Tons of paperwork - working late concept
Lärarbristen

”De leker med lärarnas vardag”

Uppsala behöver 450 grundskolelärare och 200 gymnasielärare under de kommande fem åren. Det ska ske genom rekrytering från kranskommunerna och genom proffsigare rekrytering. 

Lärarna i Uppsala kommun har hög arbetsbelastning. Skolvärlden har tidigare rapporterat om att de till exempel inte hinner handleda lärarstudenter och det är svårt att rekrytera till landsbygdsskolorna.

– Först försämrade politikerna under 2015 och 2016 genom att ta bort administrativa tjänster och öka antalet lektioner. Nu säger de att de ska förbättra för lärarna. De leker med lärarnas vardag, säger Katarina Reineck, kommunföreningsordförande för Lärarnas Riksförbund i Uppsala och ledamot i förbundsstyrelsen.

Kommunen räknar med att det krävs 650 nya lärare inom den kommande femårsperioden, inom både grund- och gymnasieskola. Och trots lärarbristen är Birgitta Pettersson, direktör vid utbildningsförvaltningen, positiv.

– Hittills har det gått bra att rekrytera i Uppsala, vi är en universitetsstad och har lärarutbildning. I första skedet stjäl vi från andra kommuner, men vi vet inte om det räcker och därför har vi gjort en plan, säger hon.

Med en personalplan som kallas Aruba ska Uppsala göra jobbet som lärare mer attraktivt.

– Vi vill marknadsföra läraryrket. Vi upplever att det får mycket negativ publicitet och vi vill medverka till att skapa en positiv bild, säger Birgitta Pettersson.

Aruba innehåller flera saker som Katarina Reineck på Lärarnas Riksförbund ser positivt på. Bland annat vill kommunen att det ska vara tydligt vid anställning vilka karriärmöjligheter kommunen erbjuder. Lärarstudenter ska undervisa på lovskolan, och kommunen vill standardisera och professionalisera rekryteringen.  Samarbetet med universitetet ska också bli mer hållbart, för att få lärarstudenternas vfu (verksamhetsförlagda utbildning) att fungera bättre.
– Vi träffar universitetet om samarbetsfrågor, vad innebär det att vara handledare i skolan och hur man kan göra det mer attraktivt, säger Birgitta Pettersson.

Men Birgitta Pettersson kan inte svara på om det blir löneförhöjningar för att underlätta rekryteringen eller om det kommer att bli bonus för handledare till lärarstudenter.

Den lönepolitiska strategin presenteras först 20 december.

Kommentera