bosse_1
Kommentar LR

”Det handlar om elevers rättigheter”

Alla elever har rätt till utbildade lärare, i alla ämnen. Det säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
– Det handlar om likvärdighet och den kompensatoriska skolan. 

I vissa ämnen är bristen på behöriga lärare stor. Det kommer enligt Bo Jansson att förstärka de ökade skillnader vi ser mellan olika skolor och kommuner. 

– Det handlar om elevernas rättigheter, de ska ha utbildade lärare oavsett var de bor. Vi vet att det är de elever som inte har stöd hemifrån som drabbas hårdast när skolan inte fungerar.

Bo Jansson menar att huvudmännen haft gott om tid för att förbereda sig inför legitimationsreformen.

– Det sorgliga är att det var först när beslutet om lärarlegitimation kom som huvudmännen på allvar började ta reda på vad deras anställda lärare var utbildade i. Det är symptomatiskt för hur illa det här har skötts och hur lite man har brytt sig. Man ska ha klart för sig att skollagen redan tidigare var tydlig med att huvudmannen i första hand ska anställa ämnesbehöriga lärare. 

Bristande intresse från huvudmännen i att hitta behöriga lärare ser Bo Jansson också som en orsak till att det är lärarbrist i vissa ämnen i dag.

– Tycker man inte att det är viktigt att eleverna har utbildade lärare då bryr man sig inte
heller om att betala bra och att erbjuda bra arbetsvillkor. Hade huvudmännen gjort det under de senaste två decennierna hade signalerna till dagens studenter varit: ”Det här är ett bra yrke”. 

Vad måste göras nu?
– Huvudmännen måste skärpa sig. Det är jätteviktigt att man inte fortsätter lappa och laga. När jag tagit upp det här med fackliga företrädare i andra länder förstår de inte riktigt frågan. De kan inte föreställa sig att någon som inte är utbildad undervisar. 

Kommentera