ordning och studiero. De hade nolltolerans mot sena ankomster och klädkoder. Om eleven exempelvis använde sin telefon under lektionstid var det inga problem för läraren att beslagta den. Hände det ytterligare en gång kunde rektorn ta telefonen i beslag under flera dagar. 

Jag hade mestadels de yngre eleverna på skolan, de som gick i sjuan, så självfallet förekom det lite stim och stök ibland. De titulerade även mig med Mr Skogstad, vilket jag inte alls var van vid.”

Namn: Isak Skogstad
Ålder: 23 år
Pluggar till: ämneslärarutbildningen mot gymnasieskolan, Högskolan i Jönköping.
VFU: 7,5 poäng, termin 7, Cape Fear Academy, North Carolina, USA.

Bonussurfande i Portugal

”Rutinerna för utlands-VFU för oss F-3-studenter var inte helt klara eftersom det är relativt nytt för Stockholms universitet att skicka grundlärarstudenter till andra länder. Jag var ute i väldigt god tid och kollade upp olika utlandsskolor på Skolverkets hemsida. Jag mailade till en del skolor i Europa och efter ett par dagar mailade rektorn på Svenska skolan i Lissabon tillbaka och sa att jag var välkommen. 

Jag gjorde min praktik i en integrerad F-3 klass, vilket verkligen utmanade nivåanpassningen av lektionsplaneringen. I en undervisningssituation var jag tvungen att ta hänsyn till både en elev som precis börjat i första klass, och en elev som gick i klass tre. Sen lärde jag mig att surfa, eftersom jag befann mig vid en av de bästa surfstränderna i hela Europa, men det är ju en annan del av historien!

Tyvärr är det så att i nuläget har inte F-3-studenter vid Stockholms universitet möjlighet göra sin VFU på en skola som inte följer svensk läroplan. Enligt mig är det beklagligt att just F-3-utbildningen är så strikt hållen att vi inte har möjlighet till varken valbara kurser inom själva utbildningen, utbytesstudier vid ett annat universitet eller VFU vid en utländsk skola.

Sverige står inför att flera tusen lärare kommer att saknas inom den närmsta framtiden. Utbildningen måste attrahera ambitiösa studenter. Ett sätt att göra det är att möjliggöra utlandsstudier eller VFU i utlandet.”

Namn: Sofie Markstedt
Ålder: 25 år
Pluggar till: F-3-lärare vid Stockholms universitet, Stockholm.
VFU: 7,5 poäng, termin 5, Svenska skolan i Lissabon, Portugal.

Gemenskap i Spanien

”Min första VFU gjorde jag vid en kommunal gymnasieskola och min andra vid en friskola. Denna tredje och sista period ville jag ta chansen att se en tredje form av skolverksamhet; svensk utlandsskola.

Var du hamnar ligger till stor del i dina egna händer. Själv kontaktade jag skolan terminen innan, för att i god tid kunna ordna med flygbiljett och med kontrakt mellan skolan och institutionen hemma i Helsingborg. Framför allt är det väldigt inspirerande att se hur skolan utnyttjar det faktum att man befinner sig i ett annat land. Man har en främmande miljö att enkelt sticka ut handen i och plocka intressanta saker från. Sammanhållningen mellan elever och lärare känns också starkare vid en utlandsskola, många befinner sig i samma situation långt från hemmiljön.

Svenska skolor i utlandet följer samma läroplaner och policies som hemma i Sverige, så på den punkten märks knappt några skillnader. Däremot tror jag säkert att vi kan lära oss något av den internationella profil en utlandsskola nästan automatiskt får. Även skolor i Sverige borde utnyttja kulturell och språklig mångfald mer än de kanske gör idag.”

Namn: Rikard Lennemo
Ålder: 27 år.
Pluggar till: gymnasielärare i svenska- och engelska.
VFU: 10 veckor, termin 9, Svenska skolan Costa del Sol, Fuengirola, Spanien.

vfu_isak_nytt

Isak Skogstad

vfu_rikard_nytt

Rikard Lennemo

Kommentera