Kommentar

”Det handlar inte om monopol, det handlar om vetenskap”

Lärarutbildningens koppling till forskning och vetenskap får inte riskeras, menar Maria Jarl, ordförande Lärarutbildningskonventet.

– Det handlar inte om att universiteten har monopol på lärarutbildningen, det handlar om att den är en självklar del av det högre utbildningssystemet. Det är ett komplext yrke och en kvalificerad utbildning som vilar på vetenskaplig grund.

Det säger Maria Jarl, statsvetare på Göteborgs universitet och sedan första juli ordförande i lärarutbildningarnas nationella samverkansorgan Lärarutbildningskonventet, med anledning av flera friskolors önskemål att själva få bedriva lärarundervisning.

Hon välkomnar en diskussion om hur utbildningen kan utvecklas, men ser ingen anledning att öppna upp för privata aktörer, och menar att de argument för en sådan utveckling som förs fram av friskoleföretag är tunna.

– Jag tror till exempel inte att det automatiskt skulle bli mer attraktivt att söka sig till lärarutbildningen för att den är privat. Dessutom handlar attraktiviteten framför allt om förutsättningarna för yrkesutövarna, inte om utbildningen i sig.

Men visst måste det vara någonting ni jobbar med på lärosätena också? Det är ju ett faktum att för få söker.

– Söktrycket går upp, och det är fler som examineras i bristyrken än som antas till programmen, eftersom folk läser snabbvägar in i yrket. Så jag delar inte den nattsvarta bild som ofta målas upp i medierna. Men ja, det behöver utbildas många fler. Vi måste fortsätta utveckla verksamheten och vara lyhörda för förändringar i omvärlden, utan att för den skull omvandla lärarutbildningen till något annat än den akademiska utbildning det är.

Det finns intressenter både i riksdagen och på marknaden som vill detta. Tror du att de kommer lyckas?

– Det kan jag inte uttala mig om. Det är bra att departementet signalerar att vi behöver ha en diskussion om lärarutbildningen och olika sätt att utveckla den. Men den vetenskapliga grunden, det vetenskapliga tänkandet, ska värnas. Den kompetensen finns på lärosätena.

Kommentera