matz

Matz Nilsson, ordförande Sveriges skolledarförbund

| Foto: Andreas Hillergren
Lärarbristen

”Det är akut”

Matz Nilsson på Skolledarna beskriver lärarbristen inför hösten som mycket allvarlig.

Skolor över hela landet misslyckas med att rekrytera behöriga lärare till tomma tjänster. Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson uttrycker stark oro när Skolvärlden ber honom kommentera läget inför skolstarten.

– Det är akut och mycket allvarligt. Vi ser stora problem att rekrytera behöriga lärare och är oroliga över situationen. Jag har pratat med många rektorer som försöker hitta lärare men inte hittar några, säger han.

Vad gör era medlemmar för att lösa situationen?

– Det kommer innebära att vi har obehöriga lärare som jobbar på tidsbegränsade uppdrag.

Hur länge tror du att skolorna måste lappa och laga på det viset?

– Ungefär hälften av lärarna har legitimation samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar. Det gemensamt gör att vi står inför en enorm utmaning. Jag menar att rekryteringen av rätt folk till skolan kommer att vara den enskilt största strategiska frågan för tätorterna framöver.

För att lösa det grundläggande problemet med lärarbrist efterlyser han krafttag från högre ort.

– Här måste det till stora insatser från staten. Vi kan ha olika åsikter om legitimationsreformen, men vi måste utgå från rättsäkerheten. I värsta fall kan en elev ha en obehörig lärare som undervisar, och en annan lärare – eller rektor – som sätter betyget. Det leder till en mer rättsosäker skola, och det kan leda till att man tappar tilltron till skolan.

Han menar att situationen är extra svår utanför de stora tätorterna.

– Där är det är omöjligt att hitta specialpedagoger och lärare i matematik och NO. Det vet vi, det finns inte.

Han menar dessutom att lärarbristen i förlängningen innebär en uppseglande brist på skolledare.

– Majoriteten, runt 95 procent, av rektorerna är lärare i grunden. När lärarna inte räcker till kommer det inte heller finnas samma rekryteringsunderlag för skolledare framöver.

Kommentera