jessika_linde_brundin_elev

Jessika Linde Brundin är specialpedagog och barnboksförfattare.

Debatt

”Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla”

Debatt Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Det har inte varit en hemlighet att skolan i Sverige har varit under hård påfrestning under det senaste året. Överallt står att läsa hur lärare går på knäna och att personal i skolan inte har tillräckliga förutsättningar för att kunna skydda sig själva mot viruset. 

Grundskolan står fortfarande öppen för alla symptomfria och skolplikt gäller precis som vanligt. Regeringen menar att det är av högsta vikt för samhällets och individens bästa att grundskolan fortsätter att bedriva högkvalitativ undervisning som tidigare. 

Jag är förundrad över att man uppenbarligen fortfarande lever i förvillelsen att denna högkvalitativa undervisningen kommer till stånd. 
 
Grundskoleelever är inga smittspridare menar man, jag vet inte tillräckligt om corona för att kunna ifrågasätta det påståendet, men jag vet att all personal i skolan inte är grundskoleelever och således sprider smittan precis som alla andra. Detta i praktiken innebär är sjukfrånvaron bland personalen i skolan är skyhög. Det finns alltså knappt några människor som förväntas bedriva undervisningen och eftersom läget inte direkt möjliggör att ta in främmande vikarier just nu så löser skolor det hela utifrån bästa förmåga. 

Det som händer är att man tar den personen som finns på plats. Resurspersonal hoppar in som lärare, lärare tar tre klasser på samma gång, man försöker alltså lösa dag för dag så gott det går. 

Det finns en grupp elever som inte svarar upp så bra på den här rådande situationen i skolan och det är våra NPF-elever. De mest utsatta barnen i skolvärlden som är i mest behov av kontinuitet och rutiner. De barnen är de som blir av med sina resurpedagoger, får se nya personer varje dag och se sina livsviktiga rutiner och kontinuerliga vardagsinslag försvinna, för skolan mäktar inte med att upprätthålla samma nivå som tidigare i den här situationen. Det går inte att bedriva samma kvalité på varken undervisning eller psykosocial miljö med halv personalstyrka, hur vi än vrider och vänder på det.

Att skolans personal i nuläget ska klara av att upprätthålla samma nivå som vanligt i skolan är en övermänsklig uppgift. 

Samtidigt som vi ser våra känsligare elevers värld rasa ihop i skolan så verkar regeringen tämligen nöjd med att man fortfarande lyckas bedriva en fungerande skola. Problemet är bara att vi inte längre bedriver en fungerande skola för alla, men någonstans på vägen verkar den informationen ha försvunnit. 

Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm