elever-korridor
Foto: Erik Lundback
Debatt

”Den svenska skolan behöver reformeras”

Debatt ”Här är tre reformer som inte enbart skulle ge ett sken av förändring utan faktiskt förändra elevers, lärares och skolors situation”, skriver Christopher Rydaeus, riksledamot för Moderat Skolungdom.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra presenterade tre nya skolförslag under sitt jultal 2015-12-16 samt gjorde anspråk på att vara Sveriges nya skolparti. De tre förslagen som Kinberg Batra presenterade var att ge lärare större möjligheter att låta elever som inte når kunskapsmålen gå om en klass, att utforma ett nytt program som kombinerar Språkintroduktion och Yrkesintroduktion samt att ta bort kravet på lärarlegitimation för pensionerade lärare som vill undervisa. 

I en tid då kunskapsresultaten faller, elever stannar hemma på grund av psykisk ohälsa och skolor behöver ta emot fler nyanlända än någonsin väljer Kinberg Batra att gå samma väg som Moderaterna gjorde förr. När utmaningarna är stora väljer man att ta den lätta vägen i stället för att föreslå slagkraftiga reformer som kan förändra situationen.

Moderaterna föreslår mindre förändringar av det skolsystem vi har i skolan. Det krävs en omfattande förändring av systemet om vi ska möta de stora utmaningarna. Nedan följer tre reformer från Moderat Skolungdom som inte enbart skulle ge ett sken av förändring utan faktiskt förändra elevers, lärares och skolors situation.

• Införa externa examinatorer för att underlätta lärarnas arbetssituation samt ge elever mer tid med sina lärare. Externa examinatorer som betygsätter och rättar uppgifter skulle ge lärare mycket mer tid för sina elever samt underlätta deras arbetssituation. Alltför ofta i dagens skola sätts betyg och omdömen på elever utifrån hur de är istället för vilken kunskap de bevisar att de besitter. En extern examinator skulle endast bedöma uppgifterna utifrån vilken kunskap eleven påvisar i uppgiften.

• Avskaffa lärarlegitimationen. Lärarlegitimationen har redan från början varit en misslyckad reform och det bör en kunna erkänna. Lärare som jobbat inom skolan hela sitt arbetsliv kan inte undervisa på grund av att de saknar rätt utbildning. Väntetiden för en lärarlegitimation är idag 6-12 månader och den förhindrar för nyutexaminerade lärare att komma ut i verksamheten.

• Tydliggöra kraven för alla betygssteg från E-A samt införa betyg från årskurs 3. Elever har svårt att tyda vad som är kraven för att nå ett särskilt betygssteg och därmed saknar de en förståelse för vad som krävs. Betyg är något som ska tydliggöra vad som krävs av en för att utvecklas och därmed bör också betyg införas från årskurs 3.

När elever återvänder till en skola som alldeles för många gånger misslyckas med sitt pedagogiska arbete och en skola som elever stannar hemma från måste vi visa att vi vill förändra elevers situation. Att då ta den lätta vägen är ett misslyckande. Om vi ska vara Sveriges nya skolparti bör vi också vilja förändra skolan och inte bara ge ett sken av att vilja det.

Christopher Rydaeus, riksledamot för Moderat Skolungdom

Kommentera