Obehöriga lärare

De har lägst andel behöriga lärare i landet

Norberg är den kommun i Sverige som har lägst andel behöriga lärare.

– En viktig förklaring är pensionsavgångar i kombination med att vi är en liten kommun som har haft svårt med rekryteringen, säger Mattias Björlestrand som är ordförande för LR i Norberg. Men vi har några som läser in behörighet i nuläget.

53 procent av grundskollärarna i kommunen är legitimerade. 70 procent har en examen i pedagogik.

– Jag både tror och hoppas att andelen ska öka. Målet och kravet måste vara att alla ska vara behöriga.  En del lärare sökt sig till andra närliggande kommuner av olika anledningar.

­– Ska de befintliga behöriga lärarna stanna kvar, och ska vi kunna rekrytera nya, måste både lönerna och arbetsmiljön bli bättre, vilket vi från fackets sida har fört fram under många år. Nu känns det som om vi börjar få gehör för våra krav.

Vad innebär det för undervisningen att det är brist på behöriga och legitimerade lärare?

– Vi som är behöriga och legitimerade får ta ett större ansvar både i ämneslaget och i arbetslaget. Vi fungerar lite som mentorer åt de obehöriga lärarna, säger Mattias Björlestrand som undervisar i engelska, svenska och franska på Centralskolan i Norberg.

Sätter du betyg åt kollegor som inte är behöriga?

– Ja. I våras fick vi sätta betyg på elever som inte var våra egna. Då gick vi tillsammans med den obehörige lärarens systematiskt igenom elev för elev.

Får ni betalt för det större ansvaret?

– Vi har väckt frågan och det pågår diskussion med arbetsgivaren. Att sätta betyg är myndighetsutövning och självklart ska det ge ersättning.

 Kommer mindre kommuner få betala mer i framtiden för att locka till sig behöriga lärare?

– Ja, absolut. Men man måste också vara en attraktiv arbetsgivare genom att också se över lärarnas arbetsbörda och få en bättre arbetsmiljö.

Är det risk för att vi får stafettlärare?

– Jag hoppas inte det. Jag tror att man har lärt sig av erfarenheterna med stafettläkare. Det leder bara till högre kostnader och negativ effekt på övrig verksamhet.

Kommentera