undervisning12_puff
Friskolelönerna

”De har indikerat lönesatsning”

Friskolekoncernen Academedia har hållit lönerna nere genom att anställa obehöriga lärare, enligt fackliga ombudet Andrés Jerez, LR. Men nu indikerar ledningen högre löner – för att kunna behålla de legitimerade lärarna.

En gymnasielärare på en friskola i Stockholm tjänar i snitt 3200 kronor mindre i månaden än en lärare som är anställd på en kommunal skola, visar Lärarförbundets nya undersökning, vars siffror tagits fram av Statistiska centralbyrån. Motsvarande grundskollärare tjänar i snitt 2500 kronor mindre – och i hela landet är skillnaderna 900 respektive 800 kronor.

– Det är inte acceptabelt, säger Andrés Jerez, Lärarnas Riksförbunds koncernombud inom Academedia, som menar att de låga lönerna delvis beror på att friskolekoncernen har fler obehöriga lärare än andra skolor.

– Vanligt är att friskolor anställer nyexaminerade lärare, som inte vågar säga ifrån och därför erbjuds låga löner. Annars anställs gärna en obehörig lärare som också får låg lön, eftersom denne saknar legitimation. Läraren jobbar kvar i 3–4 år och sedan börjar man åter från samma kula.

Men enligt Andrés Jerez har Academedia nu insett att låga löner börjat medföra problem. 

– De har svårt att behålla lärare i storstadsområdena just nu, på grund av de låga lönerna. Många säger upp sig. Och de nyanställda kräver bra mycket högre löner än de tidigare anställda. För att vara konkurrenskraftiga måste skolan därför börja leva upp till det, säger han.

Dessutom har kravet på lärarlegitimation haft positiva konsekvenser, menar han.

– Nu måste arbetsgivaren ha behöriga lärare och det är inte lika enkelt att hitta. De inser nu allvaret i detta – och förstår att det kostar pengar. Arbetsgivaren kan inte längre anställa obehöriga lärare för att hålla ner kostnaderna, säger Andrés Jerez.

Friskolekoncernen ska enligt Andrés Jerez ha känt till löneglappet sedan ifjol. Därför planerar nu koncernledningen lönesatsningar på skolor i vissa områden, menar han.

– Jag har fått indikationer på att de har som ambition att göra en procentuellt större löneökning än kommunen. Det tycker jag är väldigt positivt, säger Andrés Jerez.

Det är därför enligt honom svårt att förstå Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskogs uttalande i DN, där hon menar att den viktigaste orsaken till de lägre lönerna är att friskolan generellt sett har yngre lärare.

– Det är tråkigt och anmärkningsvärt att hon gick ut och dementerar och förnekar Lärarförbundets siffror, och påstår att koncernen är nöjda med läget. För så är det ju inte, säger Andrés Jerez.

Kommentera