Ulla Hamilton utomhusfotografering Stadshuset

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

| Foto: Jonna Thomasson
Lön

”Det är bra med stora löneskillnader”

Stora löneskillnader mellan lärare är inget problem. Det menar Ulla Hamilton som är vd på Friskolornas Riksförbund.
– Löneskillnader är bra. Det gäller alla yrken.

Skolvärldens granskning visar att förstelärarna i Stockholms län i genomsnitt tjänar cirka 5 000 kronor mer i månaden än exempelvis sina kollegor i Värmland. Mellan Sveriges högst och lägst avlönade förstelärare skiljer det nästan 55 000 kronor månadslön.

– Generellt för en väl fungerande arbetsmarknad är att det inte är några problem med stora löneskillnader. De kan bland annat leda till ökad rörlighet.

Vad beror skillnaderna på?

– Jag skulle tro att de bland annat är en effekt av lärarbristen och konkurrensen om lärarna. Men det handlar också om hur stor respektive skolpeng är och hur mycket pengar skolorna har att röra sig med.

Enligt Skolvärldens granskning av cirka 15 000 förstelärares löner har privat anställda förstelärare i genomsnitt knappt 1 200 kronor lägre månadslön än dito kommunalt anställda.

– Det kan bland annat bero på att en friskola behöver hålla i pengarna på ett mycket tuffare sätt än vad en kommunal skola behöver göra. Friskolan har ju bara skolpengen. Många kommunala skolor som går med underskott får ersättning för det i efterhand, säger Ulla Hamilton.

– Det innebär i sin tur att det är en mindre risk för en kommunal skola att sätta höga löner än för en friskola. Friskolor har dessutom också högre lokalkostnader än vad kommunala skolor har.

I somras beslutade regeringen att höja förstelärartilläggen i utanförskapsområden från 5 000 kronor i månaden till 10 000 kronor. Regeringen har också lättat på kraven för att huvudmän i utanförskapsområden lättare ska kunna ta del av statsbidraget till förstelärarlöner.

– De mest erfarna lärarna bör finnas på de skolor där behoven är som störst. Ett sätt att göra tjänsterna mer attraktiva är att erbjuda karriärsteg. Genom att satsa på högre löner kan staten bidra till att vi får fler förstelärare i våra utanförskapsskolor, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Ulla Hamilton är kritisk till satsningen.

– Jag tror inte att detta är lösningen på hur man attraherar lärare till utanförskapsområdena. Det är risk för att detta är bortkastade pengar. 

– Det viktigaste är bra ledarskap och att ge lärarna goda förutsättningar att jobba. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du ger om lärarna har odrägliga arbetsvillkor och om ledarskapet på skolan är dåligt.

Kommentera