Kommentar

”Självklart ett stort problem”

Språklärarnas riksförbund har rätt. Bristen på språklärare är mycket allvarlig. Det menar ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson (S). Några konkreta besked om vad regeringen ska göra för att möta problemet har hon däremot inte i dagsläget. 

I går riktade Språklärarnas riksförbunds ordförande Helena von Schantz skarp kritik mot politikernas hantering av bristen på lärare i moderna språk. Den ansvariga ministern instämmer i problembilden. 

– Språklärarbristen är självklart ett stort problem. Den kan innebära att elever inte får läsa de språk de vill. Vi lever i en global tid och det är bra att få flera språk med sig, säger Helene Hellmark Knutsson.

Men några konkreta förslag för att möta bristen på just språklärare har inte Helene Hellmark Knutsson. Hon hänvisar till de samtal som i vår inleds med lärarfacken och arbetsgivarna om hur läraryrkets status kan höjas.

– Det finns flera områden där vi behöver stärka lärarutbildningen och öka attraktiviteten. Språk är ett av dem, säger Helene Hellmark Knutsson.

Ministern ser ett allmänt behov av att stärka lärarutbildningen och lärarnas fortbildning. Hon vill också förbättra möjligheterna för lärare att göra karriär i sitt yrke. Ett sätt kan enligt Hellmark Knutsson vara tjänster som kombinerar forskning och undervisning.

Liksom Helena von Schantz ser Helene Hellmark Knutsson språklärarnas svaga anställningstrygghet som ett problem, men hon menar att detta i första hand är en fråga för arbetsgivarna. Regeringen har redan meddelat att fjärrundervisning ska tillåtas, för att de utbildade lärare som finns ska kunna användas bättre.

Helena von Schantz förslag om att begränsa språkvalet för att göra språklärartjänsterna stabilare vill ministern däremot titta närmare på innan hon tar ställning. 

Kommentera