johansson_ny_arbetsmiljo
Debatt

Debatt: Så kan arbetsmiljöarbetet bli mer långsiktigt

Debatt. ”Anställda på skolan skulle gynnas av att låta personer som är utbildade i arbetsmiljöarbete ta över ansvaret. Lärare skulle då få mer tid att vara lärare och skolledare skulle ägna mer tid åt det pedagogiska arbetet på skolan”, skriver läraren Andreas Johansson.

Pedagoger slutar, sjukfrånvaron är hög, anställda arbetar sjuka, det är konflikter mellan anställda, irritationen ökar och prestationer bland pedagoger och elever försämras. Denna beskrivning stämmer, tyvärr, överens med flera av dagens skolor. Inte nog med det här måste även skolledare lägga mer tid och energi på att rekrytera nya pedagoger till skolan, vilket i slutändan tar tid från skolledarens pedagogiska arbete. 

Lärarfacken lägger mycket fokus på skolors arbetsmiljö. Det här området anser jag både behöver omprioriteringar och nya idéer. Idag är det inte sällan som skolors arbetsmiljöarbete fördelas ut på skolledare, biträdande skolledare och pedagoger. Trivselgrupper anordnas och events planeras och genomförs både under och efter arbetstid.

Det här är exempel på arbetsmiljöarbeten som pågår på dagens skolor. Självklart är dessa insatser både nödvändiga och viktiga för arbetsmiljön på skolorna och alla som lägger tid och energi åt det ska ha en stor eloge. Men alla insatser tar tid från anställdas andra arbetsuppgifter, eller ökar arbetstimmar och arbetsbelastning.

Jag menar att skolors arbetsmiljöarbete kräver insatser och prioriteringar som är välplanerad och även vilar på vetenskaplig grund. Arbetsmiljöarbetet på skolan behöver skapa en miljö där anställda känner meningsfullhet för de arbete som de gör dagligen. Anställda ska utmanas och utvecklas, samtidigt uppmärksammas av både arbetskollegor och chefer. Efter nästan sju år som grundskolelärare är min bestämda uppfattning att skolor och huvudmän behöver ta stöd utifrån, för att kunna utveckla ett framgångsrikt och effektivt sätt att arbeta på med arbetsmiljön.  

Jag menar att det inte går blunda för att flera pedagoger och skolledare går på knäna, går in i väggen och flyr arbetet. Arbetsmiljöarbetet måste prioriteras, då det kan vara den mest centrala faktorn som gör att anställda trivs och mår bra på jobbet.

Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson (2017) skriver i sin bok Att organisera för skolframgång att politiken behöver skapa incitament som ökar möjligheten för pedagoger att stanna på skolan de arbetar på. Att pedagoger arbetar på samma arbetsplats under en längre tid är viktigt för att skolan ska kunna bli framgångsrika. Vilka incitament det skulle kunna vara ger de inte explicita exempel på, men jag funderar på om inte skolan som helhet skulle gynnas av att införa mer HR-arbete i organisationen. Jag kan inte komma på argument som talar mot HR-anställda i skolans organisation, förutom ekonomiska såklart. 

Men min bestämda uppfattning är att anställda på skolan skulle gynnas av att låta personer som är utbildade i arbetsmiljöarbete ta över ansvaret. Lärare skulle då få mer tid att vara lärare och skolledare skulle ägna mer tid åt det pedagogiska arbetet på skolan. Dessutom tror jag att själva arbetsmiljöarbetet skulle bli mer långsiktigt och öka i kvalité.   

Andreas Johansson, legitimerad lärare som studerar inom skolutveckling och utbildningsledning

Kommentera