debatt_heidi

Heidi Henftling, lärare på Annerstaskolan i Flemingsberg. Foto: Magnus Glans/Privat

Debatt

”Det är dags för nationella riktlinjer för skolans hantering av covid-19”

Debatt ”Nu har Folkhälsomyndigheten uttalat starka rekommendationer för samhället. Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket”, skriver läraren Heidi Henftling.

Det torde nu stå klart för de flesta av oss att viruset covid-19 inte kommer att lämna oss ifred, i höst. Den verklighet vi nu har framför oss kommer att utmana vårt liv på ett sätt som vi som lever idag nog aldrig har upplevt tidigare. Rekommendationerna från FHM (Folkhälsomyndigheten) är tydliga. Vi bör ta dem på allvar! 

Här behöver hela samhället inkluderas. För ska vi hålla i och hålla ut så krävs förutsättningar för att kunna få göra just detta, även för oss som arbetar i skolan. 

Vi är ett nav i livet för många barn och elever. Självklart ska skolan vara öppen och välkomnande. Men hur? Idag finns ju teknik som möjliggör studier på distans, men våren visade oss tydligt vilket starkt behov det finns av skolan som mötesplats mellan vänner, kompisar, elever och lärare. Det senaste halvåret har också visat att kunskap och skola är grunden som samhället vilar på, viktig för barnen i deras vardag och för deras framtid. Jag är nog om möjligt ännu mer stolt över att vara lärare idag än någonsin. 

Frågan är varför det måste vara antingen eller? Varför kan det inte vara både och?   

I våras handlade debatten om att öppna eller stänga skolor. Gymnasieeleverna gick hem medan de som hade otur att vara inne på sista terminen i 9:an satt kvar i skolan med en klapp på axeln om att de inte skulle oroa sig, för de drev ju inte smitta. Det var mer än en elev i klassen som höjde på ögonbrynen och undrade om deras lärare hade slutat att både läsa och undervisa i källkritik. Det blev givande diskussioner.   

Men vi kan inte och får inte undvika att hantera problem. Även om det finns många viktiga åtgärder som vidtagits i olika skolor och kommuner behövs en långsiktigt nationell strategi för hur vi agerar framöver. Vi lärare har väntat länge nu. Samtidigt upplever många av oss att det inte riktigt håller. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att smittskyddsanpassa många skolkorridorer och klassrum.  

En väg för att minska risken för smittspridning är att öka den sociala distanseringen. Detta kan göras genom att under kortare perioder införa halvklasser, där den ena halvan får undervisningen/lektionen digitalt samtidigt som den andra gruppen är på plats i klassrummet med undervisande lärare.

Givetvis behöver situationen även individanpassas, då det finns elever som klarar av växlingen bättre medan andra har stora behov av likformighet och lärarstöd. På låg- och mellanstadiet finns ofta andra arbetsvillkor, men det är viktigt att arbetsmiljön ses över även där. 

Nu har Folkhälsomyndigheten uttalat starka rekommendationer för samhället. Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket, som utgår från de arbetsvillkor som finns i skolan, inte enbart för de lokala färdmedlen på vägen dit. Det är dags nu!

Heidi Henftling, samordnare och leg. lärare på Annerstaskolan i Flemingsberg

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera