henric-sorblad
Foto: Markus Marcetic
Bytt skolform

”Det här är så ologiskt”

Henric Sörblad har undervisat i gymnasiekurser i historia i åtta år. Trots det blir han inte behörig utifrån erfarenhet. Orsaken är att han fördelat
sin undervisningstid mellan gymnasieskolan och komvux. 

Henric Sörblad har en 4–9-lärarutbildning i samhällsorienterande ämnen. Han har också en fil.kand. i kulturgeografi och informationsteknologi. Ganska snart efter sin examen började han undervisa på komvux och mellan 1997–2005 undervisade han i historia, samhällskunskap och religion på komvux i Strängnäs.  

– Sedan var jag kommunpolitiker på heltid under en period, så jag gjorde ett uppehåll från skolan. Det är det jag straffas för nu, säger Henric Sörblad. 

2011 återvände han till skolan och undervisade i historia och samhällskunskap, den här gången på gymnasiet. Samma år sjösattes lärarlegitimationsreformen och Henric Sörblad fick legitimation med behörighet för geografi och samhällskunskap från årskurs fyra upp till gymnasiet. 

– Däremot ansågs jag ha läst för lite historia för att få behörighet i det ämnet för gymnasiet. Men så kom möjligheten att bli behörig utifrån erfarenhet och det är där det börjar bli intressant, säger han. 

Erfarenhetsreglerna innebär att en legitimerad lärare som under minst åtta år undervisat i ett ämne hen saknar behörighet för kan få sin yrkeserfarenhet tillgodoräknad. Undervisningen måste ha skett under de senaste 15 åren. 

Men när Henric Sörblad ansökte om behörighet stötte han på patrull. Skolverket sa nej med hänvisning till att Henric Sörblads erfarenhet kommer från både gymnasiet och komvux – det vill säga två olika skolformer. 

– Men det rör sig om exakt samma kurser, samma ämnesplaner, samma kunskapskrav. Enda skillnaden är att eleverna är äldre på komvux. Gymnasiet och komvux är rent formellt olika skolformer, det är korrekt, men det har aldrig varit någon större skillnad i praktiken. I Strängnäs där jag jobbade undervisade många på både gymnasiet och komvux för att få ihop en full tjänst och det är nog inte ovanligt i små kommuner, säger han.  

Henric Sörblad är uppe i en överklagansprocess just nu och har lämnat läraryrket för tillfället. Det är svårt att få jobb med kombinationen samhällskunskap och geografi, som är ett litet ämne. 

– Det är lite trist nu när det är ont om lärare. Man borde snarare underlätta för att göra fler behöriga, säger han.

Kommentera