bosse_0
Kommentar

”Det är nu det verkligen gäller”

Precis som före valet kommer vi att fortsätta påverka politiken i den riktning som är viktig för skolan. Det som händer nu, efter valet, är än mer angeläget och det är mycket viktigt att det som alla vet måste göras för skolan verkligen genomförs. Det säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Valet är över för den här gången. I princip alla partier har utlovat satsningar på skolan men exakt hur den nya regeringens skolpolitik kommer att se ut är för tidigt att säga.

– Oavsett det osäkra regeringsläget och oavsett hur det kan se ut i olika kommuner så har vi inte råd att vänta och se, saker och ting måste ske nu. Fler kommuner än hittills måste satsa på skolan. Eleverna i Sverige har rätt till utbildade lärare i alla ämnen och vi måste säkra att de som är lärare stannar kvar och att fler studenter väljer att bli lärare, säger Bo Jansson till Skolvärlden.

Bo Jansson lyfter fram tre huvudfrågor som nu måste lösas. 

– Det handlar om bättre lärarlöner och bättre arbetsvillkor. Det måste till snabba, tydliga beslut så att vi verkligen kan tro på att en höjning av lärarnas löner sker. Det handlar om tillit för lärarna och läraryrket. Det behövs en nystart i många kommuner för att ge lärarna den frihet under ansvar som måste till för att lärare ska lyckas göra det jobb de vill kunna göra. Och så är det frågan om styrning och finansiering. 

För ökad likvärdighet och jämlikhet måste det till en nationell finansiering av svensk skola, menar han.

– Att i princip alla partier talar om statliga insatser för att höja lärarlönerna visar att vi har ett styrningsproblem i svensk skola och att huvudmännen inte själva klarar uppgiften. Vi vill ha en parlamentarisk utredning som leder fram till en blocköverskridande överenskommelse om hur vi ska ha det med styrningen av svensk skola. Så att vi verkligen kan få den trygghet som inte finns idag.

Enligt svt:s vallokalundersökning var skolan den absolut viktigaste frågan för väljarna. 60 procent av de som deltog i undersökningen svarade att skolfrågan haft ”mycket stor betydelse” för valet av parti.

– Lärarnas Riksförbund har under lång tid jobbat för att skolan ska vara den viktigaste valfrågan. Vi har pekat på de problem som de facto finns i skolan och på det som måste göras för elever, lärare och andra som jobbar i skolan. Så långt har vi lyckats. Men, precis som jag sa tidigare, det är nu det verkligen gäller. Det är det som sker nu, efter valet, som är det allra viktigaste. Vi kan inte nöjda oss med att skolan blev den viktigaste valfrågan. Det är resultatet som räknas.

Kommentera