Annons
”Vad är det som gör att Lärarförbundet vill närma sig LR och bilda en ny ’organisering’?”, frågar sig debattören Kjell Tormod. Foto: Magnus Glans

Debatt: ”Lärarförbunden har spelats ut mot varandra”

Publicerad 28 april 2020

Debatt ”Hur de två förbunden skall kunna samla alla lärargrupper under ett tak utan inbördes löne- och revirstrider och glömma det förflutna är en gåta”, skriver Kjell Tormod.

Då och då har frågan om en sammanslagning av de båda förbunden kommit på tal. Nu verkar det som att det stora problemet förutom de rent ekonomiska, är att arbetsgivarsidan och även Jan Björklund har spelat ut förbunden mot varandra.

Björklund dissade Lärarförbundet och hade mer sympatier för Lärarnas Riksförbund (LR). Men Lärarförbundet glömmer eller har förträngt att man prasslade under täcket med Göran Persson och bäddade för kommunaliseringen av skolan. LR varnade då för försämrade behörighetsregler, större politikerinflytande på skolans arbete, större arbetsbelastning (mer undervisning), sämre arbetsmiljö, nedtoning av skolans uppdrag som kunskapsförmedlare och att skolan skulle bli mindre likvärdig.

LR fick rätt på alla punkter. Lärarförbundet fick bra betalt av Göran Persson. Rejäla lönelyft och bättre arbetstider. LR blev helt utspelat och var inte vatten värt.
LR:s gymnasielärare fick betala med längre arbetstider och arbetsmarknadens sämsta löneavtal. Därmed bidrog LR till att minska lönespännvidden mellan lärarna.

Lärarförbundet lyckades alltså jämna ut lönerna mellan lärargrupperna. Lektorerna kördes ut ur skolan. Lärarförbundet fick med den nya lärarutbildningen en enhetslärare där tonvikten lades på gemensamma terminer i stället för fördjupade ämnesstudier. Man kan säga att alla lärare ”seminarieserades” i Lärarförbundets anda.

För i Lärarförbundets värld är ju alla lärare lika som bär och gör samma jobb och kanske ett ännu viktigare jobb gör de som har de yngsta barnen.

Det förflutna finns alltid i det närvarande (Eyvind Johnson)

Dråpslaget mot skolans kvalitet kom i samband med de vansinniga läraravtalen 1996 (En satsning till tvåtusen), som bland annat medförde att arbetsgivaren och lärarfacken började skriva lärarna näsan hur de skulle arbeta. ”Lärande situationer” i stället för kunskapsförmedling, ”ett förändrat arbetssätt”, ”eget lärande” och ”eget arbete”, blev de nya ledorden.

Hos skolledningarna fanns det inga gränser för kreativiteten när det gällde att spara in på antalet lärare och bestämma hur lärarna skulle arbeta. Dåvarande skolminister Ylva Johansson sa att ”Lärarna kommer aldrig att få tillbaka sin gamla status, som den var förknippad med den gamla skolan”.

Då började skolans förfall och läraryrkets låga status.

Under de år som förbunden samverkat med varandra har arbetsbelastningen för lärarna ökat, arbetsmiljön försämrats, möjligheten att påverka det egna arbetet minskat och dessutom har lärarna fått en sämre löneutveckling än andra grupper med motsvarande högskoleutbildning. Skolans resultat har försämrats.

På lärarhögskolorna står utbildningsplatser till gymnasielärare i allmänna ämnen tomma. Läraryrket har blivit ett andrahandsval. När de som genomgått utbildningen upptäcker de låga lönerna och de dåliga arbetsförhållandena hoppar de av till mer lönsamma karriärer.

Vad är det då som gör att Lärarförbundet vill närma sig LR och bilda en ny ”organisering”? Är det så att förbundet nått vägs ände? Löneutjämningen som förbundet beslutade redan på 70-talet är genomförd.

Kanske är det dags även för LR att vända blad, glömma och förlåta, lägga det förflutna bakom och se framåt. Men hur de två förbunden skall kunna samla alla lärargrupper under ett tak utan inbördes löne- och revirstrider och glömma det förflutna är en gåta.

Kanske är det en väg att höja lärarnas status och erkänna att utbildningens och arbetets svårighetsgrad måste resultera i betydligt bättre och rättvisare löne- och arbetstidsvillkor än vad som gäller i dag. Alla lärare är inte lika.

Kjell Tormod, pensionerad gymnasie- och grundskollärare i matematik och fysik

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons