hertamuller

Herta Müller, Nobels litteraturpris 2009

| Foto: Alexander Mahmoud
Nobel

Demokrati och vetenskap i fokus på Nobel Teacher Summit

Tre nobelpristagare och 350 lärare delar en dag som fördjupar lärarens roll i samhället.
– Det här ger inspiration, engagemang och praktiska tips, säger läraren Anna Vormisto.

Runt 350 lärare är på plats på Münchenbryggeriet i Stockholm för att ta del av föreläsningar och samtal av och med nobelpristagare från olika fält, forskare och inspiratörer.

Fjolårets nobelpristagare i Kemi, Benjamin Feringa, inleder dagen med att berätta om sin passion för undervisning, och lyfter bland annat fram vikten av att avdramatisera misstag.

– Ibland brukar jag faktiskt göra fel med flit när jag har nya studenter, och jag uppmanar dem att ifrågasätta vad jag säger. Det här är vetenskap, och man måste förstå att det kan vara så att en teori man jobbar med faktiskt inte stämmer, säger han.

Han menar att eleverna redan i skolan ska känna att det faktiskt är de som är framtiden, och att de har alla möjligheter att överträffa honom.

Dignitärernas framträdande på scenen växlas med diskussionsfrågor som manar alla deltagare att fundera över skolans och lärarnas roll i att vaccinera elever mot populism och desinformation, bidra till fred och hantera faktaresistens – både bland elever och kollegor.

Shirin Ebadi, Irans första kvinnliga domare, som belönades med fredspriset 2003 för sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter, berättar om hur hon ser det som en självklarhet att göra en insats för att framtida generationer ska få det bättre.

– Allting vi har i livet har vi fått tack vare de som gått före oss. Jag kommer att fortsätta kämpa för nästa generation, säger hon.

2009 års nobelpristagare i litteratur, Herta Müller, berättar sen med både humor och iskall uppriktighet om hur det var att först gå i skolan och sedan själv vara lärare i Ceaușescu-diktaturens Rumänien.

– Vi visste redan som barn att vi inte kunde tro på lögnerna. Jag var aldrig rädd för mina egna tankar, men jag visste att jag inte kunde uttala dem. Föräldrarna i en diktatur berättar för barnen vilka saker de inte kan prata om när de lämnar hemmet, säger hon.

Vad tycker du om den här dagen?

Victoria Steen, svenska som andraspråk

– Herta Müllers framträdande var väldigt starkt, det sitter kvar i kroppen. Intressant också att möta andra lärare från andra typer av verksamheter och prata om hur man kan jobba med eleverna med sådant som att faktiskt förstå vad demokratiska värderingar innebär.

Anela Sabljic, SO

– Både Roslings dragning och nobelpristagarna har kretsat kring hur framtiden är att tänka både nyanserat och kritiskt. Det är lätt att eleverna tolkar ”kritisk tänkade” som att det bara handlar om att slå hål på påståenden, och att något antingen är sant eller falskt, punkt. Men det är ju mer än så.

Johan Hedberg , svenska som andraspråk

– Det blandade programmet lyfter fram väsentliga saker som källkritik, kritiskt tänkande och demokratiska processer från olika infallsvinklar. Diskussionsfrågorna kändes lite ansträngt i början, men efterhand har vi haft riktigt intressanta samtal runt bordet.

Anna Vormisto, folkhögskollärare

­– Alla mina kollegor är avundsjuka på att jag är här. Det här är påfyllnad, inspiration och en påminnelse om det engagemang som finns bland oss lärare. Man kan tro att Sverige är på väg åt pipsvängen, med normalisering av rasism och så vidare. Men här känner man att vi är många som vill något annat.  

benferinga

Benjamin Feringa, Nobels kemipris 2016

| Foto: Alexander Mahmoud
shirinebadi

Shirin Ebadi, Nobels fredspris 2003

| Foto: Alexander Mahmoud
Kommentera