prov3
Nationella prov

Delar av NP i svenska spreds i sociala medier – igen

Ännu en gång har information från ett nationellt prov läckt ut till elever på förhand. Men läckan är av mindre allvarlig art, menar Anders Boman, Skolverkets enhetschef.
– Det var naturligtvis inte bra, men vi bedömer att proven kan genomföras som vanligt, säger han till Skolvärlden.

På torsdagsmorgonen uppdagades att information om uppsatsdelen i niondeklassarnas nationella prov i svenska spreds på de sociala medierna Snapchat och Instagram. På tisdagen skrevs läsförståelsedelen av provet, men ingenting tyder på någon läcka i samband med det.

Anders Boman
Anders Boman

– Det vi var oroliga för var att provet i tisdags skulle få spridning, men så skedde inte. Det som kom ut i natt var uppsatsämnena på ett redan givet tema från i tisdags. Då det handlar om en uppsats man ska skriva i en sal under 200 minuter så gjorde vi bedömningen att provet kan skrivas i alla fall.

Riksrevisionen kritiserade Skolverket hösten 2018 för att ha brustit i arbetet mot spridningen av nationella prov, efter flera läckor under flera år. Först 2018 utvecklade Skolverket en tillräckligt bra process, enligt Riksrevisionen. Anders Boman sade då till Skolvärlden att myndigheten numera har ”ett fungerande systematiskt arbete”.

Finns det anledning att revidera det uttalandet idag?

– Jag ser ingen anledning att revidera det uttalandet. Riksrevisionen hade då kommit fram till att vi har ett fungerande systematiskt arbete mot spridning på plats. Men vad gäller målet att inga prov ska spridas så är ju den här dagen ett misslyckande och den kommande våren får utvisa hur väl vi lyckats, säger han.

Det som spridits bland eleverna den här gången är rubrikerna på uppsatserna. Det finns ett ersättningsprov att ta till, men Skolverket bedömer att läckan är så begränsad att det inte behövs. Uppsatsämnena är dessutom knutna till samma tema som läsförståelsedelen som skrevs på tisdagen. Att byta ut uppsatsdelen skulle därför skapa fler problem än det löser, menar Anders Boman.

– Då skulle eleverna behöva en halv dag för att läsa in sig på det nya temat, och det uppstår andra problem med likvärdighet, säger han.

Senare under våren kommer flera nationella prov, och Anders Boman vill vänta tills de är avklarade innan han uttalar sig om hur effektiva deras åtgärder mot spridning har varit.

– Flera tunga prov kommer att äga rum under april och maj, och efter det får vi sammanfatta vilken effekt vårt arbete har haft. Vi var glada i tisdags, men det som händer nu var inte alls roligt, säger han.

Hur ska ni se till att det här inte händer nästa gång?

– Vad vi arbetar med nu är att få plats ett avtal om unik märkning. Det innebär att det finns en osynlig märkning på varje papper som man kan spåra. Vi har även kontakt med Facebook-koncernen och med polisen. De jobbar med tidigare spridningar som vi har polisanmält.

I skrivande stund har den senaste läckan inte polisanmälts, då det inte finns tillräckligt med information om var läckan uppstod.

Kommentera