hok12_webb
Lön

”Det enträgna arbetet för högre lön måste fortsätta”

Många kommuner har lyft lärarlönerna betydligt mer än andra yrkesgruppers de senaste tre åren. Men mycket återstår ännu innan hela lärarkåren har fått den uppvärdering som krävs för att höja läraryrkets status. "Det är ett enträget fackligt arbete som måste fortsätta", säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Bo Jansson menar att ansvaret för den långa period där lärarkåren har nedvärderats är delat – såväl staten som kommunerna har ett ansvar. 

– Att den nya regeringen nu aviserar att de kommer att satsa tre extra miljarder på lärarlöner är bra och i högsta grad rimligt – lärarlönerna började släpa efter redan under den statliga tiden. Men det är otroligt viktigt att den statliga satsningen inte gör att huvudmännen kliver undan. Pengarna får inte ersätta det huvudmännen ändå skulle göra, säger Bo Jansson. 

För Lärarnas Riksförbund innebär det att det fackliga arbetet fortsätter lika intensivt som tidigare.

– Ingen får tro att här kommer statliga pengar – nu kan vi luta oss tillbaka. Det är ett enträget arbete som måste fortsätta för att få upp lönerna och förbättra arbetsvillkoren. Vi måste fortsätta skapa opinion och bearbeta arbetsgivare och politiker – både nationellt och i kommunerna. 

Att i princip hela svenska folket är ense om att lärarnas löner måste upp är unikt. Dessutom finns det i dag en förståelse även hos andra yrkesgrupper att det är nödvändigt att just lärarlönerna höjs. 

– De flesta är medvetna om att har vi inte en fungerande grundutbildning och gymnasieutbildning – med behöriga lärare – så kommer det att påverka utbildningen av andra yrkesgrupper. Har vi inga lärare i kemi så påverkar det utbildningen av ingenjörer till exempel, och det kommer att vara skadligt för vårt välstånd och vårt samhälle i stort, säger Bo Jansson. 

Han menar att lön handlar om mer än bara pengar, det är också en värdering av ett yrke. 

– Vi befinner oss i ett kritiskt läge nu. Skolan har varit i fokus länge och alla politiska partier har pratat om höjda lärarlöner och att läraryrkets attraktivitet måste stärkas. Nu måste det komma positiva signaler i den riktningen, som visar att det inte bara var vackra ord, säger han. 

Bo Jansson hade önskat att de statliga miljarderna hade räknats med i budgeten för 2015 – i stället för att vara inskrivna som ett löfte för 2016, som bygger på att huvudmännen visar framfötterna. 

– Jag kommer att ha samtal med regeringen redan nu i början av november – vi behöver veta mer om hur regeringen har tänkt, säger han. 

Det nuvarande kommunala avtalet HÖK 12 löper till 2016, men det finns en möjlighet att säga upp avtalet i förtid, senast sista december i år. 

– Avtalet ingår i den analys som förbundsstyrelsen ska göra efter samtal med ombud och medlemmar runt om i landet – och efter samtal med regeringen och med Sveriges Kommuner och Landsting. Till sist är det förbundsrådet som kommer att fatta beslut om avtalet.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm