johan_wikstrom_matematik_programmering_0
Debatt

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Jag arbetar som matematik- och fysiklärare på en bra gymnasieskola i Blekinge men överväger nu starkt att sluta. Jag tror inte längre på det jag gör. Droppen som fått bägaren att rinna över är att Skolverket skrivit om ämnesplanerna för matematik och lagt in programmering i flera av kurserna utan att göra någon konsekvensanalys av detta. Jag antar att det beror på att de fått ett utopiskt uppdrag av regeringen. 

Jag har läst på högskola i 5 år, arbetat som lärare i 12 år och jag känner mig proffsig i mina ämnen. Nu kommer jag inte kunna göra det längre. Jag kommer bli tvingad att lära mig något som inte ingår i mina ämnen och som får stora konsekvenser för mig.

Det har helt enkelt blivit för mycket på grund av följande skäl: 

1. Skolverket styr inte det minsta antal timmar en kurs skall omfatta. Redan idag tampas jag med att få in allt centralt innehåll på den tid jag fått till förfogande. När programmering nu införs kommer allt innehåll inte rymmas inom de timmar jag blivit tilldelad. Ingen förändring är gjord vad gäller antal poäng eller minskat centralt innehåll i övrigt. 

2. Jag kan ingen programmering. De elever som jag har eller får de närmsta åren kan inte programmering.  Som lärare får jag såklart inte läsa programmering på arbetstid utan jag ska undervisa i något som jag inte kan alls eller ta nya studielån – tack ska ni ha, Skolverket! Säg INTE att det bara behövs lite fortbildning, ska man känna sig proffsig så krävs en grundläggande förståelse.

3. Vad är det som säger att programmering skall ligga inom matematiken? Hur tänkte ni här?  Detta är ett stort svek mot Sveriges matematiklärare och även mot många elever då eleverna kommer att få en komprimerad utbildning av de andra centrala innehållen i respektive kurs. 

4. Måluppfyllelsen kommer att sjunka på grund av att tid måste läggas på att eleverna skall lära sig programmera i ett språk som ändå inte är aktuellt om åtta år då de kommer ut som ingenjörer. Jag är personligen inte beredd att ta tid från huvudämnet för att lägga in programmering. Denna otjänst vill jag inte göra mina elever. Många matematiktentor på högskola/universitet skrivs helt utan digitala hjälpmedel. 

5. Det har insinuerats att om man inte kan undervisa i programmering så kommer lärarlegitimationen att dras in. Man är inte längre behörig i ämnet matematik. Det är ett övertramp.

Jag har i flera år tyckt att Skolverket är Sveriges sämsta myndighet på grund av den flathet de visar gentemot huvudmännen. På grund av Skolverket kommer inte heller likvärdighet uppnås i svenska skolor. 

Matematikkurserna där programmering ingår borde, enligt min uppskattning, omfatta 120–150 poäng så att det går att få in samtligt centralt innehåll. Om inte tiden utökas så måste Skolverket vara beredda på att måluppfyllelsen nu drastiskt kommer sjunka i ett antal år. Det är tydligt att Skolverket inte tänkt klart eller helt misslyckats i tankegångarna. 

Här är mina frågor till Skolverket och regeringen: 

1. Tror Skolverket verkligen att deras underlåtenhet att tidsstyra kurserna gynnar måluppfyllnaden?

2. Hur tänker ni att den matematiska måluppfyllelsen skall öka när ni utökar kursens innehåll utan att utöka antal poäng? Eleverna är sönderstressade redan. Har ni en sådan naiv bild av huvudmannen att ni tror skolorna på eget bevåg lägger ut 120–150 timmar per 100-poängskurs? 

3. Varför tycker ni det är viktigare att bli operatör av ett program än att lära sig förmågorna i matematik? Här är jag gammalmodig, det vet jag, men det finns forskning som stödjer att man skriver för att lära. 

Min slutsats är och har varit i flera år: Det är dags att lägga ner Skolverket.

Ni leker med ungdomars framtid genom att skapa verklighetsfrämmande styrdokument utan kravställning till huvudmannen. På grund av ert agerande förlorar Sveriges lärare och framförallt duktiga elever på att likvärdigheten inte alls existerar mellan skolor. Vi har fantastiska ungdomar i Sverige som inte vill något annat än att ha en hög kvalitet på sin utbildning.  Detta nås inte genom att spränga in nycker från regeringen i kurserna. 

Ödmjukast, Johan Wikström, lärare i matematik och fysik inom gymnasieskolan.

Kommentera