eva_myrehed_karlsson_debatt

Eva Myrehed Karlsson, skolledare och konsult, skriver om

Debatt

”Vi saknar utbildade lärare – inte en ny yrkesgrupp som assistenter”

Debatt. ”Visst kan dessa lärarassistenter göra många bra saker i skolan, men skolan är en plats där vi ska bedriva undervisning och med fler skickliga lärare ökar både studiero, kunskapsresultat, trygghet och en förbättrad arbetsmiljö för alla, skriver skolledaren Eva Myrehed Karlsson.

Om våra folkvalda politiker på nationell nivå, som ansvarar för skolan, hade suttit i en styrelse i näringslivet så hade de förmodligen inte fått ansvarsfrihet, utan fått avgå. Men skolan och våra elevers framtid kan man bolla med till bristningsgränsen.

Utifrån min horisont, med 19 års erfarenhet som skolledare, så är det min fulla övertygelse att vi behöver fler legitimerade lärare, speciallärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och studie och yrkesvägledare i skolan.

De ovan uppräknade yrkeskategorierna är beskrivna i skollag och våra statliga styrdokument. Yrken som ska finnas på varje skola, för att driva skolan mot uppsatta mål och ge eleverna utbildning utifrån sina egna förutsättningar.

Efter samtal med personer som i dag går utbildning till lärarassistenter så är kunskapen om vilket uppdrag de senare förväntas inneha, väldigt skiftande. Allt från att vara behjälplig med administrativa uppgifter till att vara elevassistent för elever som är i behov av särskilt stöd.

Inom svensk skola behöver vi höja kvalitén och få in fler utbildade personer av de yrkeskategorier som finns definierade i skollagen. Då kan vi inte gå i motsatt riktning och ta in en ny yrkeskategori, i form av lärarassistenter.

När nu våra politiker inför en ny yrkeskategori, utan pedagogiskt behörighetskrav samt en otydlighet i uppdraget, då blir signalvärdet att i skolan kan man jobba och verka utan adekvat utbildning, det är bara att kliva in, för barn har vi alla varit och i skolan har vi alla gått.

Visst kan det vara så att dessa lärarassistenter kan göra många bra saker i skolan. Men skolan är en plats där vi ska bedriva undervisning och min fulla övertygelse är att, med fler skickliga lärare ökar både studiero, kunskapsresultaten, trygghet och en förbättrad arbetsmiljö för alla.

Men vad gör våra folkvalda politiker? Jo, satsar pengar på lärarassistenter, en yrkeskategori som inte kommer att ha behörighet att bedriva undervisning.

Om det nu är så att det finns så många människor som vill utbilda sig till lärarassistenter och vill arbeta i skolan så kan det i så fall vara lämpligt att dessa personer istället utbildar sig till lärare, eftersom det är just utbildade lärare vi saknar i skolan.

Som avslutning vill jag framhålla att många av de personer som idag jobbar i skolan och inte har pedagogisk behörighet, gör ett bra jobb och som skolledare uppmuntrar jag alltid dessa personer att utbilda sig till lärare.

Eva Myrehed Karlsson, skolledare och konsult

Kommentera