inger-fridolfsson_0
Foto: Markus Marcetic
Speciallärare

”De struntar i kvalifikationer”

Under perioden när speciallärarutbildningen inte fanns läste lågstadieläraren Inger Fridolfsson in en magister i specialpedagogik. Men eftersom hon saknar formell speciallärarexamen fick hon avslag på sin legitimationsansökan, trots att hon har rätt kunskaper. 

Inger Fridolfsson är lågstadielärare, men har också arbetat som speciallärare. I början av 2000-talet vidareutbildade hon sig och läste en magisterutbildning i specialpedagogik med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter vid Linköpings universitet. Då fanns ingen speciallärarutbildning och specialpedagogutbildningen gav inte det djup hon ville ha. 

I samband med magisterstudierna kom hon i kontakt med ett forskningsprojekt som följde barns läs- och skriv-, samt språkliga utveckling från fem års ålder upp till högstadiet. Hon började jobba inom projektet och har även bedrivit en del egen forskning. Till hösten återvänder hon dock till skolan igen. 

När det blev dags att söka legitimation som speciallärare gjorde hon det – och fick avslag. 

– Jag tänkte att jag kan ju inte bara söka på min lågstadielärarexamen utan måste väl få något för allt det jag läst utöver den, så jag utgick ifrån att jag skulle få legitimation som speciallärare, berättar hon. 

Hon fick ett intyg från ansvarig för speciallärarutbildningen som slår fast att hennes kunskaper och färdigheter är jämförbara med det innehåll som dagens speciallärarexamen inom specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling erbjuder. 

Men Skolverket gav henne bara legitimation för lågstadielärarutbildningen eftersom hon saknar den formella speciallärarexamen. 

– De tittar enbart på formell examen, inte på innehållet i utbildningen eller vilka kvalifikationer man har, det var det argumentet jag fick, inget annat. 

När det negativa beskedet kom blev hon besviken. Inger Fridolfsson säger att det är ologiskt att man inte använder den kunskap som finns ute på skolorna när det är brist på just den kunskapen. 

– I praktiken innebär Skolverkets beslut att skolorna inte kan använda de mest kvalificerade lärarna i den specialpedagogiska verksamheten och barn med störst svårigheter kommer inte heller att få hjälp av de lärare som har den mest meriterade utbildningen, säger hon. 

Hon överklagade till förvaltningsrätten och domen kom för drygt ett år sedan. 

– De gav mig rätt. Så jag blev legitimerad speciallärare till slut, men det var en lång resa. Förvaltningsrätten skriver att de bifaller överklagandet och förklarar att jag har behörighet att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, specialskolan och gymnasieskolan, ja, nu har jag plötsligt fått behörighet i allt.

Kommentera