lararehjalperelev_0
Slutreplik

”Det är inte bara högst lön som lockar”

Slutreplik. Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, skriver i en slutreplik: ”I valet mellan högst löner och bättre verksamhet är det trots allt bättre verksamhet som också kommer eleverna till del.”

Sjölander och Ekblom menar 19/9 att konkurrensen mellan fristående och kommunala skolor kanske inte haft någon betydelse alls för de senaste årens kraftiga löneökningar för lärare. Det är ren förnekelse. Både friskolor och kommunala skolor har fått öppna upp plånboken rejält för att attrahera den personal som behövs.

Löneracet gäller inte bara förstelärare, och lärarlönelyftet finns inte med i statistiken jag refererar till eftersom regeringen beslutade om det 2016. De argumenten, som Sjölander och Ekblom för fram, räcker inte som förklaring till de senaste årens oöverträffade löneökningar för lärare.

Men vi verkar vara överens om att lärarbristen, skapad av behörighetskravet, haft betydelse. Men utan en möjlighet för lärare att välja mellan arbetsgivare hade inte skolorna haft samma anledning som idag att erbjuda höga löner för att attrahera de få behöriga lärare som finns.

Kommuner har också börjat förbjuda sina skolor att bjuda över varandra. Med det agerandet borde också lärare se att friskolorna är bra för deras löneutveckling.

Yngre lärare tjänar bättre i friskolor, men så är det inte för alla lärarkategorier. Dock lyder friskolorna under villkor som motverkar en offensiv lönesättning.

Den ersättning som kommunen betalar till fristående skolor är i genomsnitt lägre än ersättningen till kommunala skolor. Med lägre ersättning är det inte lätt att vara lönedrivande.

Lönesättning sker också utan att en friskola vet vilka ekonomiska ramar de har nästa kalenderår. Vi har sett hur kraftigt sänkt skolpeng meddelats bara dagar före årsskiftet. Samtidigt ser vi kommunala skolor som går med underskott, som till stor del består av just lönekostnader. Så kan inte en ansvarsfull friskolehuvudman driva verksamheten. 

Lyckligtvis är det inte bara högsta möjliga lön som lockar lärare till sin arbetsplats. Av SCB:s rapport Lärare utanför yrket framgår det också att lönefrågan inte är viktigast utan det är arbetsmiljön. Många av våra medlemmar vittnar om att det är många sökande till lediga tjänster. Skolinspektionens enkäter visar också att medarbetare i friskolor uppskattar sin arbetsplats i större utsträckning än medarbetare i kommunala skolor. Och i valet mellan högst löner och bättre verksamhet är det trots allt bättre verksamhet som också kommer eleverna till del.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Kommentera