riksdagen_larare

Magnus Ekblom och Göran Drougge utanför riksdagen. Foto: Privat

Academedia

Debatt i riksdagen om de avstängda Academedia-lärarna

Academedias kritiserade behandling av två lärare blev på torsdagen föremål för riksdagsdebatt.
– Det är jätteviktigt att det togs upp i riksdagen, säger Magnus Ekblom, en av de berörda lärarna.

Detta har hänt:
  •  Magnus Ekholm och Göran Drougge, som båda arbetar inom Academediakoncernen, är aktiva motståndare till vinster i skolan.
  •  Magnus Ekblom, som jobbat nio år på Academedia-ägda Sjölins Gymnasium i Stockholm anklagades för att skapa oro på arbetsplatsen och fick i början av december 2017 sparken från skolan.
  •  Göran Drougge, blev samtidigt avstängd efter att han vägrat ställa upp på ledningens krav: att undanhålla sanningen om Magnus Ekbloms avsked/varsel för eleverna och istället säga att han slutat på eget bevåg.
  • De två lärarna menade att de straffats för att de är aktiva motståndare till vinster i skolsektorn. Academedia dementerade att lärarnas politiska åsikter skulle ha något med saken att göra.
  •  Lärarnas Riksförbund arrangerade i mitten av januari en protestaktion utanför skolan, i samband med att den höll öppet hus.
  • Academedias ifrågasatta behandling av lärarna blev under torsdagen den 18 januari föremål för riksdagsdebatt när V-politikern Daniel Riazat lyfte frågan.

Läs mer om ärendet här och här på Skolvärlden.

Efter att ha uppmärksammats både i medier och i en facklig manifestation, har frågan om de två Academedia-anställda lärare som hotats med avsked och avstängning på otydliga grunder nått landets högsta beslutande organ.

Det var Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson, Daniel Riazat, som under riksdagens frågestund tog tillfället i akt att fråga utbildningsminister Gustav Fridolin om hur han såg på situationen och om det är den här sortens skola han vill ha i Sverige.

– Jag sa till Gustav att jag tycker det var bra att han närmar sig oss i sin syn på fristående vinstdrivande aktörer. Men frågan återstår ju på vilket sätt vi kan stoppa det här systemet, säger Daniel Riazat till Skolvärlden.

– Det handlar om demokrati och att lärare inte ska kunna sägas upp på oklara grunder. Jag och Vänsterpartiet kände att det inte hade fått tillräckligt mycket uppmärksamhet så vi beslutade att ställa en fråga under frågestunden till utbildningsministern. 

Gustav Fridolin uttalade sig inte om det aktuella ärendet med lärarna som avskedades men valde att förtydliga vilka grundläggande principer som regeringen står för.

– Det ena är vikten av att de regler som vi byggt upp på svensk arbetsmarknad, och inte minst inom den offentliga sfären – regler som till exempel meddelarfrihet, slå vakt om missförhållanden och såklart rätten att stå för att ha en politik åsikt i den allmänna debatten då måste gälla alla som är anställda i alla sektorer, och inte minst i alla former av skolor, sa han.

På åhörarplats i riksdagen fanns både Magnus Ekblom och Göran Drougge, de två lärare som i slutändan slapp undan avsked men i stället blev förflyttade till en annan skola inom Academediakoncernen. Tillsammans med dem närvarade också ett antal andra lärare och även elever, som ville visa sitt stöd.

– Jag tycker att det var en bra utfrågning och Gustav Fridolin var väldigt insatt i ärendet. Det är jätteviktigt att det togs upp i riksdagen. På något sätt handlar det om vår åsiktsfrihet och föreningsfrihet som jag upplever är hotad just nu. Den är inte hotad inom vilken institution som helst – utan inom demokratins hjärta som är skolan, säger Magnus Ekblom.

Magnus Ekblom upplever att uppmärksamheten den senaste tiden har varit fruktansvärt jobbig.

– Man blir beskylld för saker som man aldrig har hört tidigare. Jag har aldrig hört något om de här anklagelserna mot mig tidigare, det är bara rena påhitt. 

Hur upplever du uppmärksamheten som varit i medier?

– Det har varit hemskt. Man är nere för räkning, så man kämpar bara på. Det värsta är de grova anklagelserna som man aldrig har fått möjlighet att bemöta. Men manifestationerna känns som en upprättelse. Det är klart att det är tråkigt att man ska behöva gå så långt för att få ha åsiktsfrihet, säger Magnus Ekblom.

Hur hoppas du att politikerna tar frågan vidare?

– Skolan måste bli det skolan är avsedd att vara. Vi har ett uppdrag som lärare att fostra kritiska och demokratiska samhällsmedborgare. Då går det inte att skolan är odemokratisk och att det finns huvudmän som inte respekterar detta, säger han.

Göran Drougge tycker liksom Magnus Ekblom att det var bra att debatten togs upp under frågestunden i riksdagen.

– Det här tas upp på sin rätta plats. Politikerna måste nu ta ställning till om vi ska ha skolor som drivs av aktiebolag där det viktigaste är att tjäna pengar, säger han.

Daniel Riazat säger att han kommer fortsätta manifestera kring den här frågan.

– Jag kommer också att ha kontakt med Lärarnas Riksförbund för att se på vilket sätt jag kan hjälpa till för att lyfta upp frågan i olika sammanhang, säger han. 

Kommentera