protest

Lärarfacken protesterar mot SKL:s hållning i avtalsrörelsen. (Genrebild)

Nytt läraravtal

Lokala fackföreningar eldar på för nytt avtal

Lokala fackliga föreningar jobbar för att snabba på arbetet med ett nytt läraravtal, samtidigt som de slåss med egna utmaningar.

Lärarnas krav
  • Minskad arbetsbelastning. Säkra tillräcklig tid för långsiktig planering, för- och efterarbete, uppföljning och utveckling, enskilt och i kollegiet.
  • Konkret arbetsmiljöarbete. Insatser behöver göras på varje enskild skola, med analys och åtgärder.
  • Löneökningar i ett livslöneperspektiv. Löneuppvärderingen måste fortsätta och förstärkas så att lärarnas löner ökar mer.
  • Bort med omotiverade löneskillnader. Konkreta åtgärder måste till för att hantera de negativa konsekvenserna av de nödvändiga statliga lönesatsningarna.
  • Bra löneutveckling utan att byta jobb. Idag är byte av arbete eller arbetsplats ofta den enda möjligheten att åstadkomma en reell löneutveckling. Det drabbar eleverna.
  • Kvalitet före kvantitet. Behöriga och legitimerade lärares kompetens måste användas och värderas på rätt sätt.
  • Bättre kompetens- och karriärutveckling. Ett nationellt fastställt professionsprogram för alla lärare måste införas.

Samtidigt som förhandlingarna mellan Lärarnas samverkansråd och SKL förs på central nivå jobbar fackliga representanter runt om i landet med lokal påverkan. På flera orter kampanjar lärarfacken gemensamt för att lokala politiker ska påverka SKL att släppa frågan om turordningsregler vid arbetsbrist, som just nu blockerar avtalsförhandlingen.

”Varför vill era förhandlingsrepresentanter hellre prata om hur vi ordnar kön ut än se till att vi får fler lärare in?” skriver Olle Björk, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Skövde, tillsammans med Lärarförbundets lokala ordförande i en debattartikel i Skaraborgs Allehanda.

I Skellefteå har Lärarnas Riksförbunds kommunföreningsordförande Anette Holmgren tillsammans med Lärarförbundets lokala ordförande lämnat över en skrivelse till kommunledningen.

­– Vi vill förmå kommunen att trycka på SKL att släppa fixeringen vid turordningen vid arbetsbrist. Jag kan inte se hur turordningsregler kan vara så viktigt i en tid med stor lärarbrist, som dessutom förväntas pågå under en lång tid framöver, säger hon.

Anette Holmgrens förväntningar på ett nytt avtal är att lärarna ska få mer tid att ägna sig åt att planera och efterarbeta lektioner.

– Jag hoppas som alla andra på att vi ska få löneförhöjning, men det viktigaste är vår arbetsmiljö. Det handlar ganska mycket om det här med arbetstid, säger hon.

I Skellefteå är lärarbristen som störst på de mindre orterna, och det senaste greppet är att locka över lärare från Storbritannien. Men de kommer för närheten till naturen och vintersporten, snarare än höga löner och goda villkor, menar Anette Holmgren.

– Vi behöver tid att förbereda och efterarbeta för varje individ. Den tiden är det snålt med nu, men det är så viktigt för kvalitetens skull. För elevernas skull, säger hon.

Kommentera