tomt-klassrum-810

Missnöjet inom lärarkåren i Huddinge kommun får många att byta till närliggande kommuner

Lärarflykt

Delad uppfattning kring lärarläget i Huddinge

En kommun som inte vill satsa pengar, ett stort missnöje när det kommer till skolledningar och dåliga löner får Huddinges lärare att söka sig bort till närliggande kommuner. Men hur många det är som slutat är ännu oklart.

Sedan i januari, när skolvärlden rapporterade om att lärare i Huddinge kommun tjänade uppemot 50,000 kronor i månaden, har stämningen inom lärarkåren i Huddinge kommun blivit sämre och bilden av att många väljer att gå till närliggande kommuner stämmer enligt Jan Kontinen, som är förstelärare i matematik på Huddingegymnasiet och ordförande i Lärarnas Riksförbund i Huddinge.
– Vi har många som tjänar 40-50,000 kronor i månaden. Men sedan är det många erfarna lärare som jobbat länge som inte har fått hänga med i löneutvecklingen. Vi har stor grupp ligger kvar runt 32,000 kronor och det är dom som rör på sig. Vilket i och för sig är positivt eftersom man då får iväg duktiga lärare till bättre betalda jobb. Vi påverkas såklart av konkurrensen men det finns även ett stort missnöje inför skolledningar som varken lyssnar eller agerar och inte vill satsa på exempelvis pedagogisk utveckling, säger Jan Kontinen.

Men bilden av att Huddinges lärare drar iväg som flyttfåglar och att det finns ett stort missnöje är inget som Kerstin Gelfgren, grundskolechef i Huddinge kommun håller med om:
– De siffror florerar just nu inte rätt siffror och stämmer inte alls överrens med min bild. Jag har haft möte med mina rektorer vi håller på och sammanställer egen statistik nu för att få ett exakt antal. Men vad jag hört från mina rektorer så är det få platser som inte är tillsatta av behörig personal trots att det är svårt att rekrytera lärare i nuläget.

Kerstin Gelfgren håller heller inte med om bilden kring att vissa lärare verkar missa lönetåget:
– Lönesättningen är prestationsbaserad så man får betalt för det man presterar. Kommunen har en modell som vi jobbar efter och våra genomsnittslöner ligger högt. Vi även har god uppföljning för att se till att det inte blir ett förstort glapp.

Kommentera